Multaq - tabletki powlekane

Lek przeciwarytmiczny o właściwościach występujących we wszystkich klasach leków przeciwarytmicznych

Preparat zawiera substancję dronedaron

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Multaq
tabletki powlekane; 400 mg; 60 tabl.
Sanofi-Aventis
540,25 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Multaq - tabletki powlekane?

Utrzymywanie rytmu zatokowego po skutecznej kardiowersji u stabilnych klinicznie dorosłych pacjentów z napadowym lub przetrwałym migotaniem przedsionków. Lek powinien być stosowany po rozważeniu alternatywnych metod leczenia. P.o. 400 mg 2 ×/d podczas posiłku. Przed rozpoczęciem leczenia należy przerwać stosowanie leków przeciwarytmicznych klasy I i III (np. flekainid, propafenon, chinidyna, dizopiramid, dofetylid, sotalol, amiodaron). U chorych z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawki. U osób w wieku ≥75 lat ze współistniejącymi chorobami należy monitorować objawy kliniczne niewydolności serca i EKG.

Kiedy nie stosować preparatu Multaq - tabletki powlekane?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, niewydolność serca lub zaburzenia czynności skurczowej lewej komory obecnie lub w wywiadzie, blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, całkowity blok odnogi pęczka Hisa, blok dystalny, zaburzenia czynności węzła zatokowego, zaburzenia przewodzenia śródprzedsionkowego albo zespół chorego węzła zatokowego (z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem serca), bradykardia (<50 uderzeń/min), utrwalone migotanie przedsionków trwające ≥6 mies. (lub o nieznanym czasie trwania), gdy nie rozważa się już prób przywrócenia rytmu zatokowego, niestabilność hemodynamiczna, objawy toksyczności dotyczącej wątroby oraz płuc związanej z wcześniejszym stosowaniem amiodaronu, równoległe stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4 (np. ketokonazolu, itrakonazolu, worykonazolu, pozakonazolu, telitromycyny, klarytromycyny, nefazodonu, rytonawiru), równoległe stosowanie leków mogących wywołać torsade de pointes (np. pochodnych fenotiazyny, cisaprydu, beprydylu, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, terfenadyny, niektórych antybiotyków makrolidowych stosowanych p.o., leków przeciwarytmicznych klasy I i III), jednoczesne stosowanie dabigatranu, skorygowany odstęp QTc ≥500 ms, ciężka niewydolność wątroby lub nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min). Leku nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym.

Przeczytaj też artykuły

Migotanie przedsionków

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta