×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Sekukinumab (opis profesjonalny)

Działanie

Mechanizm działania
Rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne należące do klasy IgG/κ uzyskiwane przez ekspresję w komórkach jajnika chomika chińskiego. Sekukinumab wiąże się z interleukiną-17A, przez co hamuje jej interakcję z receptorem dla IL-17, znajdującym się na różnych typach komórek, w tym keratynocytach. W konsekwencji sekukinumab hamuje uwalnianie prozapalnych cytokin, chemokin i mediatorów uszkodzenia tkanek oraz zmniejsza udział IL-17A w wywoływaniu chorób autoimmunologicznych i zapalnych. Sekukinumab dociera do skóry w klinicznie istotnych stężeniach i zmniejsza stężenie miejscowych markerów zapalenia. Bezpośrednim skutkiem leczenia sekukinumabem jest zmniejszenie zaczerwienienia, stwardnienia i łuszczenia się zmian skórnych w łuszczycy plackowatej. IL-17A jest naturalnie występującą cytokiną uczestniczącą w odpowiedziach zapalnych i immunologicznych. IL-17A odgrywa kluczową rolę w patogenezie łuszczycy plackowatej, łuszczycowego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, a jej stężenie jest zwiększone w zmienionej chorobowo skórze, w przeciwieństwie do niezmienionych fragmentów skóry pacjentów z łuszczycą plackowatą, oraz w tkance maziowej pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów. Częstość występowania komórek wytwarzających IL-17 była również znamiennie większa w podchrząstkowym szpiku kostnym powierzchni stawowych u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Po 1–2 tyg. leczenia liczba granulocytów obojętnochłonnych naciekających naskórek oraz stężenie markerów od nich zależnych istotnie się zmniejsza. Zmniejsza się również stężenie białka C-reaktywnego.

Farmakokinetyka
Po podaniu pojedynczej dawki s.c. tmax wynosi 5–6 dni, natomiast po kilkukrotnym podaniu leku w pierwszym miesiącu leczenia tmax wydłużył się do 31–34 dni. Bezwzględna dostępność biologiczna leku po podaniu s.c. wynosi 60–77% u osób z łuszczycą plackowatą (podobne wartości obserwowano u osób z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa), natomiast dostępność biologiczna leku u osób z łuszczycowym zapaleniem stawów wynosi 85%. Po wielokrotnym, comiesięcznym podawaniu sekukinumabu, jego cmax i AUC zwiększa się 2-krotnie w porównaniu z podaniem pojedynczej dawki. IgG ulega eliminacji głównie w mechanizmie katabolizmu wewnątrzkomórkowego. Średni t1/2 w fazie eliminacji u osób z łuszczycą plackowatą wynosi 27 dni.

Wskazania

Łuszczyca plackowata
Leczenie łuszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim u dorosłych, którzy spełniają kryteria rozpoczęcia leczenia ogólnego.

Łuszczycowe zapalenie stawów
Monoterapia lub leczenie skojarzone z metotreksatem aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych, gdy odpowiedź na wcześniejszą terapię lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby jest niewystarczająca.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u dorosłych, u których odpowiedź na konwencjonalne leczenie jest niewystarczająca.

Przeciwwskazania

Ciężkie reakcje nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu, istotna klinicznie, aktywna postać zakażenia (np. czynna gruźlica).

Szczepionki
Nie należy podawać żywych szczepionek jednocześnie z sekukinumabem.

Zakażenia
Sekukinumab może zwiększać ryzyko wystąpienia zakażenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z przewlekłym zakażeniem lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie. Należy poinformować pacjentów o konieczności zgłaszania się do lekarza, jeśli wystąpią u nich przedmiotowe lub podmiotowe objawy zakażenia. Jeśli u pacjenta wystąpi ciężkie zakażenie, jego stan należy ściśle monitorować oraz przerwać podawanie sekukinumabu do ustąpienia zakażenia.

