Zdjęcie cefalometryczne

Pytanie nadesłane do redakcji

Ortodonta prosił mnie o zrobienie zdjęcia cefalometrycznego – czy jest ono naprawdę konieczne?

Odpowiedziała

lek. stom. Wioletta Bereziewicz
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ w Krakowie
Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS CMUJ w Krakowie
Europejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie

Badanie ortodontyczne składa się z rzetelnie przeprowadzonego wywiadu, badania klinicznego oraz badań dodatkowych.1 Decyzja o konieczności wykonania badań dodatkowych, m.in. zdjęcia cefalometrycznego (ryc. 1.), jest uzależniona od wyników badania klinicznego. W diagnostyce wad zgryzu w ramach badań dodatkowych wykonuje się :

Ryc. 1. Zdjęcie cefalometryczne czaszki w projekcji bocznej (fot. W. Bereziewicz)
  1. ortopantomogram (OPG), służący do oceny ogólnego obrazu rozwijającego się uzębienia oraz rozwijających się szczęki i żuchwy,
  2. boczne cefalometryczne zdjęcie czaszki (ryc. 1.), wykorzystywane do oceny zaburzeń szkieletowych przed rozpoczęciem leczenia, a także do prognozowania i monitorowania dalszego wzrostu – obrazują obrysy części szkieletowych oraz miękkich profilu; badanie to ma również na celu wykrycie urazów, chorób i nieprawidłowości rozwojowych,
  3. cefalometryczne zdjęcie tylno-przednie żuchwy (PA), wykorzystywane do oceny zaburzeń poprzecznych lub braku symetrii twarzy,
  4. zdjęcia zgryzowe szczęki, wykorzystywane do oceny zębów położonych poza wyrostkiem zębodołowym lub zębów zatrzymanych i zębów nadliczbowych,
  5. analizę modeli, stanowiącą podstawę oceny dostępnego miejsca w łuku zębowym.1,2

Zdjęcia cefalometryczne mogą być wykorzystane do oceny proporcji zębowo-wyrostkowych oraz do wyjaśnienia anatomicznych podstaw zgryzu.3 Lekarz ortodonta dzięki analizie cefalometrycznej na podstawie zdjęcia uzyskuje informacje na temat wzajemnych relacji pomiędzy podstawą czaszki, szczęk i zębów; analiza ta pozwala również lepiej zrozumieć przyczynę wady zgryzu.3

Wykonanie zdjęcia cefalometrycznego jest niezbędne przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego w celu przeprowadzenia rzetelnej diagnostyki, która pomaga odpowiednio zaplanować leczenie ortodontyczne i pozwala na porównanie udokumentowanych zmian przed leczeniem oraz po jego zakończeniu.

Piśmiennictwo:

1. Cameron A.C., Widmer R.P.: Stomatologia dziecięca. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2005: 278–283.
2. White S.C., Pharoah M.J.: Radiologia stomatologiczna. Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2002: 212–214.
3. Proffit W.R., Fields Jr H.W.: Ortodoncja współczesna. Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2001: 180–181.
12.04.2012
Inne pytania

Publikacje, którym ufa Twój lekarz

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej. 98% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem naszych publikacji.