×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

dr n. med. Wojciech Król

Miejsca pracy: Umów wizytę/Poproś o terminarz

 • Wyszogrodzka 2, 03-337, Warszawa
  • tel.: +48502207385
  • e-mail: wojciech.krol@drkrol.pl
  • www: www.drkrol.pl
  • Rejestracja

(Kardiolog)

 • Meissnera 7, 03-982, Warszawa

(echokardiografista)

 • Sowińskiego 4, 05-120, Legionowo

Informacje i kontakty

Studia
2007–2011 Warszawski Uniwersytet Medyczny
2000–2006 Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dorobek naukowy
Prace oryginalne - abstrakty
1. Wpływ płci na adaptacyjny przerost mięśnia sercowego u członków Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej- Ateny 2004. Braksator W., Król W., Mamcarz A., Krysztofiak H., Dłużniewski M.
Nagroda JM Rektora AM w Warszawie, Kongres Młodych Medyków, Warszawa 2005
Nagroda VII Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej, Warszawa 2005
2. Wpływ rodzaju wysiłku fizycznego na adaptacyjny przerost mięśnia sercowego u członków Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej- Ateny 2004
3. nagroda VII Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej, Warszawa 2005
3. An athlete’s hart. How does the gender influence physiological hart hypertrophy? Braksator W., Król W., Mamcarz A., Krysztofiak H., Dłużniewski M.; Kardiologia Polska 2005; 63: 3 (supl. 1); s 47
Praca prezentowana na sesji plakatowej IX Międzynarodowym Kongresie PTK, Katowice 2005.
4. The echocardiographic Picture of Polish Olympic Team Athenes 2004. The influence of exertion type on physiological hypertrophy of the heart. Braksator W., Mamcarz A., Król W., Krysztofiak H., Dłużniewski M.; Kardiologia Polska 2005; 63: 3 (supl. 1); s 85.
Praca prezentowana na sesji ustnej IX Międzynarodowym Kongresie PTK, Katowice 2005.
5. Echocardiographic Picture of Polish Olympic Team, Athenes 2004. How load of isometric exertion influence adaptation of heart muscle? Braksator W., Król W., Mamcarz A., Krysztofiak H., Dłużniewski M.; Eur Journal of Echocardiography 2005;
Praca prezentowana podczas moderowanej sesji plakatowej na kongresie ECS-„Euroecho”, Florencja 2005.
6. Ocena funkcji rozkurczowej mięśnia sercowego u sportowców wyczynowych.; Braksator W., Król W., Król K., Mamcarz A., Krysztofiak H., Dłużniewski;
Wyróżnieinie podczas VIII Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej, Warszawa 2006.
7. Left ventricle diastolic function in professional athletes. Braksator W., Król W., Mamcarz A., Król K., Wrzosek K., Krysztofiak H., Dłużniewski M.; Medicina Sportiva 2006, Vol. 10, No 1-2, Supl. s. 57
Praca prezentowana na międzynarodowym kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Kraków 2006.
8. Telemedicine in sudden cardiac death screening among young badminton players. Król W., Król J., Braksator W., Mamcarz A., Wrzosek K., Dłużniewski M. Medicina Sportiva 2006, Vol. 10, No 1-2, Supl. s. 75.
Praca prezentowana na międzynarodowym kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Kraków 2006
9. Sport lifestyle. Really healthy? Mamcarz A., Braksator W., Król W., Krysztofiak H., Lewandowski A., Zieliński Ł., Dłużniewski M. Medicina Sportiva 2006, Vol. 10, No 1-2, Supl s. 84.
Praca prezentowana na międzynarodowym kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Kraków 2006
10. The echocardiographic assessment of left ventricle diastolic function in Olympic-class athletes. Braksator W, Krol W, Mamcarz A, Krol K, Wrzosek K, Kuch M, Dluzniewski M, Krysztofiak H. European Journal of Echocardiography 2006; Vol. 7, Supl. 1. S 28
Konferencja Euroecho, Praga 2006,
11. Telemedyczne badania przesiewowe u sportowców na przykładzie badmintonistów. Król J., Król W., Adach K., Dłużniewski M. Pol. Przeg. Kardiol., 2007, 9, supl.1.
VIII Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej, Warszawa 2007.
12. Congenital heart disease among Professional athletes. Król W., Braksator W., Mamcarz A., Wrzosek K., Krysztofiak H., Kuch M., Dłużniewski M Eur J Echocardiography 2007, vol. 8. Suppl.1; S 188.
Sesja plakatowa konferencji Euroecho, Lisbona 2007.
13. Left ventricle compliance in elite athletes. Król W., Braksator W., Mamcarz A., Kuch M., Wrzosek K., Krysztofiak H., Dłużniewski M. JASE 2008; Vol 21; 5; 533.
Sesja plakatowa kongresu ASE, Toronto 2008.
14. Telemedicine in cardiologic screening amon young badminton players. W. Krol, J. Krol, W. Braksator, K. Wrzosek, A. Mamcarz, M. Dluzniewski, M. Kuch
Moderowana sesja ustna kongresu Europrevent, Paryż 2008;
15. The Influence of Extreme Load on Right Ventricle in Top-level Athletes- a Tissue Doppler Study; Krol W., Braksator W., Kuch M., Chybowska B., Światowiec A., Dłużniewski M., Mamcarz A., Krysztofiak H.; JASE 2009; Vol 22; 5;553
Sesja ustna moderowana kongresu ASE- Waszyngton 2009.
16. Analiza zapisów EKG u polskich olimpijczyków na podstawie aktualnych zaleceń; Światowiec A., Król W., Kuch M., Braksator W., Krysztofiak H., Dłużniewski M., Mamcarz A.; Kardiologia Polska2009; 67:9 (supl 5)
Sesja ustna XI Międzynarodowy Kongres PTK, Poznań 2009
17. ECG Assessment in Olypmpic-Level Athletes: How Often it is Really “Abnormal”? Andrzej Swiatowiec, Wojciech Krol, Marek Kuch, Wojciech Braksator, Hubert Krysztofiak, Miroslaw Dluzniewski, Artur Mamcarz Circulation 2010; Vol. 122, 2: e58
Sesja Plakatowa Kongres WCC, Pekin 2010
18. Adaptation of Right Ventricle to Extreme Mixed Exertion: A Tissue Doppler Study
Wojciech Braksator, Wojciech Krol, Marek Kuch, Barbara Chybowska, Artur Mamcarz, Hubert Krysztofiak, Miroslaw Dluzniewski Circulation 2010; Vol. 122, 2: e58
Sesja Plakatowa Kongres WCC, Pekin 2010
19. Elevated Tricuspid Regurgitation Gradient in Highly Trained Athletes – Another Sign of Athletes’ Heart Syndrome or Manifastation of Pathologic Right Ventricule Volume Overload. Braksator W. Król W., Kuch M., Mamcarz A. , Krysztofiak H., Dłużniewski M JASE 2010; 23 (5); B7
Sesja Plakatowa Kongres ASE, 2010
20. Morfologia i funkcja prawej komory serca u sportowców szczebla olimpijskiego Król W., Braksator W., Kuch M., Światowiec A., Krysztofiak H., Mamcarz A., Dłużniewski M.; Kardiologia Polska2010; 68 (supl 3)
Sesja plakatowa moderowana XII Międzynarodowy Kongres PTK, Poznań 2010

Prace poglądowe:
1. Ocena serca sportowca- rola echokardiografii. Wrzosek K., Braksator W., Mamcarz A., Król W., Kuch M., Dłużniewski M. Kardiologia po Dyplomie Tom 7, nr 1. 2008 s.60-69.
2. Sprawozdanie z XIX Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego- Toronto 2008; Król W., Braksator W., Juzal B. Medycyna Faktów 2008, Vol 1; 1; 69
3. Atorwastatyna i simwastatyna w świetle aktualnych badań klinicznych; Król W. Kuch M., Kardioprofil; numer specjalny 1/2009.
4. Czy należy leczyć statyną ludzi „zdrowych” z podwyższonym CRP? Wyniki badania JUPITER Król W. Cardio Update2010; 2; s. 3
5. Czy z dwupłatkową zastawką aortalną można bezpiecznie uprawiać sport? Konopka M., Braksator W., Gąsior Z., Król W., Kuch M., Mamcarz A., Krysztofiak H., Dłużniewski M.; Kardiologia po Dyplomie 2011; 10 (2) s. 50
6. Rekomendacje 2011 Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zastosowania echokardiografii obciążeniowej w praktyce klinicznej. Płońska Gościniak E., Gackowski A., Gąsior Z., Kukulski T., Szyszka A., Braksator W., Siwińska A. ,Lipiec P., Król W., Kasprzak J. Kardiologia Polska 2011; 69, 6:642-648
7. Czy z wadą serca można uprawiać sport? Król W., Braksator W., Hoffman P. Kardiologia po Dyplomie 2011
Publikacje oryginalne i kazuistyczne (IF 3,148)
1. Echokardiograficzny obraz Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Ateny 2004 Braksator W., Król W., Mamcarz A., Krysztofiak H., Wrzosek K., Dłużniewski M.; Przegląd Lekarski 2006, tom 63, nr 2, str. 53-5.
2. Analysis of 12-lead electrocardiogram in Olympic-level professional athletes according to recent guidelines. Światowiec A., Król W., Kuch M., Braksator W., Krysztofiak H., Dłużniewski M., Mamcarz A. Kardiologia Polska, 2009, 67: 10;
3. Ubytek przegrody międzykomorowej u sportowca wyczynowego Braksator W., Król W., Hoffman P., Kuch M., Konopka M., Mamcarz A., Krysztofiak H., Dłużniewski M. Kardiologia Polska 2010; 68; 9. s.1067
4. Olimpijczyk z wrodzoną wadą serca. Król W, Braksator W, Kuch M, Mamcarz A, Krysztofiak H, Chwalbińska-Moneta J, Dłużniewski M. Polski Przegląd Kardiologiczny. 2010;3 : 252-254:252-254
5. The Influence of Extreme Mixed Exertion Load on the Right Ventricular Dimensions and Function in Elite Athletes: A Tissue Doppler Study. Król W., Braksator W., Kasprzak J., Kuch M., Mamcarz A., Chybowska B., Krysztofiak H., Dłużniewski M., Echocardiography 2011; 28,753-760

Rozdziały w podręcznikach:
1. Kardiologia Sportowa; red: Mamcarz A. Braksator W. Dłużniewski M.; Via Medica, Gdańsk 2006. Rozdz. 28. Kardiologia sportowa- doświadczenia własne. Przegląd. Król W. Wrzosek K. Braksator W. Mamcarz A. Sadkowska K. Krysztofiak H. Dłużniewski M.
2. Nagła śmierć sercowa; pod red. M. Dłużniewskiego; Wydawnictwo Czelej; Lublin 2009; Przerost mięśnia Sercowego- czynnik zagrożenia nagłym zgonem sercowym Włodzimierz Gierlak, Barbara Chybowska, Wojciech Król.
Zainteresowania zawodowe
kardiologia, echokardiografia, serce sportowca
Przynależność do towarzystw i organizacji
PTK
Sekcja Kardiologii Sportowej PTK
Kontakt

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

  • Jerzy Pusch
   Najlepsze życzenia w Nowym Roku 2016 Panu Doktorowi życzy jego podopieczny !