Ketoconazole HRA - tabletki

Silny inhibitor syntezy kortyzolu, pochodna imidazolu

Preparat zawiera substancję ketokonazol

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Ketoconazole HRA
tabletki; 200 mg; 60 tabl.
Imed/Lab. HRA Pharma
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2022 r.

Co zawiera i jak działa Ketoconazole HRA - tabletki?

Leczenie endogennego zespołu Cushinga u dorosłych i młodzieży w wieku >12 lat. P.o. Początkowo 400–600 mg/d w 2–3 daw. podz.; dawkę można szybko zwiększyć do 800–1200 mg/d w 2–3 daw. podz. Podczas rozpoczynania leczenia należy co kilka dni i/lub tyg. kontrolować stężenie wolnego kortyzolu w dobowej zbiórce moczu. Dawkę dobową należy okresowo dostosowywać na podstawie indywidualnej oceny stężeń wolnego kortyzolu w moczu i/lub osoczu. Jeżeli stężenia wolnego kortyzolu przekraczają wartości prawidłowe można rozważyć zwiększanie dawki o 200 mg/d co 7–28 dni tak długo, jak pacjent będzie tolerował większą dawkę. W celu przywrócenia prawidłowych stężeń kortyzolu może być konieczne zastosowanie dawki podtrzymującej 400–1200 mg/d w 2–3 daw. podz. (zwykle 600–800 mg/d). Po ustaleniu skutecznej dawki monitorowanie stężenia kortyzolu można przeprowadzać co 3–6 mies. W przypadku wystąpienia niedoczynności kory nadnerczy należy zmniejszyć dawkę co najmniej o 200 mg/d lub tymczasowo przerwać leczenie i/lub zastosować terapię kortykosteroidami aż do ustąpienia niedoczynności kory nadnerczy. Następnie można wznowić leczenie mniejszą dawką. Podczas leczenia należy kontrolować aktywność enzymów wątrobowych i stężenie bilirubiny, 1 ×/tydz. przez mies. po rozpoczęciu leczenia oraz po każdorazowym zwiększeniu dawki, następnie co 6 mies. Jeśli w trakcie leczenia aktywność enzymów wątrobowych zwiększy się do wartości nie przekraczających 3-krotności górnej granicy zakresu wartości prawidłowych, należy częściej wykonywać badania czynności wątroby i zmniejszyć dawkę dobową co najmniej o 200 mg/d. Jeśli aktywność enzymów wątrobowych osiągnie lub przekroczy 3-krotną wartość górnej granicy zakresu wartości prawidłowych, leczenie należy natychmiast przerwać i nie wznawiać go z powodu ryzyka ciężkiej hepatotoksyczności. Podawanie leku należy niezwłocznie przerwać w przypadku wystąpienia klinicznych objawów zapalenia wątroby. Leczenie można przerywać nagle, bez stopniowego zmniejszania dawki, jeśli jest to konieczne ze względu na zmianę sposobu leczenia (np. z powodu zabiegu chirurgicznego). Szczegółowe informacje – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Kiedy nie stosować preparatu Ketoconazole HRA - tabletki?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu i/lub leki przeciwgrzybicze z grupy pochodnych imidazolu, ostra lub przewlekła choroba wątroby i/lub aktywność enzymów wątrobowych przed rozpoczęciem leczenia ponad 2-krotnie przekraczająca wartość górnej granicy zakresu wartości prawidłowych, ciąża, okres karmienia piersią, wrodzone lub stwierdzone nabyte wydłużenie odstępu QTc, równoległe stosowanie inhibitorów reduktazy HMG-CoA metabolizowanych przez CYP3A4 (np. simwastatyna, atorwastatyna, lowastatyna), eplerenonu, leków mogących powodować wydłużenie odstępu QT (metadon, dizopiramid, chinidyna, dronedaron, pimozyd, sertindol, sakwinawir w skojarzeniu z rytonawirem, ranolazyna, mizolastyna, halofantryna), dabigatranu, triazolamu, midazolamu p.o., alprazolamu, alkaloidów sporyszu, lurazydonu, kwetiapiny, telitromycyny, klarytromycyny, felodypiny, nisoldypiny, kolchicyny, irynotekanu, ewerolimusu, sirolimusu, wardenafilu (u mężczyzn po 75. rż.), parytaprewiru z ombitaswirem, fezoterodyny, solifenacyny, tolwaptanu (stosowanego w przypadku zespołu niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ketokonazol

Nizax Activ (szampon leczniczy) Nizoral (krem) Nizoral (szampon leczniczy) Zoxin-med (szampon leczniczy)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta