Encepur Adults - zawiesina do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Preparat zawiera substancję szczepionka przeciw przenoszonemu przez kleszcze zapaleniu mózgu

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Encepur Adults
zawiesina do wstrzykiwań; 1 dawka (0,5 ml) zawiera 1,5 µg inaktywowanego wirusa K 23 kleszczowego zapalenia mózgu; 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml
Bavarian Nordic
111,99 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Encepur Adults - zawiesina do wstrzykiwań?

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to choroba wywoływana przez wirus z rodziny flawiwirusów, przenoszony przez kleszcze. Zakażenie może obejmować ośrodkowy układ nerwowy i może prowadzić do ciężkich powikłań neurologicznych, a nawet do śmierci. Szczepionka przeciw KZM zawiera całe cząsteczki wirusa wywołującego KZM, szczep K23, które zostały inaktywowane. Celem inaktywacji jest zachowanie zdolności antygenów wirusa do wywołania odpowiedzi immunologicznej bez wywoływania zachorowania. Inaktywowane wirusy zostały adsorbowane (skoncentrowane i unieruchomione) na wodorotlenku glinu. W procesie przygotowania szczepionki wirusy namnażane były w hodowli komórkowej fibroblastów kurzych.

Szczepionka ma za zadanie spowodować wystąpienie odpowiedzi immunologicznej, którą jest wytworzenie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom zawartym w szczepionce. U osób, u których wystąpi oczekiwana odpowiedź na szczepienie, reakcja układu odpornościowego podczas następnego kontaktu z czynnikiem chorobotwórczym będzie szybka i swoista, co zmniejszy ryzyko wystąpienia zachorowania.

Kiedy stosować Encepur Adults - zawiesina do wstrzykiwań?

Preparat jest wskazany do czynnego uodpornienia przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u młodzieży po 12. roku życia i dorosłych.

Wskazania obejmują osoby przebywające czasowo lub stale na terenach endemicznych dla kleszczowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Kiedy nie stosować preparatu Encepur Adults - zawiesina do wstrzykiwań?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, w tym neomycyna, chlorotetracyklina, gentamycyna oraz albumina jaja kurzego, które mogą być obecne w śladowych ilościach, jako pozostałość z procesu wytwarzania szczepionki.

Przeciwwskazaniem czasowym do podania szczepionki jest ostra lub ciężka choroba przebiegająca z gorączką oraz okres 2 tygodni po jej wyleczeniu.

Przeciwwskazaniem do podania szczepionki jest nadwrażliwość po poprzedniej dawce tej szczepionki. Jeżeli po podaniu szczepionki wystąpią powikłania, do czasu wyjaśnienia ich przyczyn należy traktować je jako przeciwwskazanie do dalszego uodparniania z zastosowaniem niniejszej szczepionki. Dotyczy to szczególnie niepożądanych odczynów poszczepiennych, które nie ograniczają się do miejsca podania preparatu.

Nie podawać szczepionki donaczyniowo.

Nie stosować u dzieci do ukończenia 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Encepur Adults - zawiesina do wstrzykiwań?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Szczepienie należy poprzedzić badaniem lekarskim. Należy poinformować lekarza, jeżeli kiedykolwiek wcześniej po szczepieniu wystąpiły działania niepożądane.

Podobnie jak inne szczepionki stosowane w profilaktyce zachorowań, preparat może nie zapewnić skutecznej ochrony przed zachorowaniem wszystkim zaszczepionym.

Szczepienie nie chroni przed innymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze (np. przed boreliozą), nawet jeśli choroby te są przenoszone równocześnie z kleszczowym zapaleniem mózgu.

Szczepionka podawana jest przez kwalifikowany personel medyczny. Podobnie jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, konieczne jest zapewnienie możliwości natychmiastowej pomocy medycznej na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Ciężkie reakcje anafilaktyczne występują rzadko, lecz mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. W przypadku ich wystąpienia konieczne jest natychmiastowe podjęcie odpowiedniego leczenia.

Nie wolno podawać szczepionki donaczyniowo; nieumyślne podanie donaczyniowe może spowodować ciężkie, zagrażające życiu działania niepożądane, ze wstrząsem włącznie. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie natychmiastowego działania przeciwwstrząsowego.

U osób wrażliwych po szczepieniu, a nawet przed nim, może wystąpić reakcja psychogenna w odpowiedzi na ukłucie igłą, która przejawia się omdleniem. Omdleniu mogą towarzyszyć przemijające zaburzenia widzenia, zaburzenia czuciowe (parestezje) i toniczno-kloniczne ruchy kończyn. Jeżeli podejrzewasz możliwość wystąpienia takiej reakcji, poinformuj o tym personel medyczny, aby mógł zapobiec potencjalnym urazom związanym z nagłym omdleniem.

W przypadku wcześniejszego występowania ciężkich chorób neurologicznych, przed szczepieniem należy skonsultować się z lekarzem.

Po każdym ukąszeniu przez kleszcza należy sprawdzić aktualny status szczepień przeciw tężcowi.

U osób poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu oraz u osób z upośledzeniem odporności odpowiedź na szczepienie może nie być wystarczająca. Zaleca się potwierdzenie jego skuteczności poprzez oznaczenie poziomu przeciwciał po szczepieniu. W razie konieczności lekarz zaleci podanie dodatkowej dawki szczepionki.

Osłonka igły wytwarzana jest z naturalnej gumy zawierającej lateks, który może spowodować reakcje alergiczne u osób z nadwrażliwością na lateks.

Na ogół podanie niniejszej szczepionki osobom, które w ankiecie deklarują uczulenie na białko kurze lub w teście skórnym uzyskały wynik pozytywny, nie naraża ich na zwiększone ryzyko.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat może zawierać śladowe ilości albuminy jaja kurzego, neomycyny, chlortetracykliny i gentamycyny;

• osłonka igły zawiera lateks.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Encepur Adults - zawiesina do wstrzykiwań

Preparat ma postać zawiesiny do wstrzykiwań. Przeznaczony jest do podań domięśniowych. Wyjątkowo, może być podawany podskórnie. Nie wolno podawać preparatu dożylnie. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Schemat dawkowania powinien być zgodny z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych i oficjalnymi zaleceniami.

Dawkę 0,5 ml należy stosować u młodzieży po 12. roku życia i u dorosłych.

Szczepienie podstawowe:

Szczepienie podstawowe obejmuje 3 dawki, które należy podać w chłodniejszych miesiącach roku, by zapewnić odporność w okresie wiosenno-letnim, kiedy występuje zwiększone ryzyko zakażenia. Możliwe są 2 alternatywne schematy szczepienia podstawowego z zastosowaniem dawki 0,5 ml:

• 0, 14 dni–3 miesięcy, 9–12 miesięcy po podaniu 2. dawki (schemat klasyczny); ten schemat zalecany jest w przypadku stałego ryzyka zakażenia, a po jego ukończeniu pożądane miana przeciwciał utrzymują się przez co najmniej 3 lata;

• 0, 7, 21 dni (schemat szybki); ten schemat zalecany jest w przypadku konieczności uzyskania szybkiego uodpornienia, a po jego ukończeniu pożądane miana przeciwciał utrzymują się przez co najmniej 12–18 miesięcy.

Szczepienie przypominające 1. dawka:

• w schemacie klasycznym 1. dawkę przypominającą należy podać 3 lata po ukończeniu szczepienia podstawowego;

• w schemacie szybkim 1. dawkę przypominającą należy podać 12–18 miesięcy po ukończeniu schematu podstawowego.

Szczepienie przypominające kolejne dawki:

Niezależnie od schematu kolejne dawki przypominające należy podawać co 5 lat u osób od 12.–49. roku życia i co 3 lata u osób po 49. roku życia.

Zgodnie z zaleceniami WHO niniejsza szczepionka może być stosowana jako dawka przypominająca po ukończeniu 3 dawkowego cyklu podstawowego z zastosowaniem innej szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu zawierającej wirus namnażany w hodowli komórkowej.

Sposób podawania szczepionki:

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. Preparat powinien być podawany domięśniowo, najlepiej w mięsień naramienny. Nie wolno podawać preparatu donaczyniowo. Wyjątkowo, może być podawany podskórnie osobom z małopłytkowością lub z zaburzeniami krzepnięcia krwi (np. w przypadku skazy krwotocznej).

Czy można stosować Encepur Adults - zawiesina do wstrzykiwań w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa podawania szczepionki Encepur Adults kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym piersią. Podawanie niniejszej szczepionki kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym piersią jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w jego ocenie oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

U osób, które otrzymały immunoglobulinę przeciw wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu, niniejsza szczepionka może być podana po upływie co najmniej 4 tygodni od podania immunoglobuliny. W przeciwnym razie, indukcja przeciwciał po szczepieniu może nie być wystarczająca.

W przypadku jednoczesnego podawania innych szczepionek, wstrzyknięcia należy wykonywać w inne miejsca ciała, przy użyciu osobnych strzykawek i igieł.

Nie wolno mieszać preparatu z innymi szczepionkami w tej samej strzykawce.

Podobnie jak w przypadku innych szczepień, u osób poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu odpowiedź immunologiczna na szczepienie może nie być wystarczająca.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Encepur Adults - zawiesina do wstrzykiwań?

Jak każdy lek, również Encepur Adults może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania szczepionki są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: bóle głowy, bóle mięśni, reakcje w miejscu podania, takie jak zaczerwienienie i ból oraz uczucie zmęczenia i ogólnego osłabienia. Często lub niezbyt często możliwe: nudności, wymioty, bóle stawów, gorączka powyżej 38°C, złe samopoczucie, obrzęk w miejscu podania, objawy podobne do grypy (dreszcze, gorączka, nadmierna potliwość). Bardzo rzadko bóle mięśni i stawów w okolicy szyi (może to być objaw podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych), które znikają w ciągu kilku dni.

Ponadto, możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, parestezje (zaburzenia czucia takie jak mrowienie, drętwienie), zawroty głowy, stan przedomdleniowy, omdlenia, biegunka, bóle mięśni i stawów, osłabienie mięśni, stwardnienie (ziarniniak, niekiedy z nagromadzeniem płynu surowiczego) w miejscu podania oraz reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka uogólniona) i reakcje anafilaktyczne, w tym obrzęk naczynioruchowy i stanowiący bezpośrednie zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego, duszność, skurcz oskrzeli). Nadwrażliwość może przebiegać w postaci zaburzeń układu sercowo-naczyniowego z możliwymi niespecyficznymi, przemijającymi zaburzeniami widzenia.

Przeczytaj też artykuły

Borelioza z Lyme Kleszczowe zapalenie mózgu

Inne preparaty na rynku polskim zawierające szczepionka przeciw przenoszonemu przez kleszcze zapaleniu mózgu

Encepur K (zawiesina do wstrzykiwań) FSME-Immun 0,25 ml Junior (zawiesina do wstrzykiwań) FSME-Immun 0,5 ml (zawiesina do wstrzykiwań)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta