Alphagan - krople do oczu, roztwór

Lek z grupy sympatykomimetyków stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Preparat zawiera substancję brymonidyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Alphagan
krople do oczu, roztwór; 2 mg/ml; 5 ml
AbbVie
25,40 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: jaskra

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Alphagan - krople do oczu, roztwór?

Substancją czynną preparatu jest brymonidyna, lek z grupy sympatykomimetyków. Działanie sympatykomimetyków polega na pobudzaniu określonego typu receptorów, tzw. receptorów adrenergicznych, znajdujących się na powierzchni komórek docelowych. Są to receptory pobudzane w warunkach fizjologicznych przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Brymonidyna ma działanie selektywne w stosunku do receptorów adrenergicznych typu alfa-2, co oznacza że w stosowanych dawkach praktycznie nie działa na receptory alfa-1. Dzięki selektywnemu działaniu nie powoduje rozszerzenia źrenicy. Obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe zarówno poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej jak i poprzez zwiększenie jej odpływu. W postaci kropli do oczu brymonidyna jest stosowana do worka spojówkowego. Wywiera działanie miejscowe, wchłania się również do krążenia ogólnego i może powodować ogólnoustrojowe działania niepożądane. W minimalnym stopniu wpływa na czynność układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego.
Preparat charakteryzuje się szybkim początkiem działania. Działanie maksymalne występuje po 2 godzinach po podaniu miejscowym do oka. Lek wydalany jest głównie przez nerki. Brymonidyna stosowana jest w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z beta-blokerami lub analogami prostaglandyn.

Kiedy stosować Alphagan - krople do oczu, roztwór?

Preparat jest wskazany w celu obniżenia zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym.
Preparat może być stosowany:
· w monoterapii u chorych, u których stosowanie miejscowych beta-blokerów (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki) jest przeciwwskazane
· jako leczenie wspomagające w połączeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie wewnątrzgałkowe, gdy obniżenie ciśnienia z użyciem tylko jednego leku jest niewystarczające.

Kiedy nie stosować preparatu Alphagan - krople do oczu, roztwór?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Nie możesz także stosować preparatu jeżeli przyjmujesz:
· leki z grupy inhibitorów MAO
· leki przeciwdepresyjne wpływające na przekaźnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, mianseryna).
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u noworodków, niemowląt i dzieci do 2. roku życia.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Alphagan - krople do oczu, roztwór?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego.
Stosując preparat u dzieci 2.–7. roku życia i/lub o masie ciała mniejszej niż 20 kg należy zachować ostrożność i obserwować dziecko; stosowanie preparatu w tej grupie wiekowej związane jest z dużą częstością występowania senności o dużym nasileniu.
Stosować ostrożnie u chorych z ciężką lub niestabilną i nie reagującą na leczenie chorobą wieńcową.
W trakcie leczenia mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane o charakterze alergicznym. W razie ich wystąpienia należy skonsultować się z lekarzem, który podejmie decyzję czy konieczne jest przerwanie stosowania preparatu.
Stosowanie preparatu może powodować wystąpienie opóźnionych reakcji nadwrażliwości.
Stosować z zachowaniem ostrożności u chorych:
· z depresją
· z niewydolnością krążenia mózgowego lub wieńcowego
· z zespołem Raynauda
· z niedociśnieniem ortostatycznym
· z zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń.
Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby; należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest w tych grupach chorych.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); osoby, które używają soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Stosowanie preparatu może powodować znużenie i/lub senność oraz zaburzenia widzenia (w tym widzenie zamazane) co może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Do czasu ustąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Alphagan - krople do oczu, roztwór

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli: zwykle stosuje się 1 kroplę 2 razy na dobę (w przybliżeniu co 12 godzin) do worka spojówkowego.
Aby ograniczyć ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej, zaleca się uciśnięcie w kącie przyśrodkowym oka (blisko nosa) przez 1 minutę, natychmiast po zakropleniu.
Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty podawane do oczu należy odczekać 5–15 minut pomiędzy podaniami kolejnych leków.
Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby; należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest w tych grupach chorych.
Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży (12.–17. roku życia). Stosowanie u noworodków, niemowląt i dzieci do 2. roku życia jest przeciwwskazane, a u dzieci do 12. roku życia jest niezalecane.
Przed zastosowaniem preparatu należy umyć ręce. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza powierzchni oka ani powiek, ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu i prowadzić do zakażenia oczu. Zakażenie może powodować poważne uszkodzenia oczu lub utratę wzroku.

Czy można stosować Alphagan - krople do oczu, roztwór w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli przyjmowane są leki z grupy inhibitorów MAO lub leki przeciwdepresyjne wpływające na przekaźnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, mianseryna).
Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji preparatu z innymi lekami, należy jednak brać pod uwagę możliwość sumowania się działań i wzajemnego nasilenia działania jeżeli preparat stosowany jest równolegle z lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego, takimi jak np. opioidowe leki przeciwbólowe, leki uspokajające i nasenne (w tym barbiturany), leki znieczulające a także jeżeli w okresie stosowania preparatu spożywany jest alkohol.
Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowane są leki, które mogą wpływać na stężenie katecholamin (np. chlorpromazyna, metylfenidat, rezerpina).
Preparat może powodować klinicznie nieistotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego; należy zachować ostrożność jeżeli stosowane są leki zmniejszające ciśnienie tętnicze i/lub glikozydy nasercowe.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle lekami pobudzającymi lub blokującymi receptory adrenergiczne, takimi jak np. izoprenalina, prazosyna, które mogą wchodzić w interakcje z alfa-mimetykami lub zmieniać ich aktywność.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Alphagan - krople do oczu, roztwór?

Jak każdy lek, również Alphagan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu: podrażnienie oka (pieczenie, kłucie, przekrwienie, świąd, uczucie ciała obcego, grudki spojówki), zamglone widzenie, alergiczne zapalenie powiek, alergiczne zapalenie spojówek, miejscowe reakcje alergiczne, obrzęk i przekrwienie powiek, zapalenie brzegów powiek, obrzęk spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka, łzawienie, światłowstręt, uszkodzenia nabłonka rogówki, suchość oczu, zblednięcie spojówek, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek, zapalenie tęczówki, zwężenie źrenicy, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, świąd powiek.
Ponadto mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane, takie jak: bóle i zawroty głowy, senność, zaburzenia smaku, suchość w jamie ustnej i nosowej, kołatanie i zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie/zwiększenie częstotliwości rytmu serca, objawy ze strony górnych dróg oddechowych, duszność, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, omdlenia, zmęczenie, osłabienie, bezsenność, depresja, uogólnione reakcje nadwrażliwości, rumień, obrzęk twarzy, wysypka, świąd.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające brymonidyna

Biprolast (krople do oczu, roztwór) Briglau Free (krople do oczu, roztwór) Briglau PPH (krople do oczu, roztwór) Luxfen (krople do oczu, roztwór)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta