Lerivon - tabletki powlekane

Czteropierścieniowy lek przeciwdepresyjny, pochodna piperazynoazepiny.

Preparat zawiera substancję mianseryna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Lerivon
tabletki powlekane; 10 mg; 30 tabl.
Organon Polska
9,91 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
3,76 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Lerivon
tabletki powlekane; 30 mg; 30 tabl.
Organon Polska
27,74 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
9,30 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Lerivon - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest mianseryna. Mechanizm jej działania polega na hamowaniu receptora a2-adrenergicznego oraz nasilaniu przemiany noradrenaliny w mózgu. Nie hamuje wychwytu zwrotnego noradrenaliny obwodowo, działa antagonistycznie wobec niektórych receptorów serotoninergicznych oraz receptora H1, praktycznie pozbawiona jest działania cholinolitycznego.Wykazuje także działanie przeciwlękowe, uspokajające, poprawia jakość snu poprzez jego wydłużenie i pogłębienie, praktycznie nie wykazuje wpływu na układ sercowo-naczyniowy.

Kiedy stosować Lerivon - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany do leczenia objawów depresyjnych o różnym podłożu, w przypadku których wskazane jest leczenie farmakologiczne.

Kiedy nie stosować preparatu Lerivon - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są również:
· mania
· ciężka niewydolność wątroby
· równoległe stosowanie inhibitorów MAO (monoaminooksydazy, np. selegilina, moklobemid).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lerivon - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Dane dotyczące bezpieczeństwa długotrwałego stosowania mianseryny u dzieci i młodzieży do 18. roku życia są ograniczone. Brak długoterminowych danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania dotyczących rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania. Jeśli lekarz zadecyduje o konieczności leczenia dziecka tym preparatem, należy monitorować rozwój chorego, a także jego zachowanie pod kątem wystąpienia myśli i zachowań samobójczych (w tej grupie wiekowej ryzyko wystąpienia myśli i zachowań samobójczych oraz wrogości jest największe). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie skontaktować się z pediatrą.
Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, okaleczenia i samobójstwa. Utrzymuje się ono aż do czasu pełnego ustąpienia objawów. Efekty stosowania preparatu mogą wystąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia, niekiedy ten czas jest dłuższy. Chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską aż do momentu poprawy stanu zdrowia. Grupą szczególnego ryzyka są osoby poniżej 25. roku życia. Również w czasie zmian dawkowania chory powinien być objęty szczególną opieką lekarską. Chorzy oraz osoby z ich otoczenia powinni zwracać uwagę na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Podczas leczenia obserwowano przypadki zahamowania czynności szpiku kostnego (granulocytopenia lub agranulocytoza), zwykle po 4 do 6 tygodniach stosowania. W razie wystąpienia objawów mogących świadczyć o wystąpieniu tego zaburzenia (gorączka, ból gardła, zapalenie jamy ustnej, inne objawy zakażenia) należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia epizodu hipomanii u osoby z chorobą afektywną dwubiegunową, żółtaczki lub drgawek zalecane jest przerwanie leczenia, po konsultacji z lekarzem.
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku osób:
· z cukrzycą
· z niewydolnością serca, wątroby albo nerek
· z jaskrą z zamykającym kątem przesączania
· z czynnikami ryzyka wystąpienia wydłużenia odstępu QT i/lub częstoskurczu komorowego typu "torsade de pointes" (wrodzony zespół wydłużonego QT, wiek powyżej 65 lat, płeć żeńska, organiczna choroba serca i/lub zaburzenia czynności lewej komory serca, choroba nerek lub wątroby, równoległe stosowanie leków hamujących metabolizm preparatu lub powodujących wydłużenie odstępu QT).

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Podczas stosowania preparatu (szczególnie w pierwszych dniach leczenia) chorzy nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Dawkowanie preparatu Lerivon - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli. Preparat należy stosować doustnie, początkowo zaleca się 30 mg/dobę w dawkach podzielonych lub jednorazowo przed snem. Dawka może być stopniowo zwiększana przez lekarza co kilka dni do osiągnięcia 60–90 mg/dobę, aż do uzyskania odpowiedzi na leczenie, zwykle występuje ona w ciągu 2–4 tygodni. Jeśli w tym czasie nie wystąpi poprawa, lekarz prawdopodobnie zaleci przerwanie leczenia i poinformuje o dalszym postępowaniu. Po uzyskaniu klinicznej poprawy leczenie zaleca się kontynuować przez 4–6 miesięcy.

Czy można stosować Lerivon - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.
Preparat można stosować u kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza potencjalne korzyści przewyższają potencjalne zagrożenie dla dziecka.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie należy stosować preparatu równolegle z inhibitorami MAO (np. moklobemid, trancylpromina, linezolid) oraz w okresie 14 dni po ich odstawieniu. Leczenie mianseryną można rozpocząć po co najmniej 14 dniach od zaprzestania podawania inhibitorów MAO.
Nie stwierdzono interakcji z: betanidyną, klonidyną, metylodopą, guanetydyną, propranololem (także w skojarzeniu z hydralazyną). W przypadku równoległego stosowania leków przeciwnadciśnieniowych należy kontrolować ciśnienie tętnicze.
Równoległe stosowanie leków przeciwpadaczkowych (np. fenytoina, karbamazepina) może prowadzić do obniżenia stężenia mianseryny; może być konieczna modyfikacja dawkowania przez lekarza.
Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania pochodnych kumaryny (np. warfaryna), ponieważ mianseryna może wpływać na ich metabolizm.
Podczas równoległego stosowania leków wydłużających odstęp QTc (np. niektóre leki przeciwpsychotyczne, antybiotyki) może nastąpić wydłużenie odstępu QT i/lub częstoskurcz komorowy typu "torsade de pointes". Należy zachować ostrożność.
Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Lerivon - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Lerivon może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić: nieprawidłowy skład krwi (najczęściej granulocytopenia lub agranulocytoza), zwiększenie masy ciała, hipomania, uspokojenie (występujące na początku leczenia, zmniejszające się z czasem), drgawki, hiperkineza (zespół niespokojnych nóg), złośliwy zespół neuroleptyczny, rzadkoskurcz po podaniu dawki początkowej, niedociśnienie, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby, nieprawidłowa czynność wątroby, wysypka, bóle stawów, obrzęk, wydłużenie odstępu QT w EKG, częstoskurcz komorowy typu "torsade de pointes".
Zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych podczas leczenia mianseryną, a także w krótkim czasie po jej odstawieniu.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające mianseryna

Deprexolet (tabletki powlekane) Miansec (tabletki powlekane) Miansec 30 (tabletki powlekane) Miansegen (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta
  • Więcej badań w POZ
    Pomogą w diagnostyce niedokrwistości, zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C oraz Helicobacter pylori oraz w rozpoznaniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Ułatwią też lekarzowi POZ podjęcie decyzji w sprawie antybiotykoterapii
  • Internista - czym się zajmuje i jakie choroby leczy internista?
    Internista to lekarz specjalizujący się w chorobach narządów wewnętrznych u osób dorosłych. Jest to jedna z podstawowych dziedzin medycyny i jedna z najczęściej wybieranych specjalizacji – w Polsce jest 29 166 lekarzy internistów. Specjalistów medycyny rodzinnej – drugiej pod względem liczby lekarzy – 11 566