Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

W artykule wyjaśniono jak odróżnić rytm zatokowy od częstoskurczu nadkomorowego, omówiono zasady oceny częstoskurczu na elektrokardiogramie, przedstawiono cechy elektrokardiograficzne tachykardii zatokowej, częstoskurczu przedsionkowo-komorowego w zespole preekscytacji, nawrotnego częstoskurczu z węzła przedsionkowo-komorowego, ogniskowego częstoskurczu przedsionkowego, trzepotania i migotania przedsionków oraz ektopicznego częstoskurczu węzłowego.

O tym się mówi

  • Niski prestiż? Nic z tych rzeczy
    Mimo że stereotyp lekarza rodzinnego sprowadza tę specjalizację do wypisywania recept i zwolnień lekarskich, w POZ nie brakuje młodych ludzi, którzy swoim działaniem próbują podnieść prestiż zawodu.
  • Ministra zmieniamy co roku
    Z ambasadorem Republiki Czeskiej Jakubem Karfíkiem o tym, jak Czesi budują system ochrony zdrowia, który uzyskuje wysokie oceny w Europie, rozmawia Małgorzata Solecka.
  • Patrzeć szerzej niż poprzez specjalizacje
    O roli medycyny w obliczu coraz większego jej uzależnienia od nowych technologii i wyodrębniania się coraz węższych specjalizacji mówi w rozmowie z MP.PL prof. Jan Duława.