×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

Specjalizacja

 • Choroby wewnętrzne
 • Immunologia kliniczna
 • Zdrowie publiczne

Informacje i kontakty

Certyfikaty i umiejętności
2008 Polskie Towarzystwo Cytometrii
1995 Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
Studia
1974–1980 Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
Przebieg pracy zawodowej
2007– Profesor zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
1999– nadal Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2003–2007 Profesor nadzwyczajny w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Lublinie
1996–1999 Adiunkt w Zakładzie Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Lublinie p.o. Kierownika
1989–1996 Adiunkt w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Lublinie
1982–1989 Asystent w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Lublinie
1981–1983 Studia doktoranckie w Zakładzie Farmakologii Akademii Medycznej w Lublinie
Dorobek naukowy
Jest autorem 376 prac oryginalnych o łącznym współczynniku oddziaływania IF=194,822 wg J. Citation Raport i 202 doniesień zjazdowych. Łączna punktacja PW+PK wg. zasad KBN + MNiSW 2704. W czasopismach o zasięgu międzynarodowym indeksowanych w bazie Medline opublikował 131 prac.
Uzyskane wyniki prezentował na licznych kongresach i sympozjach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Występował, jako invited speaker a także prowadził sesje na międzynarodowych kongresach.
Wygłosił ponad 30 wykładów na Konferencjach Szkoleniowych oraz na Forum Towarzystw Naukowych.
Dorobek zawodowy
W latach 2002-2005 prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński był Prodziekanem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. W roku 2005 został wybrany przez Kolegium Elektorów Uczelni na stanowisko Prorektora ds. Studenckich na kadencję 2005-2008. W dniu 26 marca 2008 roku ponownie został wybrany na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia na kadencję 2008-2012. Od 1999 roku jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie immunologii klinicznej na obszarze województwa lubelskiego. Od 1995 roku do 2001 przez dwie kadencje był przewodniczącym Oddziału Lubelskiego, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (PTIDiK) w czasie obecnej kadencji jest wiceprzewodniczącym PTIDiK i wiceprezesem PTIDiK. W latach 2001-2003 był przewodniczącym lubelskiego Oddziału, obecnie jest Prezesem na kadencję 2008-2010 Polskiego Towarzystwa Cytometrii, Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (2008 rok). Od 1 października 1996 roku przez cztery kolejne kadencje jest członkiem Senatu AM w Lublinie. W październiku 1996 roku został powołany na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (2 kadencje 1996-1999 i 1999-2002). Był członkiem Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (1999-2002), przewodniczącym Senackiej Komisji Wynalazczości i członkiem Senackiej Komisji ds. Zasobów i Budżetu Akademii Medycznej (2002-2005). W czasie obecnej kadencji jest przewodniczącym Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki i Wychowania i Absolwentów, członkiem Senackiej Komisji do spraw Badań Nukowych i Wydawnictw, Senackiej Komisji Współpracy Naukowej z Zagranicą, Senackiej Komisji Statutowej, Senackiej Komisji ds. Zasobów i Budżetu Akademii Medycznej. Od roku 2008 uczestniczy w pracach Sekcji Nauk Medycznych – Nauki Kliniczne Niezabiegowe (N402) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2007 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Hematologii w Warszawie.
W dniu 14 czerwca 2006 roku został powołany przez Minister Zdrowia na Członka Zespołu Ekspertów opiniujących wnioski o wpis na listę MZ do prowadzenia specjalizacji lub stażów kierunkowych w dziedzinie immunologii klinicznej. W dniu 18 kwietnia 2007 roku został powołany przez Minister Zdrowia na Członka Zespołu Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Zdrowotnych w dziedzinie immunologii klinicznej. W dniu 20 lipca 2007 roku został powołany na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie immunologii klinicznej.
Trzykrotnie przebywał na zagranicznych stażach i stypendiach naukowych: dwukrotnie w Danii (Department of Hematology, Herlev University Hospital) i w Austrii (BMT - Department University Hospital Vienna).

Jest promotorem 22 zakończonych rozpraw doktorskich i 2 wszczętych przewodów doktorskich, 15 obronionych prac magisterskich. Był recenzentem 8 rozpraw habilitacyjnych, 1 dorobku na tytuł profesora, 30 prac doktorskich, 20 prac magisterskich, 30 projektów badawczych KBN. Od kilku lat jest recenzentem prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica, Folia Histochemica et Cytobiologica, Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, Advances in Clinical and Experimental Medicine, Postępach Higieny i Medycyny Doświadczalnej i Annales UMCS. Ponadto był kierownikiem 7 projektów badawczych KBN, później MNiSW (3 zwykłych, 12 promotorskich). W ostatnich 5 latach pracownicy Zakładu zorganizowali 7 sympozjów o zasięgu ogólnopolskim z udziałem gości zagranicznych.
Posiada następujące odznaczenia: Jubileuszowy Medal 50-lecia Akademii Medycznej - za wkład wniesiony w rozwój Uczelni (2000 rok), Srebrny Krzyż Zasługi (2003 rok), Złoty Krzyż Zasługi (2008), Medal Prezydenta Miasta Lublina za 25-lecie pracy naukowej (2005 rok).
Zainteresowania zawodowe
Immunologia kliniczna, hematologia, zaburzenia odporności, alergologia.
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej - Wiceprezes od 2008 roku, Prezes Elekt (od 2008 roku)
Polskie Towarzystwo Cytometrii - Wiceprezes PTC i Prezes Elekt od 2008 roku (członek Zarządu Głównego)
Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
Kontakt
 • telefon: (81) 756 48 54 (Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej)
 • e-mail: jacek.rolinski@gmail.com

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

Zobacz także
 • Astma ciężka (oporna na leczenie)
 • Dieta cukrzycowa
 • Infekcyjne (septyczne) zapalenie stawów
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa)
 • Hemochromatoza
 • Moczówka prosta (diabetes insipidus)
 • Nadciśnienie płucne
 • Nerkowa kwasica cewkowa
 • Dieta u osób ze stomią – zalecenia ogólne
 • Przypadkowo wykryty guz przysadki (incydentaloma przysadki)
 • Ostra białaczka szpikowa
 • Guzkowe zapalenie tętnic
 • Przewlekła niewydolność nerek
 • Ostre uszkodzenie nerek w ciąży
 • Niedokrwistość z niedoboru żelaza
 • Nietrzymanie moczu
 • Zawał serca
 • Żylaki
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów (artroza)
 • Glukozuria nerkowa