Ventolin (salbutamol) - roztwór do nebulizacji

Lek wziewny o działaniu rozszerzającym oskrzela oraz zapobiegającym stanom spastycznym oskrzeli, ułatwiający swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Lek stosowany w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli.

Preparat zawiera substancję salbutamol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Ventolin
roztwór do nebulizacji; 1 mg/ml (0,1%); 20 amp. 2,5 ml
GlaxoSmithKline – Wielka Brytania
20,30 zł
Ventolin
roztwór do nebulizacji; 2 mg/ml (0,2%); 20 amp. 2,5 ml
GlaxoSmithKline – Wielka Brytania
24,50 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r.

Co zawiera i jak działa Ventolin - roztwór do nebulizacji?

Substancją czynną preparatu jest salbutamol, lek rozszerzający oskrzela z grupy sympatykomimetyków, zaliczany do grupy beta2-mimetyków. Lek działa poprzez aktywację receptorów adrenergicznych. Receptory adrenergiczne występują na powierzchni komórek nerwowych, mięśniowych lub gruczołowych. W warunkach fizjologicznych pobudzane są przez adrenalinę lub noradrenalinę, uwalnianą po aktywacji współczulnego (sympatycznego) układu nerwowego. Wziewnie podany salbutamol aktywuje receptory adrenergiczne typu beta2 znajdujące się w mięśniach gładkich oskrzeli. Podanie wziewne ma na celu umożliwienie szybkiego i bezpośredniego dotarcia leku do miejsca jego działania w drogach oddechowych oraz zmniejszenie ryzyka ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Aktywacja receptorów beta2 w oskrzelach prowadzi do rozkurczu mięśni i rozszerzenia oskrzeli, co ułatwia swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych i poprawia wentylację płuc.

Działanie występuje po kilku minutach i utrzymuje się zwykle przez 4 do 6 godzin.

Kiedy stosować Ventolin - roztwór do nebulizacji?

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci po ukończeniu 4. roku życia w leczeniu przewlekłych stanów skurczowych oskrzeli nie poddających się zwykle stosowanym metodom leczenia oraz w leczeniu ostrych, ciężkich napadów astmy oskrzelowej.

U niemowląt i małych dzieci bardziej właściwe może być stosowanie preparatu w innej postaci farmaceutycznej.

Kiedy nie stosować preparatu Ventolin - roztwór do nebulizacji?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Preparatu nie wolno stosować w zapobieganiu poronieniu zagrażającemu ani w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu. Salbutamol hamuje czynność skurczową macicy. Tylko podawany dożylnie bywa stosowany w ww. wskazaniach.

Nie stosować dożylnie ani doustnie.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ventolin - roztwór do nebulizacji?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Jeżeli chorujesz na astmę, pamiętaj aby regularnie zgłaszać się do lekarza na okresowe wizyty kontrolne (nawet jeżeli objawy choroby są dobrze kontrolowane). Konieczna jest regularna ocena czynności płuc, by zminimalizować ryzyko wystąpienia ciężkiego napadu astmy, który może prowadzić do zgonu.

W leczeniu ciężkiej lub niestabilnej astmy salbutamol nie może być stosowany jako podstawowy czy jedyny lek. W takim przypadku niezbędne jest leczenie skojarzone z innymi lekami. Jako podstawę leczenia, lekarz prawdopodobnie zaleci regularne stosowanie leków przeciwzapalnych (kortykosteroidów).

Chorzy stosujący salbutamol w postaci roztworu do nebulizacji, mogą również przyjmować inne krótko działające wziewne leki rozszerzające oskrzela, o ile tak zaleci lekarz.

Ważne! Jeżeli zauważysz, że zwykle stosowana dawka leku rozszerzającego oskrzela nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, szybka konsultacja lekarska jest wymagana, gdy w celu złagodzenia objawów musisz stosować większą niż dotąd dawkę lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne.

Preparat należy stosować ostrożnie u chorych, którzy uprzednio otrzymywali duże dawki innych sympatykomimetyków.

Stosować ostrożnie u chorych:

• z nadczynnością tarczycy

• z cukrzycą

• z guzem chromochłonnym nadnerczy

• przyjmujących glikozydy nasercowe

• ze zmniejszonym stężeniem potasu we krwi.

Stosowanie preparatu, podobnie jak stosowanie innych beta2-mimetyków, może prowadzić do wystąpienia hipokaliemii (znaczące zmniejszenie stężenia potasu w surowicy krwi). Hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą dodatkowo nasilać się skutkiem niedotlenienia tkanek w wyniku duszności oraz skutkiem stosowania innych leków. Powinieneś zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy dodatkowo stosujesz leki mogące nasilać hipokaliemię (np. leki moczopędne, kortykosteroidy lub pochodne ksantyny, takie jak teofilina). Zapytaj lekarza, czy w Twojej sytuacji wymagana jest regularna kontrola stężenia potasu we krwi.

Salbutamol może powodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi. U chorych na cukrzycę należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi. Należy zachować ostrożność, ponieważ u chorych na cukrzycę możliwy jest rozwój kwasicy ketonowej.

