×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Podścielenie protezy w ramach NFZ

Pytanie nadesłane do redakcji

Czy podścielenie protezy, którą mam 1,5 roku, ruchomej, jest w ramach NFZ?

Odpowiedziała

dr n. med. Wioletta Bereziewicz
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych IZP CMUJ w Krakowie
Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS CMUJ w Krakowie
Europejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie
www.europrofilaktyka.eu

Tak, podścielenie protezy ruchomej znajduje się w zakresie świadczeń gwarantowanych przez NFZ. Naprawa protezy przysługuje raz na 2 lata (obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.). Wykazy gwarantowanych świadczeń stomatologicznych i materiałów stomatologicznych określa Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 140 poz. 1144 z późn. zm.). W praktyce klinicznej w rehabilitacji protetycznej pacjentów z rozległymi brakami zębowymi stosowana jest technika podścielania protez z wykorzystaniem materiałów elastycznych. Do wykonania podścielenia można w niektórych przypadkach zastosować materiały elastyczne. Najczęściej stosowane są preparaty akrylowe i silikonowe (ryc. 1.-2.).

Niezwykle ważnym elementem w leczeniu protetycznym z zastosowaniem materiałów elastycznych są wizyty kontrolne i utrzymywanie prawidłowej higieny jamy ustnej oraz podścielonych protez, dlatego lekarz prowadzący powinien dokładnie poinstruować użytkownika, jak należy czyścić protezę i jamę ustną oraz jaką zachować dietę. W informacji takiej powinien się znaleźć opis procedur czyszczenia protez, takich jak sposoby czyszczenia miękką szczotką lub bez użycia szczotki, używanie zimnej lub letniej wody, zakaz stosowania silnych detergentów czy antyseptyków. Nieprzestrzeganie tych zasad w krótkim czasie prowadzi do zniszczenia powierzchni materiału elastycznego lub całkowitej jego utraty, co skutkuje koniecznością powtórnego wykonania zabiegu podścielenia protezy.

Ryc. 1. Proteza akrylowa całkowita szczęki przed podścieleniem (fot. W. Bereziewicz)

Ryc. 2. Proteza akrylowa całkowita szczęki po podścieleniu (fot. W. Bereziewicz)

Piśmiennictwo:

Bucking W.: Protetyka dla praktyków. Sprawdzone rozwiązania step by step. Biblioteka Quintessence, Warszawa 2005.
Kucharski Z.: Podścielenia protez ruchomych z wykorzystaniem materiałów elastycznych ? przyczyny niepowodzeń. Protetyka Stomatologiczna 2012; LXII: 1: 38-43.
Zarządzenie nr 91/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3458&b=1 oraz od 1.01.2011 r. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=6&dzialnr=145&artnr=4878.
08.02.2013

Publikacje, którym ufa Twój lekarz

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej. 98% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem naszych publikacji.