Dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski

Specjalizacja

  • Radiologia i diagnostyka obrazowa

Informacje i kontakty

Studia
1981–1987 I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie
Przebieg pracy zawodowej
2002– Kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego II Zakładu Radiologii Klinicznej
1997– II Zakład Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie (adiunkt - od 2003)
1992–1997 Zakład Rentgenodiagnostyki Szpitala Bielańskiego w Warszawie (asystent)
1988–1989 Szpital Czerniakowski w Warszawie
Dorobek naukowy
Doktorat: 1998, „Różnicowanie guzów nadnerczy w tomografii komputerowej na podstawie oceny współczynnika pochłaniania promieni X”
Habilitacja: 2008, „Wykrywanie i różnicowanie zmian ogniskowych w wątrobie przy użyciu tomografii rezonansu magnetycznego”

Publikacje:
Ogółem 131 opublikowanych prac. Współautor 1 monografii oraz autor lub współautor 19 rozdziałów w podręcznikach i monografiach. Spośród publikacji, 30 to prace oryginalne, 22 prace poglądowe, 8 prace kazuistyczne; pozostałe 71 to prace opublikowane w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, w formie streszczeń. Ponadto, 39 doniesienia zjazdowe.
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (PLTR)
European Society of Radiology (ESR)
European Society of Gastrointestinal Radiology (ESGAR)
Inne informacje
Staże, szkolenia i praca w ośrodkach zagranicznych:
październik 1995 - styczeń 1996: Boston University School of Medicine, Department of Radiology, stypendium Fundacji im.Stefana Batorego - staż z zakresu USG i TK
luty - marzec 1998: Boston University School of Medicine. Departament of Radiology - staż z zakresu MR
maj 1998: Zakład Radiologii Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie
czerwiec 1999: ERASMUS Course on MRI. Central nervous system, Leuven
październik 1999: Zakład Radiologii Uniwersytetu w Bonn - szkolenie z zakresu MR
2003-2004: cykl kursów European Society of Magnetic Resonance In Medicine and Biology:
czerwiec 2003 - Clinical Course on Advanced MR imaging of Vascular System, Lyon
październik 2003 - Advanced Course on Applied MR techniques, Antwerpia
październik 2004 - Advanced MR Imaging of the Abdomen, Heraklion
grudzień 2005 - Cardio-Vascular Imaging Course: CT and MR, Rzym

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

    • Poznany przez życie
      Wspaniały człowiek i lekarz. Duuuzo zdrówka i sukcesów w pracy.