Preparat, podobnie jak inne sympatykomimetyki, może wywierać wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Chorzy z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego (w tym z chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem, tachyarytmią, kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu) powinni zachować ostrożność i natychmiast skonsultować się z lekarzem, w przypadku pojawienia się bólu w klatce piersiowej, duszności lub jakichkolwiek innych objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Opisywano przypadki wystąpienia ostrej jaskry u osób, które w inhalacji z nebulizatora otrzymywały salbutamol i bromek ipratropium.

W przypadku ciężkiego zaostrzenia astmy i stosowania dużych dawek salbutamolu w nebulizacji, zwiększa się ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej. W przebiegu kwasicy mleczanowej zwiększa się stężenie mleczanów we krwi, co może prowadzić do wystąpienia duszności i hiperwentylacji wyrównawczej. Może to być błędnie uznane za nieskuteczne leczenie astmy i prowadzić do niepotrzebnego dalszego zwiększania dawki leku. Aby temu przeciwdziałać, należy kontrolować stężenie mleczanów we krwi.

Rzadko, u niektórych osób po przyjęciu dawki leku wziewnego stosowanego w celu rozszerzenia oskrzeli, może wystąpić nagły i silny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli). Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej.

 

Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego w inhalacji z nebulizatora. Nie wolno stosować go doustnie ani dożylnie. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych, czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia, co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Pamiętaj!

• Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat, zanim zużyjesz do końca poprzedni.

• Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

• Utrzymuj nebulizator w czystości (czyść nebulizator zgodnie z instrukcją producenta).

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Ventolin - roztwór do nebulizacji

Preparat ma postać płynu do inhalacji z nebulizatora. Płyn przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego w inhalacji z nebulizatora. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci po ukończeniu 12. roku życia: 2,5–5 mg do 4 razy na dobę.

Dawki do 40 mg mogą być stosowane tylko w warunkach szpitalnych pod ścisłym nadzorem lekarza.

Dzieci w wieku 4–11 lat: 2,5–5 mg do 4 razy na dobę.

U niemowląt i małych dzieci bardziej właściwe może być stosowanie preparatu w innej postaci farmaceutycznej.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci do ukończenia 18. miesiąca życia nie zostały w pełni potwierdzone.

 

Instrukcja dotycząca stosowania preparatu

Preparat ma postać płynu w plastikowych ampułkach i przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego w inhalacji z nebulizatora elektrycznego. Nie wolno stosować go dożylnie ani doustnie! Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem.

Ampułkę z płynem należy otworzyć przez przekręcenie wzdłuż osi. Płyn jest gotowy do inhalacji i nie musi być rozcieńczany. Inhalacja trwa zwykle do 10 minut. Jeżeli przewidziany jest dłuższy czas inhalacji, preparat można rozcieńczać jałowym 0,9% roztworem chlorku sodu. Po zakończeniu inhalacji niezużyty płyn należy wylać z nebulizatora. Inhalację z nebulizatora należy przeprowadzać w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, ponieważ aerozol może wydobywać się z urządzenia na zewnątrz. Nie wolno mieszać preparatu z innymi lekami w tym samym nebulizatorze.

Różne typy nebulizatorów różnią się między sobą budową. Należy stosować się do instrukcji dołączonej do danego typu nebulizatora.

Czy można stosować Ventolin - roztwór do nebulizacji w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Bezpieczeństwo stosowania preparatu w ciąży nie zostało ustalone. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne.

Salbutamol przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję czy możesz stosować ten lek.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować równolegle salbutamolu i leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (w tym beta-blokery takie jak np. propranolol, stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub zaburzeń czynności serca), również w postaci kropli do oczu, hamują działanie salbutamolu i mogą niebezpiecznie zmniejszać działanie rozszerzające oskrzela. Ponadto, beta adrenolityki mogą spowodować skurcz oskrzeli u chorych na astmę.

Należy zachować ostrożność, ponieważ interakcje salbutamolu i innych leków aktywujących receptory adrenergiczne (sympatykomimetyków) mogą powodować działania niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Stosowanie salbutamolu może być związane z wystąpieniem hipokaliemii (objawy niedoboru potasu), zwłaszcza gdy równolegle stosowane są leki moczopędne, pochodne ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidy. Skonsultuj się z lekarzem, czy w Twojej sytuacji należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Ventolin - roztwór do nebulizacji?

Jak każdy lek, również Ventolin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często lub niezbyt często możliwe: drżenia mięśni, kurcze mięśni, bóle głowy, uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), suchość i podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Rzadko: zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia), rozszerzenie naczyń obwodowych.

Bardzo rzadko, podobnie jak inne leki wziewne, preparat może powodować podrażnienie dróg oddechowych, a także wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej.

Bardzo rzadko: nadmierna pobudliwość, zaburzenia snu, zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe oraz reakcje nadwrażliwości, w tym typu anafilaktycznego (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk ust, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs anafilaktyczny).

Ponadto, możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: niedokrwienie mięśnia sercowego, zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), u chorych na cukrzycę możliwe wystąpienie kwasicy mleczanowej.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające salbutamol

Aspulmo (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Buventol Easyhaler (proszek do inhalacji) Sabumalin (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Salbutamol Hasco (syrop) Salbutamol WZF (roztwór do wstrzykiwań) Salbutamol WZF (tabletki) Ventolin (aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina) Ventolin Dysk (proszek do inhalacji)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.