Protopic (takrolimus) - maść

Stosowany miejscowo preparat o działaniu immunosupresyjnym (hamującym odpowiedź układu immunologicznego).

Preparat zawiera substancję takrolimus

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Protopic
maść; 0,03%; 10 g
LEO Pharma
55,99 zł
Protopic
maść; 0,03%; 30 g
LEO Pharma
144,15 zł
Protopic
maść; 0,1%; 10 g
LEO Pharma
55,88 zł
Protopic
maść; 0,1%; 30 g
LEO Pharma
139,97 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Protopic?

Substancją czynną preparatu jest takrolimus. Silny lek immunosupresyjny stosowany miejscowo w leczeniu atopowego zapalenia skóry (AZS). W przebiegu AZS nasilona reakcja układu odpornościowego wywołuje stan zapalny (świąd, zaczerwienienie, suchość skóry). Takrolimus ogranicza nieprawidłową odpowiedź immunologiczną. Hamuje wybrane kaskady przenoszenia sygnałów w limfocytach T, zapobiegając w ten sposób syntezie wybranych interleukin i innych cytokin prozapalnych. Takrolimus działa także hamująco na uwalnianie mediatorów zapalenia z komórek tucznych skóry, bazofili i eozynofili, hamując reakcje zapalne. Lek stosowany miejscowo nie wpływa na syntezę kolagenu u ludzi.
Po jednorazowym lub wielokrotnym miejscowym zastosowaniu leku u osób zdrowych wchłanianie takrolimusu do krążenia ogólnego jest minimalne a jego działanie ogólnoustrojowe nie występuje lub jest niewielkie. Wchłanianie przez skórę może ulec zwiększeniu w przypadku stosowania na dużą powierzchnię skóry. Stopień i szybkość wchłaniania zmniejszają się jednak w miarę poprawy stanu skóry.

Kiedy stosować Protopic?

Preparat jest wskazany:
· w leczeniu zaostrzeń umiarkowanych i ciężkich postaci AZS u dorosłych i młodzieży po 16. roku życia w przypadku braku dostatecznej odpowiedzi na leczenie konwencjonalne, takie jak miejscowe stosowanie kortykosteroidów lub braku jego tolerancji;
· w leczeniu zaostrzeń umiarkowanych i ciężkich postaci AZS u dzieci po 2. roku życia w przypadkach, gdy konwencjonalne leczenie, takie jak miejscowe stosowanie kortykosteroidów, nie dało oczekiwanego rezultatu;
· w leczeniu podtrzymującym umiarkowanych i ciężkich postaci AZS w celu zapobiegania nawrotom i przedłużenia okresów bez nawrotów u pacjentów, u których z dużą częstością występuje zaostrzenie choroby (tj. 4 razy w roku lub częściej) i którzy początkowo odpowiadali na leczenie takrolimusem w maści stosowanym 2 razy na dobę przez maksymalnie 6 tygodni (zmiany całkowicie lub prawie całkowicie ustąpiły lub są łagodne).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na antybiotyki z grupy makrolidów (np. azytromycyna, klarytromycyna, erytromycyna).
Nie stosować u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Protopic?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Nie stosować na błony śluzowe. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu maści z oczami lub błonami śluzowymi należy delikatnie zetrzeć maść a miejsce kontaktu obficie spłukać wodą. Po nałożeniu preparatu należy umyć ręce, chyba że są one celem leczenia.
W okresie stosowania preparatu należy unikać ekspozycji na promienie słoneczne lub UV (np. w solariach, w lampach stosowanych leczniczo w skojarzeniu z psoralenem PUVA). Należy stosować odpowiednie metody ochrony przed działaniem słońca (ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania na słońcu, stosowanie filtrów przeciwko UVA i UVB, ochrona skóry odpowiednią odzieżą).
Maści nie należy stosować na zmienionej chorobowo powierzchni skóry, w przypadku podejrzenia jakichkolwiek zmian przednowotworowych lub nowotworowych.
Jeżeli na leczonej powierzchni skóry wystąpi jakakolwiek nowa zmiana skóra konieczna jest jej ocena przez lekarza.
Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z uszkodzeniami bariery skórnej, takimi jak np. zespół Nethertona, rybia łuska blaszkowata, uogólniona erytrodermia, skórna choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi. Powyższe stany chorobowe mogą wpłynąć na zwiększenie wchłaniania takrolimusu (także doustne stosowanie takrolimusu w leczeniu powyższych stanów nie jest zalecane).
Jeżeli preparat stosowany jest długotrwale u osób z rozległymi zmianami skórnymi, zwłaszcza u dzieci, należy zachować ostrożność; chorzy z tej grupy powinni pozostawać pod stałą opieką lekarską. Lekarz będzie monitorował odpowiedź na leczenie, a w razie potrzeby podejmie decyzję o wstrzymaniu bądź kontynuacji stosowania preparatu.
Preparat ma działanie immunosupresyjne, lecz wpływ długotrwałego stosowania preparatu na rozwój nowotworów skóry nie został wyjaśniony. U osób stosujących takrolimus w postaci maści obserwowano przypadki nowotworów złośliwych, w tym chłoniaka skóry, innych rodzajów chłoniaków oraz raków skóry. Nie należy stosować preparatu u osób z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności ani u osób stosujących leki immunosupresyjne.
Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpi powiększenie węzłów chłonnych należy skonsultować się z lekarzem i pozostawać pod szczególną opieką lekarską, aż do momentu upewnienia się, że zmiany w węzłach chłonnych całkowicie ustąpiły. Zwykle zmiany te związane są z zakażeniem i ustępują pod wpływem właściwego leczenia antybiotykami. Jednakże, u chorych po przeszczepach stosujących leczenie immunosupresyjne (np. takrolimus stosowany doustnie) zwiększa się ryzyko wystąpienia chłoniaków. Jeżeli przyczyna powiększenia węzłów chłonnych nie zostanie ustalona lub wystąpi mononukleoza zakaźna lekarz prawdopodobnie zaleci przerwanie stosowania preparatu.
Jeżeli AZS towarzyszy zakażenie skóry, należy wyleczyć je przed rozpoczęciem stosowania preparatu w tym obszarze. Stosowanie leku może zwiększać ryzyko zapalenia mieszków włosowych oraz zakażenia skóry wywołanego wirusem Herpes simplex (wyprysk opryszczkowy, opryszczka zwykła, opryszczka wargowa, wysiew ospopodobny Kaposiego). W przypadku wystąpienia lub podejrzenia zakażeń skóry należy skonsultować się z lekarzem, który oceni czy wskazane jest dalsze stosowanie preparatu i zaleci odpowiednie leczenie.
W ciągu 2 godzin po zastosowaniu preparatu nie należy stosować środków zmiękczających na tę samą powierzchnię skóry.
Nie należy stosować preparatu pod opatrunkiem okluzyjnym.
Pomimo zwykle niewielkiego wchłaniania takrolimusu, należy zachować ostrożność u chorych z niewydolnością wątroby.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie przypuszcza się aby preparat miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Protopic

