dr n. med. Michał Pluta

Informacje i kontakty

Studia
2013–2019 Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2010–2011 Ratownictwo Medyczne, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dorobek naukowy
Autor/współautor 42 publikacji naukowych, w tym 39 artykułów polskich i zagranicznych, 3 rozdziałów w książce oraz 5 streszczeń zjazdowych

IF=58.705 / MEiN 2746 pkt. / H-index=9

https://scholar.google.com/citations?user=gfCRSb8AAAAJ&hl=pl
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/1nG4bK5YLJHAs/bibliography/public/

- doktorat w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2023r.) - obroniony z wyróżnieniem
- asystent naukowo-dydaktyczny - Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
- asystent naukowo-dydaktyczny - Katedra i Zakład Medycyny Stanów Nagłych, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
- członek European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
- członek sekcji płynoterapii portalu mp.pl
- wykładowca na ogólnopolskich konferencjach z zakresu medycyny ratunkowej i intensywnej terapii
- recenzent w międzynarodowych czasopismach ze współczynnikiem oddziaływania IF
- współtwórca portalu "Intensywna po godzinach" na platformie fb.com/yt.com
Dorobek zawodowy
- w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
- ukończone certyfikowane kursy i szkolenia z zakresu medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, m.in. BLS, ALS (+IP), ILS, PALS, EPALS, NLS, ITLS (+IP), PHTC, ETC, MASCAL, znieczulenia całkowicie dożylnego metodą TIVA-TCI, ultrasonografii point-of-care, echokardiografii przezklatkowej (TTE) i przezprzełykowej (TEE), dopplera przezczaszkowego (TCD/TCCD), wykonywania blokad regionalnych pod kontrolą USG, tracheostomii przezskórnej pod kontrolą bronchofiberoskopii, przyjmowania porodu w warunkach przedszpitalnych
Zainteresowania zawodowe
Intensywna terapia, medycyna ratunkowa
(ultrasonografia point-of-care, monitorowanie układu krążenia, intensywna terapia ostrych stanów neurologicznych, intensywna terapia urazowa)
Przynależność do towarzystw i organizacji
European Society of Intensive Care Medicine (ESICM).
Kontakt
  • e-mail: michal.pluta@sum.edu.pl

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

    • Ryszard Adamiec
      Bardzo dziękuje Panu doktorowi za profesjonalną pomoc i wyjątkowe podejście do pacjenta. Pacjent S.O.R. w dn 9.12. 2023r. Sosnowiec.