Lacosamide Teva (lakozamid) - tabletki powlekane

Lek przeciwpadaczkowy, aminokwas funkcjonalizowany

Preparat zawiera substancję lakozamid

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Lacosamide Teva
tabletki powlekane; 100 mg; 56 tabl.
Teva Pharmaceuticals
82,94 zł
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: terapia dodana u chorych powyżej 16. rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej; dodatkowo: terapia dodana u chorych poniżej 16. rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
Lacosamide Teva
tabletki powlekane; 150 mg; 56 tabl.
Teva Pharmaceuticals
120,81 zł
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: terapia dodana u chorych powyżej 16. rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej; dodatkowo: terapia dodana u chorych poniżej 16. rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
Lacosamide Teva
tabletki powlekane; 200 mg; 56 tabl.
Teva Pharmaceuticals
158,24 zł
3,98 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: terapia dodana u chorych powyżej 16. rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej; dodatkowo: terapia dodana u chorych poniżej 16. rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
Lacosamide Teva
tabletki powlekane; 50 mg; 14 tabl.
Teva Pharmaceuticals
12,08 zł
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: terapia dodana u chorych powyżej 16. rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej; dodatkowo: terapia dodana u chorych poniżej 16. rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r.

Co zawiera i jak działa Lacosamide Teva - tabletki powlekane?

Monoterapia lub leczenie wspomagające napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci po 4. rż. z padaczką. P.o., niezależnie od posiłku. Dorośli, młodzież i dzieci ≥50 kg mc. Monoterapia. Początkowo 50 mg 2 ×/d, w 2. tyg. dawkę zwiększyć do 100 mg 2 ×/d. Leczenie można również rozpocząć od dawki 100 mg 2 ×/d na podstawie dokonanej przez lekarza oceny wymaganego obniżenia liczby napadów padaczkowych w zestawieniu z potencjalnymi działaniami niepożądanymi. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji dawkę można dalej zwiększać co tydzień o 50 mg 2 ×/d, do osiągnięcia maks. zalecanej dawki podtrzymującej 300 mg 2 ×/d. U pacjentów, u których osiągnięto dawkę >400 mg/d i którzy wymagają zastosowania dodatkowego leku przeciwpadaczkowego, należy stosować schemat dawkowania tak jak w leczeniu wspomagającym. Leczenie wspomagające. Początkowo 50 mg 2 ×/d, w 2. tyg. dawkę zwiększyć do 100 mg 2 ×/d. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji dawkę można dalej zwiększać o 50 mg 2 ×/d w odstępach 1 tyg. do maks. zalecanej dawki 200 mg 2 ×/d. W przypadku konieczności szybkiego uzyskania stężenia stacjonarnego leku w osoczu i uzyskania efektu terapeutycznego, leczenie można rozpocząć od podania pojedynczej dawki nasycającej 200 mg; po ok. 12 h leczenie kontynuować podając 100 mg 2 ×/d. Późniejsze dostosowanie dawki należy uzależnić od indywidualnej odpowiedzi na leczenie oraz jego tolerancji. Nie badano podawania dawki nasycającej w stanach ostrych (np. stan padaczkowy). W razie konieczności przerwania leczenia lek odstawiać stopniowo (np. zmniejszając dawkę dobową o 200 mg/tydz.). Nie ma konieczności dostosowania dawki u osób w podeszłym wieku oraz w przypadku łagodnych i umiarkowanych zaburzeń czynności nerek. U chorych z łagodnym i umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby dawkę ustalać ostrożnie ze względu na możliwe współistnienie zaburzeń czynności nerek. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek albo wątroby można rozważyć podanie dawki nasycającej 200 mg, jednak należy zachować ostrożność podczas późniejszego dostosowywania dawki (>200 mg/d); zalecana dawka maks. wynosi 300 mg/d. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min) lub ze schyłkową niewydolnością nerek dawka maks. 250 mg/d; jeżeli zalecana jest dawka nasycająca, po podaniu dawki inicjującej 100 mg przez 1. tydzień, leczenie należy kontynuować podając 50 mg 2 ×/d. Młodzież i dzieci po 4. rż. <50 kg mc. Monoterapia. Początkowo 2 mg/kg mc./d, w 2. tyg. dawkę zwiększyć do 4 mg/kg mc./d. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji dawkę można dalej zwiększać o 2 mg/kg mc. co tydzień, do uzyskania optymalnej odpowiedzi. U dzieci <40 kg mc. maks. zalecana dawka wynosi 12 mg/kg mc./d, u dzieci 40–50 kg mc. – 10 mg/kg mc./d. Nie zaleca się podawania dawki nasycającej. Leczenie wspomagające. Początkowo 2 mg/kg mc./d, w 2. tyg. dawkę zwiększyć do 4 mg/kg mc./d. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji dawkę można dalej zwiększać o 2 mg/kg mc. co tydzień, do uzyskania optymalnej odpowiedzi. U dzieci <20 kg mc. maks. zalecana dawka wynosi 12 mg/kg mc./d, 20–30 kg mc. – 10 mg/kg mc./d, 30–50 kg mc. – 8 mg/kg mc./d. U dzieci <50 kg mc. nie zaleca się podawania dawki nasycającej. U dzieci <50 kg mc. z łagodnym i umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby, ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min) lub ze schyłkową niewydolnością nerek, zaleca się zmniejszenie maks. zalecanej dawki o 25%. U dorosłych i dzieci z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby lek można podawać wyłącznie wtedy, gdy spodziewane korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem. U chorych poddawanych hemodializie zaleca się podawanie dodatkowo do 50% podzielonej dawki dobowej bezpośrednio po zakończeniu hemodializy.

Kiedy stosować Lacosamide Teva - tabletki powlekane?

Lacosamide Teva jest wskazany w monoterapii oraz w terapii wspomagającej w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat z padaczką.

Kiedy nie stosować preparatu Lacosamide Teva - tabletki powlekane?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, rozpoznany blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, okres karmienia piersią.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające lakozamid

Arkvimma (tabletki powlekane) Lacosamide Accord (tabletki powlekane) Lacosamide Neuraxpharm (Lacosamide Glenmark) (tabletki powlekane) Seizpat (tabletki powlekane) Trelema (tabletki powlekane) Vimpat (roztwór do infuzji) Vimpat (syrop) Vimpat (tabletki powlekane) Zilibra (tabletki powlekane)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.