Aspulmo - aerozol inhalacyjny, zawiesina

Lek wziewny o działaniu rozszerzającym oskrzela oraz zapobiegającym stanom spastycznym oskrzeli, ułatwiający swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Lek stosowany w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli.

Preparat zawiera substancję salbutamol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Aspulmo
aerozol inhalacyjny, zawiesina; 100 µg/dawkę inhalacyjną; 200 dawek [10 ml]
Exeltis Poland
11,91 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
4,98 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Aspulmo - aerozol inhalacyjny, zawiesina?

Substancją czynną preparatu jest salbutamol, lek rozszerzający oskrzela z grupy sympatykomimetyków, zaliczany do grupy beta2-mimetyków. Lek działa poprzez aktywację receptorów adrenergicznych. Receptory adrenergiczne występują na powierzchni komórek nerwowych, mięśniowych lub gruczołowych. W warunkach fizjologicznych pobudzane są przez adrenalinę lub noradrenalinę, uwalnianą po aktywacji współczulnego (sympatycznego) układu nerwowego. Wziewnie podany salbutamol aktywuje receptory adrenergiczne typu beta2 znajdujące się w mięśniach gładkich oskrzeli. Podanie wziewne ma na celu umożliwienie szybkiego i bezpośredniego dotarcia leku do miejsca jego działania w drogach oddechowych oraz zmniejszenie ryzyka ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Aktywacja receptorów beta2 w oskrzelach prowadzi do rozkurczu mięśni i rozszerzenia oskrzeli, co ułatwia swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych i poprawia wentylację płuc.

Działanie występuje po kilku minutach i utrzymuje się zwykle przez 4 do 6 godzin.

Kiedy stosować Aspulmo - aerozol inhalacyjny, zawiesina?

Preparat jest wskazany do stosowania:

• w objawowym leczeniu skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych

• w zapobieganiu napadom astmy wywołanym przez wysiłek lub alergeny.

Kiedy nie stosować preparatu Aspulmo - aerozol inhalacyjny, zawiesina?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Preparatu nie wolno stosować w zapobieganiu poronieniu zagrażającemu ani w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu. Salbutamol hamuje czynność skurczową macicy. Tylko podawany dożylnie bywa stosowany w ww. wskazaniach.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Aspulmo - aerozol inhalacyjny, zawiesina?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Jeżeli chorujesz na astmę, pamiętaj aby regularnie zgłaszać się do lekarza na okresowe wizyty kontrolne (nawet jeżeli objawy choroby są dobrze kontrolowane). Konieczna jest regularna ocena czynności płuc, by zminimalizować ryzyko wystąpienia ciężkiego napadu astmy, który może prowadzić do zgonu.

W leczeniu astmy salbutamol nie może być stosowany jako podstawowy czy jedyny lek. W takim przypadku niezbędne jest leczenie skojarzone z innymi lekami. Jako podstawę leczenia, lekarz prawdopodobnie zaleci regularne stosowanie leków przeciwzapalnych (kortykosteroidów).

Ważne! Jeżeli zauważysz, że zwykle stosowana dawka preparatu nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, szybka konsultacja lekarska jest wymagana, gdy w celu złagodzenia objawów musisz stosować większą niż dotąd dawkę lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Nagłe i postępujące pogorszenie przebiegu astmy może stanowić zagrożenie życia. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne.

Preparat, podobnie jak inne sympatykomimetyki, może wywierać wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Chorzy z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego (w tym chorzy z chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem, tachyarytmią, kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu) powinni zachować ostrożność i natychmiast skonsultować się z lekarzem, w przypadku pojawienia się bólu w klatce piersiowej, duszności lub jakichkolwiek innych objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Stosować ostrożnie u chorych:

• z nadczynnością tarczycy

• z cukrzycą

• ze zmniejszoną tolerancją glukozy

• z guzem chromochłonnym nadnerczy

• ze zmniejszonym stężeniem potasu we krwi

• przyjmujących glikozydy nasercowe.

Stosowanie preparatu, podobnie jak stosowanie innych beta2-mimetyków, może prowadzić do wystąpienia hipokaliemii (znaczące zmniejszenie stężenia potasu w surowicy krwi). Hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą dodatkowo nasilać się skutkiem niedotlenienia tkanek w wyniku duszności oraz skutkiem stosowania innych leków. Powinieneś zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy dodatkowo stosujesz leki mogące nasilać hipokaliemię (np. leki moczopędne, kortykosteroidy lub pochodne ksantyny, takie jak teofilina). Zapytaj lekarza, czy w Twojej sytuacji wymagana jest regularna kontrola stężenia potasu we krwi.

Salbutamol może powodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi, a stosowanie kortykosteroidów może dodatkowo nasilić to działanie. U chorych na cukrzycę należy zachować ostrożność i uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi po rozpoczęciu stosowania salbutamolu.

Rzadko, u niektórych osób po przyjęciu dawki leku wziewnego stosowanego w celu rozszerzenia oskrzeli, może wystąpić nagły i silny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli). Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej.

Preparat zawiera składniki, które mogą powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

 

Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych, czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia, co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Pamiętaj!

• Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat, zanim zużyjesz do końca poprzedni.

• Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

• Utrzymuj inhalator w czystości. Przynajmniej raz w tygodniu należy czyścić ustnik. W tym celu należy zdjąć nasadkę ochronną z ustnika i za pomocą suchej ściereczki oczyścić ustnik z zewnątrz i wewnątrz oraz oczyścić plastikową obudowę z zewnątrz. Po zakończeniu czyszczenia założyć nasadkę ochronną na ustnik.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Preparat może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, które upośledzają sprawność psychofizyczną, takich jak np. drżenia i kurcze mięśni (szczególnie dłoni) czy zawroty głowy.

Dawkowanie preparatu Aspulmo - aerozol inhalacyjny, zawiesina

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Pojemnik zawiera 200 dawek. 1 dawka inhalacyjna zawiera 100 µg substancji czynnej (salbutamolu).

Dorośli:

W leczeniu nagłego skurczu oskrzeli: 1–2 inhalacje, w zależności od potrzeby. Jeśli nie nastąpi poprawa, można wykonać więcej niż 2 inhalacje.

Dawka maksymalna: 2 inhalacje 3 razy na dobę.

Zapobieganie napadom astmy wywołanym przez wysiłek lub alergeny: 2 inhalacje przyjąć 10–15 minut przed wysiłkiem fizycznym lub przewidywanym kontaktem z alergenem.

Dzieci:

W leczeniu nagłego skurczu oskrzeli oraz w celu zapobiegania astmie wysiłkowej: początkowo 1 inhalacja; w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 2 inhalacji.

Dawka maksymalna 4 inhalacje na dobę.

Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod kontrolą osoby dorosłej.

 

Instrukcja dotycząca stosowania preparatu.

Preparat ma postać aerozolu wziewnego i jest przeznaczony do inhalacji przez usta. Aerozol znajduje się w pojemniku metalowym pod ciśnieniem umieszczonym w plastikowej osłonie zaopatrzonej w ustnik.

Przed pierwszym zastosowaniem, a także jeżeli inhalator nie był używany przez kilka dni, należy zdjąć nasadkę ochronną z ustnika, energicznie wstrząsnąć inhalator i uwolnić dawkę aerozolu kierując wylot ustnika w powietrze.

Podczas inhalacji chory powinien siedzieć lub stać.

Aby przyjąć dawkę leku zawsze postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

• zdejmij z ustnika nasadkę ochronną

• energicznie wstrząśnij inhalator

• trzymaj inhalator w pozycji pionowej, z ustnikiem skierowanym w dół (dno pojemnika powinno być zwrócone ku górze)

• wykonaj głęboki wydech

• umieść ustnik w ustach i zaciśnij wargi wokół ustnika

• naciśnij na dno pojemnika w inhalatorze (nastąpi uwolnienie dawki) wykonując jednocześnie głęboki, powolny wdech przez usta; bardzo ważna jest właściwa synchronizacja wdechu i momentu uwolnienia dawki leku, dlatego bardzo istotne jest aby naciśnięcie pojemnika z aerozolem nastąpiło po rozpoczęciu spokojnego wdechu

• wyjmij ustnik z ust i wstrzymaj oddech na kilka sekund (ważne!), następnie wykonaj spokojny wydech (nie należy wydychać powietrza do inhalatora!)

