Azopt - krople do oczu, zawiesina

Lek z grupy inhibitorów anhydrazy węglanowej stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Preparat zawiera substancję brynzolamid

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Azopt
krople do oczu, zawiesina; 10 mg/ml; 5 ml
Novartis Europharm
32,29 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
10,09 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: jaskra

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Azopt - krople do oczu, zawiesina?

Substancją czynną preparatu jest brynzolamid. Jest to substancja z grupy sulfonamidów, stosowana miejscowo w okulistyce w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Hamuje aktywność enzymu dehydratazy (anhydrazy) węglanowej. Dehydrataza węglanowa jest enzymem występującym w wielu tkankach organizmu, w tym w oku. Zahamowanie aktywności tego enzymu w wyrostkach ciała rzęskowego oka prowadzi do zmniejszenia produkcji cieczy wodnistej i w konsekwencji do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Po podaniu do worka spojówkowego brynzolamid wywiera działanie miejscowe, wchłania się również do krążenia ogólnego. Brynzolamid i jego metabolity wydalane są głównie przez nerki. Brynzolamid stosowany jest w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z beta-blokerami lub analogami prostaglandyn.

Kiedy stosować Azopt - krople do oczu, zawiesina?

Preparat jest wskazany w celu obniżenia zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z:
· nadciśnieniem ocznym
· jaskrą z otwartym kątem przesączania.
Preparat może być stosowany:
· w monoterapii u dorosłych nie reagujących wystarczająco na leki z grupy beta-blokerów lub u których stosowanie beta-blokerów jest przeciwwskazane
· w leczeniu skojarzym z beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki) lub analogami prostaglandyn.

Kiedy nie stosować preparatu Azopt - krople do oczu, zawiesina?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne sulfonamidy.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u chorych z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) lub z kwasicą hiperchloremiczną.
Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z zaburzeniami czynności wątroby, ze względu na brak doświadczenia klinicznego.
Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, u kobiet w okresie karmienia piersią ani u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Azopt - krople do oczu, zawiesina?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego.
Brynzolamid jest sulfonamidem i pomimo stosowania miejscowego ulega wchłanianiu do krążenia ogólnego. W związku z tym, możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych charakterystycznych dla sulfonamidów stosowanych ogólnie (np. doustnie), w tym reakcji nadwrażliwości o ciężkim przebiegu, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka czy ciężkie zaburzenia hematologiczne. W przypadku podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem (przed ponownym zastosowaniem preparatu). Lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania preparatu (w ciężkich przypadkach konieczne może być podjęcie natychmiastowego leczenia doraźnego).
Doustne stosowanie inhibitorów anhydrazy węglanowej może być związane z wystąpieniem kamicy dróg moczowych w efekcie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia takich zaburzeń podczas stosowania preparatu, ponieważ brynzolamid ulega wchłanianiu do krążenia ogólnego.
Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u wcześniaków (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży) ani u noworodków w 1. tygodniu życia. W przypadku znacznego niedorozwoju kanalików nerkowych lekarz podejmie decyzję czy można stosować preparat, ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej.
Brynzolamid ulega wchłanianiu do krążenia ogólnego i u osób w podeszłym wieku może, podobnie jak doustne leki z tej grupy, upośledzać zdolność do wykonywania prac wymagających zwiększonej koncentracji i/lub koordynacji ruchowej.
Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu z innymi inhibitorami anhydrazy węglanowej przyjmowanymi doustnie (działającymi ogólnoustrojowo) ze względu na ryzyko nasilenia działania i wystąpienia działań niepożądanych.
Nie ma wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u chorych z jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania (pseudoeksfoliacji) i jaskrą barwnikową. Stosowanie preparatu w tych grupach chorych wymaga zachowania ostrożności ii ścisłego monitorowania ciśnienia wewnątrzgałkowego. Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u chorych z jaskrą z zamykającym się kątem przesączania i nie zaleca się stosowania preparatu w tej grupie chorych.
Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na czynność śródbłonka rogówki u chorych z uszkodzeniami rogówki, szczególnie u chorych z małą liczbą komórek śródbłonka rogówki. W okresie stosowania preparatu osoby stosujące soczewki kontaktowe powinny pozostawać pod starannym nadzorem lekarskim. Preparat może wpływać na stopień uwodnienia rogówki co może zwiększać ryzyko dla rogówki związane ze stosowaniem soczewek kontaktowych. Pozostawanie pod staranną obserwacją lekarską jest także zalecane w innych przypadkach uszkodzenia rogówki, takich jak np. u chorych na cukrzycę.
Zawarty w preparacie środek konserwujący chlorek benzalkoniowy może powodować punktową lub toksyczną wrzodziejącą keratopatię. W przypadku stosowania preparatu u chorych z suchością oka lub uszkodzeniami rogówki wymagany jest staranny nadzór lekarski i obserwacja pacjenta.
Nie badano zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego po przerwaniu stosowania preparatu i nie wiadomo czy występuje tzw. efekt odbicia, czyli znaczące zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego po nagłym przerwaniu stosowania leku. Działanie obniżające ciśnienie tętnicze powinno utrzymywać się przez 5–7 dni.
Nie badano bezpieczeństwa stosowania preparatu u chorych noszących soczewki kontaktowe.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); osoby, które używają soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Należy zachować ostrożność, ponieważ po podaniu preparatu do oka, mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu ustąpienia zaburzeń i powrotu ostrego, prawidłowego widzenia.
Brynzolamid ulega wchłanianiu do krążenia ogólnego i u osób w podeszłym wieku może, podobnie jak doustne leki z tej grupy, upośledzać zdolność do wykonywania prac wymagających zwiększonej koncentracji i/lub koordynacji ruchowej.