Preparat ma postać maści i jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Leczenie powinno być rozpoczynane przez lekarza doświadczonego w rozpoznawaniu i leczeniu AZS. Nie należy stosować preparatu długotrwale w sposób ciągły.
Cienką warstwę maści nanieść na chorobowo zmieniony obszar. Można stosować na skórę każdej części ciała, w tym na twarz, szyję oraz w zgięciach skóry. Nie stosować na błony śluzowe. Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym. Stosować na każdy zmieniony chorobowo obszar skóry do czasu całkowitego lub prawie całkowitego ustąpienia zmian. Po opanowaniu fazy ostrej lekarz podejmie decyzję, czy właściwe jest stosowanie leczenia podtrzymującego. W przypadku pierwszego nawrotu objawów lekarz zaleci wznowienie leczenia.
Leczenie fazy ostrej u dorosłych i młodzieży po 16. roku życia: początkowo maść 0,1% stosuje się 2 razy na dobę do czasu ustąpienia zmian. Jeśli objawy powracają, należy ponownie zastosować maść 0,1% 2 razy na dobę. Jeśli pozwali na to stan kliniczny, lekarz spróbuje zmniejszyć częstość nanoszenia preparatu lub zastosować maść 0,03%. Zwykle poprawa występuje w 1. tygodniu leczenia. W przypadku braku poprawy po 2. tygodniach stosowania preparatu lekarz prawdopodobnie zaleci inny sposób leczenia.
Leczenie fazy ostrej u dzieci po 2. roku życia: początkowo maść 0,03% stosuje się 2 razy na dobę przez okres do 3 tygodni, następnie 1 raz na dobę, aż do ustąpienia zmian.
Nie stosować u dzieci do ukończenia 2. roku życia.
Leczenie podtrzymujące: stosować 1 raz na dobę przez 2 dni w tygodniu (np. w poniedziałek i w czwartek) na powierzchnię zazwyczaj objętą AZS; zachować 2–3 dni przerwy w leczeniu między nanoszeniem maści. U dorosłych i młodzieży po 16. roku życia stosuje się maść 0,1%, a u dzieci po 2. roku życia maść 0,03%. Po 12 miesiącach lekarz oceni stan chorego i podejmie decyzję czy kontynuować leczenie podtrzymujące. W przypadku nawrotu objawów należy skonsultować się z lekarzem.
Preparatu nie stosować u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Czy można stosować Protopic w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Nie stosować u kobiet w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.
W okresie karmienia piersią nie należy stosować preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Preparat jest stosowany miejscowo. Nie przeprowadzono badań dotyczących występowania interakcji stosowanego miejscowo preparatu z innymi lekami.
Stosowany ogólnie takrolimus metabolizowany jest w wątrobie z udziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P450. Miejscowo stosowany takrolimus wykazuje niewielkie działanie ogólnoustrojowe lub nie wykazuje go wcale. Nie można jednak całkowicie wykluczyć możliwości interakcji (pomimo małego prawdopodobieństwa ich wystąpienia) i należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowane są leki hamujące aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, takie jak np. erytromycyna, itrakonazol, ketokonazol czy diltiazem u osób z uogólnioną chorobą i/lub erytrodermią.
W ciągu 2 godzin po zastosowaniu preparatu nie należy stosować środków zmiękczających na tę samą powierzchnię skóry.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Protopic może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często lub często mogą wystąpić objawy miejscowe: pieczenie, podrażnienie, zaczerwienienie, świąd, uczucie ciepła, wysypka i parestezje. Często miejscowe zakażenie skóry, w tym wyprysk opryszczkowy, zapalenie mieszków włosowych, zakażenia skóry wywołane wirusem Herpes simplex, zakażenia wywołane wirusami Herpes, wysiew ospopodobny Kaposiego. Często: nietolerancja alkoholu (zaczerwienienie lub podrażnienie skóry po spożyciu alkoholu), zwiększona wrażliwość skóry, uczucie pieczenia, zaburzenia czuciowe skóry (parestezje). Ponadto może wystąpić: trądzik, trądzik różowaty, obrzęk w miejscu aplikacji, zwiększenie stężenia takrolimusu we krwi, nowotwory złośliwe (w tym chłoniaki skóry, inne chłoniaki, rak skóry), liszajec skóry.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające takrolimus

Advagraf (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde) Dailiport (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde) Dermitopic (maść) Envarsus (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Prograf (kapsułki) Prograf (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
    Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
    Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
  • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
    Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.