Axura - tabletki powlekane

Lek o działaniu przeciw glutaminergicznym, stosowny w chorobie Alzheimera.

Preparat zawiera substancję memantyna (chlorowodorek memantyny)

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Axura
tabletki powlekane; 10 mg; 28 tabl.
Merz
75,50 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Axura - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest memantyna, lek stosowany w leczeniu należącej do chorób neurodegeneracyjnych choroby Alzheimera. W przebiegu zaburzeń otępiennych związanych z procesami neurodegeneracji obserwowane były zaburzenia przekaźnictwa glutaminergicznego. Glutaminian jest neuroprzekaźnikiem, mającym zdolność aktywowania receptorów NMDA. Zwiększone stężenia glutaminianu i nadmierna aktywacja receptorów NMDA łączy się z zaburzeniami czynności neuronów i przebiegiem procesów neurodegeneracyjnych w mózgu. Memantyna jest antagonistą receptorów NMDA i blokuje ich aktywację przez glutaminian. Stosowanie memantyny u chorych na Alzheimera prowadzi do stabilizacji stanu ogólnego i czynności życia codziennego oraz funkcji poznawczych.

Po podaniu doustnym memantyna wchłania się całkowicie z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu uzyskiwane jest po upływie około 3–8 godzin po doustnym przyjęciu preparatu. Pokarm nie wpływa na wchłanianie memantyny. Memantyna w 80% pozostaje w krążeniu w postaci niezmienionej, wydalana głównie z moczem. W przypadku alkalizacji moczu (np. skutkiem przyjmowania leków lub drastycznej zmiany diety) szybkość wydalania memantyny przez nerki może ulec 7–9 krotnemu zwolnieniu.

Kiedy stosować Axura - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu choroby Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

Kiedy nie stosować preparatu Axura - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Axura - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować ostrożność u chorych na padaczkę, u osób u których kiedykolwiek wystąpiły drgawki oraz u osób z czynnikami ryzyka predysponującymi do wystąpienia drgawek.

Należy unikać równoległego stosowania innych leków wpływających na aktywność receptora NMDA, takich jak np. amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan. Równoległe stosowanie ww. leków może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych, głównie ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób, u których może wystąpić alkalizacja (zwiększenie pH) moczu, ponieważ może to znacząco spowolnić wydalanie memantyny. Alkalizacja moczu może wystąpić np. w przypadku drastycznej zmiany diety (w tym z diety mięsnej na wegetariańską) lub przyjmowania preparatów zobojętniających sok żołądkowy, a także w przypadku ciężkich zakażeń dróg moczowych czy kwasicy kanalikowo-nerkowej.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u chorych po świeżym zawale serca, z niewyrównaną zastoinową niewydolnością serca lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. Osoby z wymienionymi wyżej chorobami układu sercowo-naczyniowego, w okresie stosowania preparatu muszą pozostawać pod wnikliwą obserwacją lekarską.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Zazwyczaj z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu związane jest upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Ponadto, memantyna może dodatkowo upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Axura - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Leczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w diagnostyce i leczeniu choroby Alzheimera. Leczenie można rozpocząć pod warunkiem, że zapewniony jest stały nadzór nad przyjmowaniem leku przez chorego.

Dorośli:

Zwiększanie dawki powinno odbywać się stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza, zgodnie z poniższym schematem:

w 1. tygodniu 5 mg 1 raz na dobę, przez 7 dni; w 2. tygodniu 10 mg 1 raz na dobę, przez 7 dni; w 3. tygodniu 15 mg 1 raz na dobę, przez 7 dni; od 4. tygodnia 20 mg 1 raz na dobę.

Zalecana dawka podtrzymująca 20 mg na dobę; jest to zarazem dawka maksymalna.

Szczególne grupy chorych:

U chorych w podeszłym wieku lub z łagodnym zaburzeniem czynności nerek lub wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawki.

U chorych z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30–49 ml/min) zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę; w przypadku dobrej tolerancji przez co najmniej 1 tydzień, lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę; u chorych z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 5–29 ml/min) dawka powinna wynosić 10 mg na dobę.

Nie zaleca się stosowania u chorych z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Sposób stosowania:

Tabletki należy przyjmować doustnie o tej samej porze dnia, raz na dobę. Można przyjmować niezależnie od posiłku. Czas trwania leczenia określi lekarz. Lekarz, pod warunkiem dobrej tolerancji leczenia, będzie kontynuował leczenie tak długo, jak długo będzie się utrzymywało korzystne działanie preparatu.

Czy można stosować Axura - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Memantyna może nasilać działanie leków takich jak:

• lewodopa i leki powodujące aktywację receptorów dopaminowych

• leki przeciwcholinergiczne (np. atropina, benzatropina, skopolamina, biperyden, orfenadryna, triheksyfenidyl).

Memantyna może osłabiać działanie barbituranów i leków przeciwpsychotycznych (neuroleptyków); w pojedynczych przypadkach może dojść do nasilenia objawów psychotycznych.

Memantyna może wpływać na działanie leków zmniejszających napięcie mięśni szkieletowych, dantrolenu i baklofenu; konieczne może być dostosowanie dawkowania ww. leków.

Nie należy stosować równolegle memantyny i niżej wymienionych leków:

• amantadyna; możliwe nasilenie działań niepożądanych i wystąpienie psychozy farmakotoksycznej;

• ketamina

• dekstrometorfan

• fenytoina.

Leki wydalane w kanalikach nerkowych z udziałem transporterów kationów, takie jak np. cymetydyna, ranitydyna, prokainamid, chinidyna, chinina, nikotyna, mogą oddziaływać z memantyną, co może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków w osoczu.

Memantyna może wpływać na zmniejszenie stężenia hydrochlorotiazydu (także w przypadku preparatów złożonych zawierających hydrochlorotiazyd.

Stosowanie memantyny u chorych leczonych warfaryną może prowadzić do zmian parametrów krzepnięcia krwi (zwiększenie wartości INR). Należy ściśle monitorować czas protrombinowy lub wartości INR u chorych przyjmujących równolegle memantynę i doustne leki przeciwzakrzepowe.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Axura - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Axura może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często: zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia równowagi, senność, nadciśnienie tętnicze, duszność, zaparcia, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, reakcje nadwrażliwości.

Niezbyt często: dezorientacja, omamy (głównie u chorych z ciężkim nasileniem choroby Alzheimera), nieprawidłowy chód, zmęczenie, niewydolność serca, zakrzepica/zatorowość żylna, wymioty, zapalenie wątroby, zakażenia grzybicze.

Bardzo rzadko napady drgawkowe.

Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: reakcje psychotyczne, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby. Może wystąpić: depresja, myśli samobójcze i próby samobójcze, które mogą być związane z przebiegiem choroby Alzheimera i mogą wystąpić podczas stosowania memantyny.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające memantyna (chlorowodorek memantyny)

AuroMemo (tabletki powlekane) Biomentin (tabletki powlekane) Cognomem (tabletki powlekane) Ebixa (tabletki powlekane) Marixino (tabletki powlekane) Memantin NeuroPharma (tabletki powlekane) Memantine Accord (tabletki powlekane) Memantine Mylan (tabletki powlekane) Memantine Orion (tabletki powlekane) Memantine Vipharm (tabletki powlekane) Memigmin (tabletki powlekane) Memolek (tabletki powlekane) Mirvedol (tabletki powlekane) Nemdatine (tabletki powlekane) Nemedan (tabletki powlekane) Polmatine (tabletki powlekane) Polmatine 1% (roztwór doustny) Zenmem (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta