×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Regulamin podziękowań w Poczcie Lekarzy

 1. Podziękowania w Poczcie Lekarzy umożliwiają zamieszczenia podziękowań lekarzom, którzy posiadają swój profil w Poczcie Lekarzy (poczet.mp.pl).
 2. Korzystanie z usługi składania podziękowań w Poczcie Lekarzy jest dobrowolne i bezpłatne, możliwe dla każdego użytkownika.
 3. Osoby zamieszczające podziękowania na stronach internetowych Pocztu Lekarzy (poczet.mp.pl) zamieszczają je wyłącznie na własną odpowiedzialność. Medycyna Praktyczna nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez autorów podziękowań.
 4. Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania podziękowań, które:
  • nie mają charakteru podziękowań, lub oprócz podziękowań zawierają też inne treści (np. ocenę, komentarz itp.)
  • nie mają nic wspólnego z profilem lekarza, pod którym są zamieszczane
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe i adresy www,
  • zawierają długie ciągi wielkich liter lub znaków interpunkcyjnych,
  • zostały zamieszczone kilkakrotnie w identycznej formie.
 5. O publikacji podziękowań każdorazowo decyduje moderator będący pracownikiem Medycyny Praktycznej. Moderator może zdecydować o odmowie publikacji podziękowań bez podania przyczyn.
 6. Autorzy podziękowań zamieszczonych w Poczcie Lekarzy upoważniają nieodpłatnie Medycynę Praktyczną do:
  • zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera,
  • obróbki mającej na celu dostosowanie ich do wymogów serwisu,
  • publikowania i rozpowszechniania nadesłanych wypowiedzi, także w postaci drukowanej i na nośnikach audiowizualnych
  • włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań.
 7. Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością użytkownika na stronach internetowych Medycyny Praktycznej.
 8. Zabronione jest bez zgody Medycyny Praktycznej wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści.
 9. Regulamin obowiązuje od 23 grudnia 2022 r.