Gruźlica
U pacjentów z utajoną gruźlicą należy rozważyć leczenie przeciwgruźlicze przed rozpoczęciem leczenia sekukinumabem.

Choroba Leśniowskiego i Crohna
U osób z chorobą Leśniowskiego i Crohna należy zachować ostrożność i ściśle monitorować ich stan.

Reakcje nadwrażliwości
W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznych lub innych ciężkich reakcji nadwrażliwości podawanie leku należy natychmiast przerwać i rozpocząć odpowiednie leczenie.

Leki immunosupresyjne
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania sekukinumabu z lekami immunosupresyjnymi, w tym lekami biologicznymi, lub fototerapią u osób z łuszczycą.

Interakcje

Szczepionki
Nie należy podawać żywych szczepionek jednocześnie z sekukinumabem.

Midazolam
Nie obserwowano interakcji sekukinumabu z midazolamem (substrat CYP3A4).

Leki immunosupresyjne
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania sekukinumabu z lekami immunosupresyjnymi, w tym lekami biologicznymi, lub fototerapią u osób z łuszczycą.

Metotreksat, glikokortykosteroidy
U osób z zapaleniem stawów, w tym z łuszczycowym zapaleniem stawów i zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa nie obserwowano interakcji sekukinumabu z jednocześnie podawanym metotreksatem i/lub glikokortykosteroidami.

Działania niepożądane

Bardzo często zakażenia górnych dróg oddechowych.

Często: opryszczka jamy ustnej, wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, biegunka.

Niezbyt często: kandydoza jamy ustnej, grzybica stóp, zapalenie ucha zewnętrznego, neutropenia, zapalenie spojówek, pokrzywka. Rzadko reakcje anafilaktyczne.

Z nieznaną częstością kandydoza błon śluzowych i skóry, w tym kandydoza przełyku.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania sekukinumabu u kobiet w ciąży, zaleca się unikanie jego stosowania w tym okresie. Podczas leczenia i co najmniej 20 tyg. po jego zakończeniu u kobiet w wieku rozrodczym należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Nie wiadomo czy sekukinumab przenika do pokarmu kobiecego. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią podczas leczenia sekukinumabem i 20 tyg. po jego zakończeniu, czy stosowanie sekukinumabu.

Dawkowanie

Podawać s.c., we wstrzyknięciu; dawkę 300 mg podawać w dwóch wstrzyknięciach po 150 mg; w miarę możliwości unikać podawania leku we fragmenty skóry objęte łuszczycą.

Łuszczyca plackowata. 300 mg w 0., 1., 2., 3. i 4. tyg., następnie 300 mg co 1 mies.

Aktywna postać łuszczycowego zapalenia stawów. 150 mg w 0., 1., 2., 3. i 4. tyg., następnie 150 mg co 1 mies. U pacjentów z występującą jednocześnie łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim albo z niewystarczającą odpowiedzią na leki anty-TNF-α zalecana dawka wynosi 300 mg w 0., 1., 2., 3. i 4. tyg., następnie 300 mg co 1 mies.

Aktywna postać zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. 150 mg w 0., 1., 2., 3. i 4. tyg., następnie 150 mg co 1 mies.

We wszystkich wskazaniach odpowiedź kliniczna występuje zwykle w ciągu 16 tyg. leczenia. Należy rozważyć przerwanie leczenia u pacjentów, którzy nie wykazują odpowiedzi do 16. tyg. terapii. Niektórzy pacjenci, u których wystąpiła częściowa odpowiedź na początku leczenia, mogą później wykazywać poprawę w miarę kontynuowania leczenia >16 tygodni. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby
Ze względu na brak badań, nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Uwagi

Przed użyciem proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań wymaga rekonstytucji.

Preparaty na rynku polskim zawierające sekukinumab

Cosentyx (roztwór do wstrzykiwań)
Cosentyx (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)
Cosentyx (roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.