Epanutin parenteral - roztwór do wstrzykiwań

Lek przeciwdrgawkowy i przeciwarytmiczny, pochodna hydantoiny

Preparat zawiera substancję fenytoina

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Epanutin parenteral
roztwór do wstrzykiwań; 50 mg/ml (250 mg/5 ml) (50 mg/ml (250 mg/5 ml); 1 fiol. zawiera 250 mg soli sodowej fenytoiny, co odpowiada 230 mg fenytoiny); 5 fiol. 5 ml
Upjohn EESV
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Epanutin parenteral - roztwór do wstrzykiwań?

Stan padaczkowy lub powtarzające się w krótkich odstępach napady padaczkowe. Dorośli i młodzież w wieku od 13 lat. 230 mg (1 fiol.) z szybkością nieprzekraczającą 23 mg/min (0,5 ml/min). Jeśli drgawki nie ustąpią po 20–30 min, dawkę można powtórzyć. Po ustąpieniu drgawek można podawać 230 mg (1 fiol.) co 1,5–6 h. W celu uzyskania szybkiego nasycenia lekiem można podać maks. dawkę 17 mg/kg mc./d. Dzieci w wieku do 12 lat. 1. dnia – maks. 30 mg/kg mc., 2. dnia – maks. 20 mg/kg mc., 3. dnia maks. 10 mg/kg mc.
Zapobieganie drgawkom po operacjach neurochirurgicznych i/lub urazach głowy. Dorośli i młodzież w wieku od 13 lat. 230–460 mg/d (1–2 fiol./d) we wstrzyknięciach i.v. z szybkością nieprzekraczającą 23 mg/min (0,5 ml/min). Dzieci do 12 lat. 5–6 mg/kg mc./d z szybkością wstrzyknięcia zmniejszoną odpowiednio do masy ciała i wieku.
Ostre zaburzenia rytmu serca w przypadku leczenia zagrażających życiu komorowych zaburzeń rytmu serca lub w przebiegu zatrucia glikozydami nasercowymi, przy znieczuleniu ogólnym, w operacjach kardiochirurgicznych, podczas cewnikowania serca i defibrylacji. 3,5–5 mg/kg mc. we wstrzyknięciach i.v., w razie potrzeby dawkę powtórzyć; zwykle wystarczająca jest dawka 700–1000 mg/d, z szybkością 30–50 mg/min. Podawanie leku ograniczyć do sytuacji wymagających nagłej pomocy. Stosować jedynie w przypadkach, gdy nie nastąpiła poprawa kliniczna po podaniu innego leku przeciwarytmicznego lub gdy istnieje jakikolwiek czynnik uniemożliwiający podanie innego leku. Fenytoina nie zwiększa przeżywalności u chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca.

Kiedy nie stosować preparatu Epanutin parenteral - roztwór do wstrzykiwań?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inne pochodne hydantoiny, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, bradykardia zatokowa, zespół Adamsa i Stokesa. Nie podawać dotętniczo. Nie stosować równolegle z delawirdyną ze względu na ryzyko utraty odpowiedzi wirologicznej oraz wykształcenia oporności na delawirdynę lub inne leki z grupy nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy.

Dawkowanie preparatu Epanutin parenteral - roztwór do wstrzykiwań


Podawać wyłącznie i.v. w powolnym wstrzyknięciu lub wlewie. Dawki podano w przeliczeniu na fenytoinę. Szybkość podawania nie powinna przekraczać 50 mg/min u dorosłych, 1–3 mg/kg mc./min u noworodków oraz 1–3 mg/kg mc./min (maks. 50 mg/min) u dzieci. Podczas stosowania fenytoiny konieczne jest monitorowanie zapisu EKG, ciśnienia tętniczego, stanu neurologicznego oraz regularne badanie stężenia leku w osoczu. Chorego należy obserwować w kierunku objawów depresji oddechowej. Zakres stężeń terapeutycznych wynosi 10–20 µg/ml. Przy stężeniach >25 µg/ml mogą wystąpić objawy toksyczności. Czas trwania leczenia zależy od choroby podstawowej i jej przebiegu; jest nieograniczony pod warunkiem dobrej tolerancji. U osób w podeszłym wieku może być konieczne zmniejszenie dawki lub częstości podawania.

Przeczytaj też artykuły

Defibrylacja Drgawki Ostre zespoły wieńcowe (OZW)

Inne preparaty na rynku polskim zawierające fenytoina

Phenytoinum WZF (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta