×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Lekarz Monika Karlikowska

Specjalizacja

 • Pediatria

Informacje i kontakty

Przebieg pracy zawodowej
2018– LUXMED Wrocław
2014–2021 Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
2011–2014 Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK nr 1, Zabrze
Zobacz także
 • Alergia pokarmowa
 • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
 • Biegunka ostra
 • Zapalenie nagłośni
 • Wady zgryzu - informacje ogólne
 • Rozstrzenie oskrzeli
 • Przedwczesne dojrzewanie płciowe
 • Wodniak jądra i powrózka nasiennego
 • Wrodzone malformacje naczyniowe
 • Przeszczepianie komórek krwiotwórczych
 • Astma oskrzelowa u dzieci
 • Zespół Patau (trisomia 13. chromosomu, Patau syndrome): przyczyny, objawy i rokowania
 • Kamica pęcherzyka żółciowego u dzieci
 • Naczyniakowłókniak młodzieńczy
 • Wady zgryzu u dzieci
 • Zapalenie płuc u dzieci
 • Dysplazje kostno-stawowe
 • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży
 • Wrodzony przerost odźwiernika żołądka
 • Plamica Schönleina-Henocha (zapalenie naczyń związane z IgA)