Tamsulozyna (chlorowodorek tamsulozyny) (opis profesjonalny)

Działanie - Tamsulozyna (chlorowodorek tamsulozyny)

Mechanizm działania
Wybiórczy, kompetycyjny antagonista adrenergicznych receptorów α1, o szczególnie dużym powinowactwie do podtypów α oraz α. Receptory te występują bardzo licznie w włóknach mięśni gładkich okolicy szyi pęcherza i sterczowego odcinka cewki moczowej oraz zrębu gruczołu krokowego. Odpowiadają one za skurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej. Na skutek działania leku następuje zablokowanie receptorów, zmniejszenie napięcia włókien mięśniowych, zmniejszenie ucisku gruczołu na sterczowy odcinek cewki moczowej, poprawa przepływu cewkowego, zmniejszenie objawów spowodowanych obturacją (częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy, parcie na mocz, zaleganie moczu w pęcherzu), usprawnienie mikcji. Poprawie ulegają również objawy związane z napięciem błony mięśniowej pęcherza moczowego i dolnego odcinka układu moczowego, zmniejszają się objawy podrażnienia. Dzięki wybiórczości swojego działania zwykle nie wywołuje klinicznie istotnego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

Farmakokinetyka
Po podaniu p.o. dostępność biologiczna wynosi ok. 100%. tmax wynosi ok. 6 h. Lek wiąże się w 99% z białkami osocza. Metabolizm zachodzi w wątrobie, wydalanie głównie z moczem, ok. 9% w postaci niezmienionej. t1/2 po podaniu jednorazowym wynosi ok. 10 h, podczas długotrwałego podawania – ok. 13 h.

Wskazania do stosowania - Tamsulozyna (chlorowodorek tamsulozyny)

Rozrost gruczołu krokowego
Leczenie objawów ze strony dolnych dróg moczowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Przeciwwskazania stosowania - Tamsulozyna (chlorowodorek tamsulozyny)

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, hipotonia ortostatyczna w wywiadzie, ciężka niewydolność wątroby. Ostrożnie u osób z ciężką niewydolnością nerek.

Zespół wiotkiej tęczówki
Podczas operacji usunięcia zaćmy u niektórych pacjentów przyjmujących lub leczonych w przeszłości tamsulozyną zaobserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrom, IFIS - typ zespołu małej źrenicy). Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki może zwiększać ryzyko powikłań podczas wykonywania operacji. Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tamsulozyną u pacjentów, u których planowana jest operacja usunięcia zaćmy. Istnieją pojedyncze doniesienia o celowości odstawienia tamsulozyny na 1–2 tyg. przed zabiegiem chirurgicznego usunięcia zaćmy, ale ani korzyści wynikające z takiego postępowania, ani czas, w którym należy przerwać podawanie leku, nie zostały ustalone. Okuliści powinni zachować ostrożność i przygotować się na ewentualną konieczność modyfikacji techniki operacyjnej u chorych leczonych antagonistami adrenergicznych receptorów α1, u których planowane jest usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji.

Przygotowanie do rozpoczęcia leczenia
Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać badania urologiczne oraz oznaczyć stężenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) w surowicy pacjentów.

Omdlenia
W trakcie leczenia tamsulozyną może dochodzić do przejściowych spadków ciśnienia tętniczego i utraty przytomności na skutek omdlenia. SmPC Omnic 2003/2005 W razie pojawienia się zawrotów głowy, osłabienia pacjent powinien się położyć.

 

Interakcje - Tamsulozyna (chlorowodorek tamsulozyny)

Inni antagoniści receptorów adrenergicznych alfa
Jednoczesne stosowanie tamsulozyny i innych antagonistów receptorów adrenergicznych α może prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Atenolol, enalapryl, teofilina, nifedypina
Podczas równoległego stosowania z atenololem, enalaprylem, teofiliną i nifedypiną interakcje nie występują.

Furosemid, cymetydyna
Furosemid powoduje zmniejszenie stężenia tamsulozyny w osoczu, a cymetydyna – zwiększenie, zmiany te mieszczą się jednak w granicach terapeutycznych i nie wymagają modyfikacji dawki.

Diklofenak, warfaryna
Diklofenak i warfaryna mogą zwiększać eliminację tamsulozyny.

Inne leki
Diazepam, propranolol, trichlorometiazyd, chlormadynon, amitryptylina, diklofenak, glibenklamid, simwastatyna, warfaryna nie wpływają in vitro na stężenie wolnej tamsulozyny w osoczu; nie stwierdzono również interakcji z amitryptyliną, salbutamolem, glibenklamidem, finasterydem. Tamsulozyna nie wpływa na stężenia niezwiązanych frakcji diazepamu, propranololu, trichlorometiazydu i chlormadynonu w osoczu.

Działania niepożądane - Tamsulozyna (chlorowodorek tamsulozyny)

Zawroty głowy, rzadziej bóle głowy, zaburzenia wytrysku, osłabienie, ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego i uczucie kołatania serca, wysięk z nosa, nudności, wymioty, zaparcia, biegunka, osutka, świąd, pokrzywka, omdlenia, obrzęk naczynioruchowy; bardzo rzadko bolesny wzwód. Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki.

Przedawkowanie
Przypadki przedawkowania nie są znane. Należy oczekiwać, że objawy przedawkowania są związane ze spadkiem ciśnienia tętniczego.

Ciąża i laktacja - Tamsulozyna (chlorowodorek tamsulozyny)

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Dawkowanie - Tamsulozyna (chlorowodorek tamsulozyny)

P.o. 0,4 mg/d rano po posiłku, z umiarkowaną ilością wody. Leku nie należy przyjmować w pozycji leżącej. Pierwszą dawkę należy przyjąć w obecności lekarza.

Uwagi dla Tamsulozyna (chlorowodorek tamsulozyny)

Istnieje potencjalne niebezpieczeństwo pojawienia się spadków ciśnienia i omdleń w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Preparaty na rynku polskim zawierające tamsulozyna (chlorowodorek tamsulozyny)

Adatam (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde) Adatam XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Apo-Tamis (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde) Bazetham Retard (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Fokusin (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde) Omnic 0,4 (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu) Omnic Ocas 0,4 (tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu) Omsal 0,4 mg (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde) Prostamnic (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde) Ranlosin (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu) Symlosin SR (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde) Tamiron (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde) TamisPRAS (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Tamoptim (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde) Tamsiger (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Tamsudil (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde) Tamsugen 0,4 mg (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu) Tanyz (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde) Tanyz ERAS (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Uprox (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde) Uprox XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Urostad 0,4 mg (kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde)
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta
 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.