Dawkowanie preparatu Azopt - krople do oczu, zawiesina

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli: zwykle stosuje się 1 kroplę 2–3 razy na dobę, do worka spojówkowego.
Aby ograniczyć ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej, zaleca się zamknięcie powieki lub delikatne uciśnięcie kanalika nosowo-łzowego po zakropleniu leku.
Jeżeli wcześniej w leczeniu jaskry stosowane były inne leki lekarz określi indywidualny schemat zmiany sposobu leczenia; zwykle należy przerwać stosowanie dotychczasowego leku i następnego dnia rozpocząć stosowanie preparatu.
Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty podawane do oczu należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy podaniami kolejnych leków.
Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie wstrząsnąć butelkę. Butelkę należy przechowywać dokładnie zamkniętą.
Przed zastosowaniem preparatu należy umyć ręce. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza powierzchni oka ani powiek, ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Zakażenie może powodować poważne uszkodzenia oczu lub utratę wzroku.
Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowanie preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i nie zaleca się jego stosowanie w tej grupie wiekowej.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u chorych z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) lub z kwasicą hiperchloremiczną.
Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z zaburzeniami czynności wątroby, ze względu na brak doświadczenia klinicznego.

Czy można stosować Azopt - krople do oczu, zawiesina w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, u kobiet w okresie karmienia piersią ani u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji preparatu z innymi lekami.
Stosowanie preparatu z analogami prostaglandyn oraz z tymololem w postaci kropli do oczu nie powoduje wystąpienia interakcji.
Zawarty w preparacie brynzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej. Jeżeli preparat jest stosowany równolegle z innymi inhibitorami anhydrazy węglanowej przyjmowanymi doustnie (działającymi ogólnoustrojowo), istnieje ryzyko nasilenia działania i wystąpienia działań niepożądanych, np. zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Nie zaleca się takiego leczenia skojarzonego.
Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle przyjmowane są leki hamujące aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, takie jak np. ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, rytonawir, troleandomycyna; leki te mogą hamować metabolizm brynzolamidu, nie powinny jednak powodować jego kumulacji.
Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty podawane do oczu należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy podaniami kolejnych leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Azopt - krople do oczu, zawiesina?

Jak każdy lek, również Azopt może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu, takie jak: niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, podrażnienie oka, ból oka, suchość oka, wydzielina z oka, świąd, przekrwienie gałki ocznej i spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oku, nadżerki rogówki, zapalenie rogówki, punkcikowate zapalenie rogówki, uszkodzenie rogówki, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, zapalenie spojówek, zapalenie gruczołów tarczkowych, światłowstręt, nieprawidłowe czucie w oku, zabarwienie twardówki i/lub rogówki, torbiel podspojówkowa, świąd powiek, zapalenie brzegów powiek, obrzęk powiek, łzawienie, utrata rzęs.
Ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane, takie jak: bóle i zawroty głowy, gorzki lub nietypowy smak w ustach, zaburzenia pamięci, zaburzenia ruchowe, parestezje, zaburzenia czucia, drżenia, apatia, depresja, koszmary senne, bezsenność/senność, nerwowość, szumy w uszach, zmniejszenie/zwiększenie częstotliwości rytmu serca, zaburzenia rytmu serca, kołatania serca, niewydolność sercowo-oddechowa, dławica piersiowa, ból w klatce piersiowej, duszność, nadreaktywność oskrzeli, kaszel, astma, zapalenie gardła i zatok, nieżyt nosa, podrażnienie gardła, ból krtani i gardła, katar, suchość w ustach, zapalenie przełyku, biegunka, nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zwiększenie stężenia chlorków we krwi, ból pleców, kurcze mięśni, bóle mięśni i stawów, ból nerek, zwiększona częstość oddawania moczu, zaburzenia funkcji seksualnych (impotencja), złe samopoczucie, osłabienie, zmęczenie, obrzęki obwodowe, reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy),łysienie, zapalenie skóry, rumień.
Brynzolamid jest sulfonamidem i pomimo stosowania miejscowego ulega wchłanianiu do krążenia ogólnego. W związku z tym, możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych charakterystycznych dla sulfonamidów stosowanych ogólnie (np. doustnie), w tym reakcji nadwrażliwości o ciężkim przebiegu, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka czy ciężkie zaburzenia hematologiczne.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające brynzolamid

Brinzolamide Genoptim (krople do oczu, roztwór) Optilamid (krople do oczu, zawiesina)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta