Redakcja "Medycyny Praktycznej - Onkologii" zaprasza do zamieszczania na łamach kwartalnika (od 2008 r. - dwumiesięcznika) informacji o konferencjach, zjazdach i szkoleniach o tematyce onkologicznej. Komunikaty zamieszczamy nieodpłatnie, publikując taką ich liczbę, na jaką pozwala objętość danego numeru.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie informacji o planowanym spotkaniu pocztą elektroniczną na adres: mp.onkologia@mp.pl oraz wpisanie w temacie wiadomości "komunikat". Objętość tekstu ze spacjami nie może przekraczać 1500 znaków (należy w nim podać: nazwę wydarzenia, miejsce, datę rozpoczęcia i zakończenia, temat, ewentualny koszt uczestnictwa, adres komitetu organizacyjnego - w tym e-mail, adres WWW). Ogłoszenia zostaną opracowane przez redakcję i opublikowane w standardowej formie.

Zapraszamy do korzystania z naszych łamów!

Redakcja "Medycyny Praktycznej - Onkologii"