Adcetris - proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Koniugat przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko CD30 i jednometylowanej aurystatyny E

Preparat zawiera substancję brentuksymab wedotin

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Adcetris
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji; 50 mg; 1 fiol.
Takeda Pharma A/S
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Adcetris - proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji?

Leczenie dorosłych pacjentów z nieleczonym wcześniej chłoniakiem ziarniczym (Hodgkina) CD30-dodatnim w IV stopniu zaawansowania, w skojarzeniu z doksorubicyną, winblastyną i dakarbazyną. 1,2 mg/kg mc. w 1. i 15. dniu każdego 28-dniowego cyklu leczenia; leczenie prowadzić przez 6 cykli w skojarzeniu z chemioterapią (doksorubicyna, winblastyna, dakarbazyna).
Leczenie dorosłych pacjentów z CD30-dodatnim chłoniakiem ziarniczym (Hodgkina), ze zwiększonym ryzykiem nawrotu lub progresji choroby po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku (ASCT). 1,8 mg/kg mc. co 3 tyg. Leczenie należy rozpocząć po zakończeniu rekonwalescencji po ASCT, w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Chorzy powinni otrzymać maks. 16 cykli leczenia.
Leczenie dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie CD30-dodatnim chłoniakiem ziarniczym (Hodgkina) po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku (ASCT) lub po przynajmniej 2 wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub polichemioterapia nie stanowi opcji leczenia. Leczenie dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek. 1,8 mg/kg mc. co 3 tyg. W przypadku ponownego leczenia chorych u których wcześniej uzyskano odpowiedź na leczenie zalecana dawka początkowa wynosi 1,8 mg/kg mc. co 3 tyg.; alternatywnie leczenie można ponowić stosując ostatnią dawkę tolerowaną przez pacjenta. Leczenie kontynuować do czasu wystąpienia progresji choroby lub niemożliwych do zaakceptowania objawów toksyczności. Pacjenci u których nastąpiła stabilizacja choroby lub których stan się poprawił, powinni otrzymać co najmniej 8 cykli; maks. 16 cykli leczenia (w ciągu ok. roku).
Układowy chłoniak anaplastyczny z dużych komórek u dorosłych, wcześniej nieleczonych pacjentów, w skojarzeniu z cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem. 1,8 mg/kg mc. co 3 tyg. przez 6–8 cykli.
Leczenie dorosłych pacjentów z CD30-dodatnim T-komórkowym chłoniakiem skórnym, u których stosowano uprzednio co najmniej jedno leczenie systemowe. 1,8 mg/kg mc. co 3 tyg. Chorzy powinni otrzymać maks. 16 cykli leczenia.

Kiedy nie stosować preparatu Adcetris - proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, jednoczesne stosowanie bleomycyny.

Dawkowanie preparatu Adcetris - proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji


Podawać i.v. we wlewie trwającym 30 min; lek podawać przez osobny dostęp do żyły. Chorych należy obserwować podczas podawania wlewu i po jego zakończeniu. U osób z masą ciała >100 kg w celu obliczenia dawki należy przyjąć wartość 100 kg mc. Przed podaniem każdej dawki należy monitorować morfologię krwi. U wszystkich chorych z nieleczonym wcześniej chłoniakiem ziarniczym lub układowym chłoniakiem anaplastyczym z dużych komórek, u których stosowane jest leczenie skojarzone, zalecana jest pierwotna profilaktyka ze wspomaganiem czynnikiem wzrostu (G-CSF), stosowana od podania pierwszej dawki. W przypadku monoterapii u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub zaburzeniami czynności wątroby początkowo 1,2 mg/kg mc. co 3 tyg. Należy unikać stosowania w skojarzeniu z chemioterapią u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Modyfikacja dawkowania w przypadku pojawienia się objawów toksyczności – patrz: zarejestrowane materiały producenta. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci i młodzieży w wieku <18 lat.

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta