Solu-Medrol (metyloprednizolon) - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Glikokortykosteroid

Preparat zawiera substancję metyloprednizolon

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Solu-Medrol
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 1 g (1 fiol. zawiera 1 g metyloprednizolonu w postaci soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu); 1 fiol. z liof. + 1 fiol. z rozp. 16 ml
Pfizer Europe
98,73 zł
36,71 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego
Solu-Medrol
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 125 mg (1 fiol. zawiera 125 mg metyloprednizolonu w postaci soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu); 1 fiol. dwukomorowa z liof. + rozp. 2 ml
Pfizer Europe
17,28 zł
Solu-Medrol
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 250 mg (1 fiol. zawiera 250 mg metyloprednizolonu w postaci soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu); 1 fiol. dwukomorowa z liof. + rozp. 4 ml
Pfizer Europe
35,29 zł
Solu-Medrol
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 40 mg (1 fiol. zawiera 40 mg metyloprednizolonu w postaci soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu); 1 fiol. dwukomorowa z liof. + rozp. 1 ml
Pfizer Europe
13,05 zł
Solu-Medrol
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 500 mg (1 fiol. zawiera 500 mg metyloprednizolonu w postaci soli sodowej bursztynianu metyloprednizolonu); 1 fiol. z liof. + 1 fiol. z rozp. 8 ml
Pfizer Europe
43,44 zł
14,03 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Solu-Medrol?

Zaburzenia endokrynologiczne. Choroby reumatyczne. Kolagenozy. Choroby dermatologiczne. Choroby alergiczne. Choroby oczu. Choroby przewodu pokarmowego. Choroby układu oddechowego. Choroby układu krwiotwórczego. Leczenie paliatywne chorób nowotworowych. Obrzęki. Choroby neurologiczne. Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Włośnica z zajęciem układu nerwowego lub mięśnia sercowego. Przeszczepianie narządów. Zapobieganie nudnościom i wymiotom podczas chemioterapii nowotworów. Szczegółowe wskazania – patrz: zarejestrowane materiały producenta. Podawać i.m. lub i.v. we wstrzyknięciu (w stanie nagłym) albo wlewie. W stanach zagrożenia życia 30 mg/kg mc., można powtarzać co 4–6 h w ciągu 48 h. W innych wskazaniach 10 mg–1 g/d. Szczegółowe informacje – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Kiedy stosować Solu-Medrol?

Glikokortykosteroidy powinny być stosowane tylko objawowo, z wyjątkiem przypadków zaburzeń endokrynologicznych, kiedy są stosowane w leczeniu substytucyjnym.

Zaburzenia endokrynologiczne
- pierwotna lub wtórna niedoczynność kory nadnerczy (w określonych okolicznościach, w skojarzeniu z mineralokortykosteroidami)
- ostra niedoczynność kory nadnerczy (może być konieczne podawanie w skojarzeniu z mineralokortykosteroidami)
- leczenie wstrząsu wywołanego niewydolnością kory nadnerczy, albo wstrząsu nieodpowiadającego na konwencjonalne leczenie, w razie potwierdzenia lub podejrzenia niewydolności kory nadnerczy (w przypadkach kiedy niewskazane jest podanie mineralokortykosteroidów)
- przed zabiegami chirurgicznymi oraz w przypadku ciężkiej choroby lub urazu, u pacjentów ze zdiagnozowaną niewydolnością kory nadnerczy lub zmniejszonym poziomem hormonów nadnerczy
- wrodzony przerost nadnerczy
- nieropne zapalenie tarczycy
- hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej

Choroby reumatyczne
Leczenie wspomagające do krótkotrwałego stosowania w czasie epizodu zaostrzenia lub pogorszenia stanu zdrowia w przebiegu:
- pourazowej choroby zwyrodnieniowej stawów
- zapalenia błony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów
- reumatoidalnego zapalenia stawów, w tym w młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów
- ostrego i podostrego zapalenia kaletki maziowej
- zapalenia nadkłykcia
- ostrego nieswoistego zapalenia pochewki ścięgna
- ostrego dnawego zapalenia stawów
- łuszczycowego zapalenia stawów
- zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

Układowe choroby tkanki łącznej
W okresie zaostrzenia lub jako leczenie podtrzymujące w przebiegu:
- tocznia rumieniowatego układowego (i zapalenia nerek w przebiegu tocznia)
- ostrego reumatycznego zapalenia mięśnia sercowego
- układowego zapalenia wielomięśniowego i zapalenia skórno-mięśniowego
- guzkowego zapalenia tętnic
- zespołu Goodpasture'a

Choroby dermatologiczne
- pęcherzyca
- ciężka odmiana rumienia wielopostaciowego (zespół Stevensa-Johnsona)
- złuszczające zapalenie skóry
- ciężka postać łuszczycy
- pęcherzowe opryszczkowate zapalenie skóry
- ciężka postać łojotokowego zapalenia skóry
- ziarniniak grzybiasty

Choroby alergiczne
Leczenie ciężkich chorób alergicznych, w przypadku, kiedy inne metody leczenie są nieskuteczne:
- astma oskrzelowa
- wyprysk kontaktowy (kontaktowe zapalenie skóry)
- atopowe zapalenie skóry
- choroba posurowicza
- sezonowy lub całoroczny alergiczny nieżyt nosa
- reakcja nadwrażliwości na leki
- reakcje pokrzywkowe po transfuzji
- ostry niezapalny obrzęk krtani (lekiem pierwszego wyboru jest epinefryna)

Choroby oczu
Ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalne obejmujące oko i jego przydatki, takie jak:
- półpasiec oczny
- zapalenie tęczówki, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
- zapalenie naczyniówki i siatkówki
- rozlane zapalenie błony naczyniowej tylnego odcinka oka i zapalenie naczyniówki
- zapalenie nerwu wzrokowego
- współczulne zapalenie błony naczyniowej
- zapalenie w obrębie odcinka przedniego oka
- alergiczne zapalenie spojówek
- alergiczne brzeżne owrzodzenia rogówki
- zapalenie rogówki

Choroby przewodu pokarmowego
Jako leczenie układowe w zaostrzeniu przebiegu:
- wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
- choroby Leśniowskiego-Crohna

Choroby układu oddechowego
- objawowa sarkoidoza
- beryloza
- piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc, jednocześnie z odpowiednim leczeniem chemioterapeutykiem przeciwgruźliczym
- zespół Loefflera niepoddający się leczeniu innymi środkami
- zachłystowe zapalenie płuc
- umiarkowane lub ciężkie zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci u pacjentów z AIDS (jako leczenie wspomagające, gdy jest podane w ciągu pierwszych 72 godzin od wstępnego leczenia skierowanego przeciwko Pneumocystis)

Choroby hematologiczne
- nabyta (autoimmunologiczna) niedokrwistość hemolityczna
- idiopatyczna plamica małopłytkowa u dorosłych (wyłącznie podawanie dożylnie; przeciwwskazane jest podawanie domięśniowo)
- wtórna małopłytkowość u dorosłych
- niedobór erytroblastów w szpiku
- wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna

Choroby nowotworowe
Leczenie paliatywne:
- białaczki i chłoniaki u dorosłych
- ostra białaczka u dzieci
- poprawa jakości życia pacjentów z nowotworami w stadium terminalnym

Obrzęki
- W celu wywołania diurezy albo remisji proteinurii w zespole nerczycowym bez mocznicy

Układ nerwowy
- obrzęk mózgu związany z obecnością guza – pierwotnym lub przerzutowym i (lub) związanym z leczeniem chirurgicznym lub radioterapią
- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego
- ostre urazy rdzenia kręgowego. Leczenie należy rozpocząć w ciągu ośmiu godzin od urazu.

Inne wskazania
- gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z blokiem podpajęczynówkowym lub w sytuacji zagrożenia blokiem podpajęczynówkowym wraz z odpowiednią terapią przeciwgruźliczą
- włośnica z zajęciem układu nerwowego lub mięśnia sercowego
- przeszczepianie narządów
- zapobieganie nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią nowotworu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, uogólnione zakażenia grzybicze. Nie podawać dooponowo ani nadtwardówkowo. Nie stosować u wcześniaków i nowowrodków. U pacjentów otrzymujących działające immunosupresyjnie dawki kortykosteroidów przeciwwskazane jest stosowanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające metyloprednizolon

Medrol (tabletki) Meprelon (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji) Meprelon (tabletki) Metypred (tabletki)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.