×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Specjalizacja

 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Specjalista medycyny nuklearnej
 • Zdrowie publiczne

Informacje i kontakty

Przebieg pracy zawodowej
2005– kierownik Katedry Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi
2003– kierownik Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi
2000– kierownik Kliniki Endokrynologii ICZMP w Łodzi (od II 2005 r. zmiana nazwy – Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych)
1997– profesor zwyczajny - Instytut Endokrynologii AM w Łodzi
1997–2009 kierownik Regionalnego Ośrodka Menopauzy i Osteoporozy SK Nr 3 w Łodzi
1980–2009 starszy asystent - Poradnia Endokrynologiczna SK Nr 3 w Łodzi
2002–2008 rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2001–2006 ordynator Oddziału Diagnostyki i Terapii Izotopowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu
1994–2003 kierownik Zakładu Tyreologii IE AM w Łodzi
1997–2000 dyrektor Departamentu Nauki i Kształcenia MZiOS
1992–1997 profesor nadzwyczajny - Instytut Endokrynologii AM w Łodzi, profesor zwyczajny - Instytut Endokrynologii AM w Łodzi
1990–1994 kierownik Samodzielnej Pracowni Tyreologii IE AM
1989–1991 kierownik Poradni Endokrynologicznej dla Studentów w Łodzi
1987–1991 docent - Instytut Endokrynologii AM w Łodzi
1984–1990 kierownik Pracowni Tyreologii IE AM w Łodzi
1982–1984 adiunkt - Zakład Endokrynologii Doświadczalnej i Diagnostyki Hormonalnej IE AM w Łodzi
1982–1984 stypendium - Department of Anatomy, University of Texas, San Antonio, USA
1980–1982 starszy asystent - Instytut Endokrynologii AM w Łodzi
1979–1980 asystent - Instytut Endokrynologii AM w Łodzi
1978–1979 młodszy asystent - Instytut Endokrynologii AM w Łodzi
Dorobek naukowy
1981 - Doktor nauk medycznych - Akademia Medyczna w Łodzi
1986 - Doktor habilitowany nauk medycznych - Akademia Medyczna w Łodzi
1992 - Tytuł naukowy – profesor nauk medycznych

Dorobek naukowy:
prace oryginalne, w pełnej wersji w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych – 356
prace poglądowe - 239
prace kazuistyczne - 13
rozdziały w podręcznikach, skryptach lub w opracowaniach monograficznych - 91
streszczenia, komunikaty zjazdowe - 792
pozostałe publikacje - 81
wzór użytkowy – 1

Liczba promowanych doktorów nauk medycznych: ukończone – 31, przewody w toku – 1
Promotor prac magisterskich – 28, promotor prac licencjackich - 7
Opiekun 23 zatwierdzonych przewodów habilitacyjnych
Zainteresowania zawodowe
procesy wzrostowe gruczołu tarczowego i innych gruczołów dokrewnych, diagnostyka przedoperacyjna raka tarczycy, genetyczne podłoże nowotworów tarczycy, genetyczne podłoże chorób psychicznych
Przynależność do towarzystw i organizacji
1975 - Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (PTE)
1986-1987 Sekretarz Oddziału Łódzkiego PTE
1986 - Członek Rady Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytetu Medycznego)
1987-1990 Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTE
1990-1993 Skarbnik Zarządu Głównego PTE
2010 - Członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich
1978 - Członek Towarzystwa Internistów Polskich
1984 - Członek European Pineal and Biological Rhythms Society [poprzednio: European Pineal Study Group (EPSG), European Pineal Society (EPS)]
1990-1993 Członek Zarządu EPSG (EPSG Council)
1985 - Członek European Neuroscience Association
1986 - Członek International Society of Endocrinology
1987 - Członek International Society of Neuroendocrinology
1988-1990, 1993-1996 Członek Komisji Endokrynologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk (PAN)
1992-2003 Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Endokrynologii im. Prof. dr hab. T. Pawlikowskiego
1992 - Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
1993-1999 Członek Komisji Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN
1993 - Członek Polskiej Komisji d/s Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu
1994-1996 Członek Komisji Współdziałania Nauk Chemiczno-Biologiczno-Medycznych PAN
1994-2001 Członek Zarządu Europejskiej Federacji Towarzystw Endokrynologicznych (European Federation of Endocrine Societies)
1994 - Członek European Thyroid Association
1994 - Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patogenezy i Terapii Otyłości
1995 - Członek International Study Group for Steroid Hormones
1995 - Członek International Menopause Society
1996 - Członek International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICC IDD)
1997- Członek Endocrine Society
1998- Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patogenezy i Terapii Otyłości
1999-2000 Członek Komisji Badań Podstawowych KBN – przedstawiciel Ministra Zdrowia
1999-Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej
1999-2003 Współkoordynator Narodowego Programu Eliminacji Niedoboru Jodu (Ministerstwa Zdrowia)
1999-2002 Członek Senatu Akademii Medycznej w Łodzi
2000 - Członek Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii
2001-2002 Koordynator Narodowego Programu Zapobiegania i Leczenia Otyłości (Ministerstwa Zdrowia)
2001- Szarfa Honorowa Society for Reproductive Biology and Comparative Endocrinology
2001- Członek Honorowy Rumuńskiej Akademii Nauk
2002 - Członek Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzania państwowego egzaminu kończącego specjalizację w zakresie endokrynologii
2002 - Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
2002 - Członek Indian Pineal Study Group (IPSG)
2003 - Członek Royal Society of Medicine
2003-2006 Członek Rady Oddziału Łódzkiego PAN
2003-2006 Członek Komisji Endokrynologii i Metabolizmu Komitetu Nauk Fizjologicznych VI Wydziału PAN
2003-2006 Członek Komisji Endokrynologii, Diabetologii i Przemiany Materii Komitetu Patofizjologii Klinicznej VI Wydziału PAN
2003-2006 Członek Rad Instytutu Kardiologii, Instytutu Ginekologii i Położnictwa oraz Instytutu Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2004 - Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej
2005 - Członek Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
2006 - Wiceprzewodniczący Rady Naukowej przy Prezydencie Miasta Łodzi
2007 - Założyciel i Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego
2007-2011 Członek Rady Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
2007-2011 Członek Rady Programowej Narodowego Programu Zwalczania Nadwagi i Otyłości oraz Chorób Niezakaźnych poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL‑HEALTH
2008 - Członek Zespołu Ekspertów do Spraw Opieki Tyreologicznej w Ciąży
2008 - Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie
2010 - Członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu
1993-1999 Prezes Zarządu Głównego PTE
2011-2014 Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni i Tytułów; Sekcja IV – nauk medycznych

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

  • Joanna Rakoczy
   Profesor Lewiński jest wybitnym naukowcem i lekarzem.Bardzo pomógł mi i pacjentom w przypadku schorzeń endokrynologicznych, a także innych schorzeń internistycznych. Dociekliwie kontrolował stan leczenia pacjentów i kierował przebiegiem choroby. Wyleczył i pomagał pacjentom, dając nadzieje poprawy zdrowia pod względem innych internistycznych przypadków. Często też ratował życie pacjentom w ciężkich przypadłościach chorobowych. Pan Prof. jako naukowiec z bardzo bogatym doświadczeniem, zaangażowany i doceniany w całym świecie. Wielokrotnie odznaczany za zasługi na polu naukowym i medycznym.. Wieloletni rektor Akademii Medycznej w Łodzi, nie pomijając opieki nad studencką młodzieżą, Nauczyciel, człowiek, opiekun "z sercem na dłoni" tak dla pacjentów jak i dla pracowników. Jestem gorąco wdzięczna, za leczenie i pomoc. Bardzo polecam pana profesora.który daje,zdrowie i nadzieje. Dziękuję profesorze.
Zobacz także
 • Osteoartropatia przerostowa
 • Amyloidoza (skrobawica)
 • Biegunka bakteryjna
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka
 • Cukrzyca u kobiet w ciąży
 • Zespół uciskowy górnego otworu klatki piersiowej
 • Torbiel osierdzia
 • Dyspepsja
 • Hipercholesterolemia: Dieta na obniżenie cholesterolu - jadłospis, przepisy
 • Nietolerancja laktozy - dieta, zawartość laktozy w produktach mlecznych
 • Zespół jelita drażliwego
 • Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń skóry
 • Grudkowe zapalenie oskrzelików
 • Cukrzyce wtórne
 • Choroba Stilla
 • Kamica żółciowa
 • Pierwotne zapalenie dróg żółciowych (dawniej: pierwotna marskość żółciowa wątroby)
 • Żylaki
 • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
 • Moczówka prosta nerkowa