• jeżeli konieczne jest przyjęcie kolejnej dawki, należy powtórzyć czynności opisane powyżej

• po użyciu zabezpiecz ustnik nasadką ochronną (nasadkę docisnąć aż do usłyszenia kliknięcia).

Jeżeli masz kłopoty związane z używaniem inhalatora, skonsultuj się z lekarzem lub pielęgniarką. Inhalator zawiera 200 dawek. Po ich wykorzystaniu, należy wymienić preparat na nowy.

Osoby, które mają kłopoty z właściwym zsynchronizowaniem wdechu i momentu uwolnienia dawki (zwłaszcza dzieci i osoby w podeszłym wieku), powinny zapytać lekarza o możliwość stosowania komory inhalacyjnej.

Czy można stosować Aspulmo - aerozol inhalacyjny, zawiesina w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Bezpieczeństwo stosowania preparatu w ciąży nie zostało ustalone. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne.

Salbutamol przenika do mleka kobiecego. Jeśli lekarz uzna stosowanie preparatu za konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować salbutamolu i innych wziewnych leków aktywujących receptory adrenergiczne (sympatykomimetyków), ponieważ ich interakcje mogą powodować działania niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego. Jeżeli konieczne jest stosowanie leków adrenergicznych podawanych inną drogą, należy zachować ostrożność i postępować ściśle według zaleceń lekarza.

Chorzy stosujący trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inhibitory monoaminooksydazy (MAO) powinni być hospitalizowani w momencie rozpoczęcia leczenia salbutamolem ze względu na ryzyko nasilenia działania salbutamolu na układ sercowo naczyniowy i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

Nie należy stosować równolegle salbutamolu i leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (w tym beta-blokery takie jak np. propranolol, stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub zaburzeń czynności serca), również w postaci kropli do oczu, hamują działanie salbutamolu i mogą niebezpiecznie zmniejszać działanie rozszerzające oskrzela. Ponadto, beta adrenolityki mogą spowodować skurcz oskrzeli u chorych na astmę.

Stosowanie salbutamolu może być związane z wystąpieniem hipokaliemii (objawy niedoboru potasu), zwłaszcza gdy równolegle stosowane są leki moczopędne, pochodne ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidy. Skonsultuj się z lekarzem, czy w Twojej sytuacji należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi.

Hipokaliemia może zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca u osób stosujących glikozydy nasercowe (np. digoksynę). Konieczne może być monitorowanie stężenia potasu we krwi.

Podczas znieczulenia ogólnego z zastosowaniem halogenowych środków wziewnych (halotan, trójchloroetylen, enfluran) wpływ salbutamolu na układ sercowo–naczyniowy może ulec nasileniu, co może spowodować wystąpienie poważnych działań niepożądanych. Stosowanie leku należy przerwać co najmniej 6 godzin przed planowanym znieczuleniem z zastosowaniem anestetyków halogenowych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Aspulmo - aerozol inhalacyjny, zawiesina?

Jak każdy lek, również Aspulmo może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często lub niezbyt często możliwe: drżenia mięśni, bóle głowy, uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), suchość i podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Rzadko: zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia), rozszerzenie naczyń obwodowych, kurcze mięśni.

Bardzo rzadko, podobnie jak inne leki wziewne, preparat może powodować podrażnienie dróg oddechowych, a także wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej.

Bardzo rzadko: nadmierna pobudliwość, zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe oraz reakcje nadwrażliwości, w tym typu anafilaktycznego (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk ust, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs anafilaktyczny).

Ponadto, możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: niedokrwienie mięśnia sercowego, zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), u chorych na cukrzycę możliwe wystąpienie kwasicy mleczanowej.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające salbutamol

Buventol Easyhaler (proszek do inhalacji) Sabumalin (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Salbutamol Hasco (syrop) Salbutamol WZF (roztwór do wstrzykiwań) Salbutamol WZF (tabletki) Ventolin (aerozol wziewny bezfreonowy, zawiesina) Ventolin (roztwór do nebulizacji) Ventolin Dysk (proszek do inhalacji)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta