Norepinefryna (opis profesjonalny)

Działanie

Mechanizm działania
Noradrenalina – amina sympatykomimetyczna powstająca w warunkach fizjologicznych w pozazwojowych neuronach adrenergicznych i komórkach chromochłonnych rdzenia nadnerczy; otrzymywana syntetycznie nosi nazwę norepinefryna. Aktywuje głównie receptory α1, co powoduje skurcz naczyń tętniczych i żylnych, wzrost obciążenia następczego, podniesienie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenie pojemności minutowej serca. W znacznie mniejszym stopniu pobudza receptory β1 w m. sercowym, czego następstwem jest zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz zwiększenie siły skurczowej m. sercowego. Ponieważ na drodze odruchowej pobudzany jest również nerw błędny, dlatego w efekcie następuje zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, a objętość skurczowa i pojemność minutowa serca zmniejszają się tylko nieznacznie. Uogólniony skurcz naczyń krwionośnych zwiększa opory przepływu, co prowadzi do zmniejszenia ukrwienia nerek, wątroby i mięśni szkieletowych. Nie zmniejsza przepływu wieńcowego. Pobudza receptory α w mięśniu macicy, powodując zawsze działanie skurczowe. Stymulacja receptorów α w trzustce powoduje zmniejszenie wydzielania insuliny.

Farmakokinetyka
Norepinefryna nie powinna być podawana p.o. (jest bardzo szybko unieczynniana w przewodzie pokarmowym) ani s.c. (powoduje martwicę tkanek). t1/2 po podaniu i.v. wynosi 1–2 min. Jest metabolizowana przez MAO i COMT, a następnie wydalana z moczem w postaci nieczynnych metabolitów.

Wskazania

Niedociśnienie tętnicze
Groźne stany niedociśnienia tętniczego w celu przywrócenia prawidłowego ciśnienia tętniczego.

Dodatek do środków znieczulenia miejscowego
Dodawana jest do środków znieczulenia miejscowego w celu opóźnienia wchłaniania leku w miejscu podania.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, niedociśnienie po zawale serca, dławica Prinzmetala, choroby zakrzepowe (zwłaszcza zakrzepica naczyń wieńcowych, krezkowych oraz obwodowych), równoległe stosowanie anestetyków wziewnych (halotan, cyklopropan) oraz innych leków zwiększających wrażliwość serca, znacznego stopnia hipoksja lub hiperkapnia (może wywołać ciężkie zaburzenia rytmu serca).

Stany zagrożenia życia
W stanach zagrożenia życia nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do zastosowania norepinefryny.

Nawodnienie organizmu
Podawać wyłącznie po odpowiednim nawodnieniu.

Kontrola przebiegu leczenia
Podczas stosowania zaleca się kontrolę ciśnienia tętniczego oraz szybkości wlewu.  Należy często kontrolować miejsce infuzji, ponieważ podanie pozanaczyniowe leku może prowadzić do lokalnej martwicy tkanek.

Osoby w podeszłym wieku
Stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku.

Stany wymagające zachowania ostrożności
Zachować szczególną ostrożność u chorych z ciężkim nadciśnieniem tętniczym, dławicą piersiową lub zaburzeniami rytmu serca.

WynaczynienieW przypadku wstrzyknięcia poza żyłę, miejsce podania należy natychmiast ostrzyknąć roztworem fentolaminy; istnieją doniesienia, że fentolaminę można dodać bezpośrednio do butelki z roztworem do wlewu, przez co może przeciwdziałać martwicy tkanek, nie wpływając na aktywność wazopresyjną noradrenaliny.

Interakcje

Wziewne środki znieczulenia ogólnego
Nasila arytmogenne działanie wziewnych środków znieczulenia ogólnego (np. halotanu, cyklopropanu).

Inhibitory MAO, TLPD
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku równoległego stosowania z inhibitorami MAO lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi ze względu na ryzyko wystąpienia długotrwałego, ciężkiego nadciśnienia tętniczego.

Doustne leki przeciwcukrzycowe
Norepinefryna może osłabiać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Guanetedyna
Nie zaleca się równoległego stosowania guanetydyny ze względu na możliwy istotny wzrost ciśnienia tętniczego.

Leki przeciwdepresyjne
Zachować ostrożność w przypadku równoległego stosowania leków przeciwdepresyjnych o działaniu serotoninergicznym i noradrenergicznym ze względu na możliwość wystąpienia wzrostu ciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca.

Dodatkowe składniki preparatuPreparaty zawierające pirosiarczyn sodu mogą powodować reakcje nadwrażliwości o przebiegu zbliżonym do reakcji anafilaktycznej, z zagrożeniem życia lub o charakterze skurczu oskrzeli.

Działania niepożądane

Ból głowy, bradykardia, zaburzenia rytmu serca (podczas stosowania z lekami zwiększającymi wrażliwość mięśnia sercowego zwłaszcza u osób z niedotlenieniem lub hiperkapnią), nadmierne zwiększenie ciśnienia tętniczego, któremu może towarzyszyć obwodowe niedokrwienie tkanek, w tym zgorzel kończyn, zmniejszenie objętości osocza po dłuższym stosowaniu leku.

Przedawkowanie
Przedawkowanie może prowadzić do wystąpienia ciężkiego nadciśnienia tętniczego, odruchowej bradykardii, znacznego zwiększenia oporu obwodowego, zmniejszenia pojemności minutowej; objawom tym może towarzyszyć nasilony ból głowy, światłowstręt, wymioty, ból zamostkowy, bladość, nadmierne wydzielanie potu. Leczenie objawowe.

Ciąża i laktacja

Norepinefryna podana kobietom w ciąży może zaburzać przepływ krwi przez łożysko oraz powodować bradykardię u płodu, może również wywoływać skurcze macicy, a w końcowym okresie ciąży doprowadzić do niedotlenienia płodu. U kobiet ciężarnych lek można stosować jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie wiadomo, czy lek przenika do pokarmu kobiecego. Lek w postaci pojedynczej substancji stosuje się w sytuacjach, które nie pozwalają na karmienie piersią; w przypadku preparatów złożonych należy sprawdzić zalecenia dotyczące danego preparatu.

Dawkowanie

Podawać wyłącznie i.v., przez żyłę centralną za pomocą pompy infuzyjnej, kontrolując ciśnienie i EKG. Indywidualnie, w zależności od stanu chorego. Dorośli początkowo 0,4–0,8 mg/h, dawka podtrzymująca zależy od ciśnienia tętniczego. Lek podawać do momentu uzyskania poprawy stanu pacjenta.

Preparaty na rynku polskim zawierające norepinefryna

Levonor (roztwór do infuzji)

Zobacz substancje złożone zawierające norepinefryna

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.