Adeksa - tabletki

Doustny lek przeciwcukrzycowy. Lek zmniejszający stężenie glukozy we krwi (lek hipoglikemizujący); hamuje aktywności alfa-glukozydaz i spowalnia trawienie węglowodanów złożonych.

Preparat zawiera substancję akarboza

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Adeksa
tabletki; 100 mg; 30 tabl.
Polfarmex
18,95 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
5,69 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: cukrzyca
Adeksa
tabletki; 50 mg; 30 tabl.
Polfarmex
12,77 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
6,13 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: cukrzyca

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Adeksa - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest akarboza, doustny lek przeciwcukrzycowy. Akarboza stosowana jest w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi w przebiegu cukrzycy typu 2 (dawniej stosowano termin „cukrzyca insulinoniezależna”). Akarboza działa wyłącznie lokalnie w jelicie, gdzie hamuje aktywność alfa-glukozydaz, enzymów uczestniczących w procesie trawienia węglowodanów złożonych. Podczas trawienia z udziałem tych enzymów uwalniane są cząsteczki glukozy. Zahamowanie aktywności alfa-glukozydaz prowadzi więc do zmniejszenia uwalniania glukozy w jelicie i ogranicza poposiłkowe zwiększenie stężenie glukozy we krwi (główny bodziec do uwalniania insuliny). Dobowe wahania stężenia glukozy we krwi ulegają zmniejszeniu. W trakcie leczenia następuje znaczące zmniejszenie stężenia glukozy na czczo oraz stężenia hemoglobiny glikowanej. Działanie akarbozy jest najskuteczniejsze, jeżeli przyjmowana jest na początku posiłku. Przyjęcie akarbozy 30 minut przed posiłkiem lub 15 minut po rozpoczęciu posiłku znacząco zmniejsza skuteczność jej działania.

Kiedy stosować Adeksa - tabletki?

Preparat jest wskazany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u osób otyłych, u których stosowanie metod niefarmakologicznych (dieta i ćwiczenia fizyczne) jest niewystarczające.

Kiedy nie stosować preparatu Adeksa - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie można także stosować preparatu w przypadku:

• przewlekłych chorób jelit związanych z zaburzeniami trawienia i wchłaniania

• stanów chorobowych, które mogą ulec pogorszeniu w wyniku zwiększonego gromadzenia się gazów w jelitach (takich jak np. zespół Roemhelda, duże przepukliny, niedrożność jelit, owrzodzenie jelit)

• ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 25 ml/min).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży oraz u kobiet w okresie karmienia piersią.

Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Adeksa - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych.

Po rozpoczęciu stosowania preparatu, przez okres 6–12 miesięcy, należy kontrolować aktywność enzymów wątrobowych; rzadko stosowanie preparatu może być związane z bezobjawowym zwiększeniem ich aktywności. Zmiany te zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania preparatu.

Nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i dlatego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Należy pamiętać, że właściwa dieta oraz regularny wysiłek fizyczny wpływają istotnie na kontrolę stężenia glukozy we krwi i skuteczność leczenia. W okresie leczenia należy bezwzględnie przestrzegać zaleconej diety cukrzycowej.

Nie należy samodzielnie przerywać regularnego stosowania preparatu, ponieważ może to spowodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi i utratę kontroli glikemii. Wszelkie zmiany dawkowania są możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza i pod jego kontrolą.

Należy odnotować informację o stosowaniu leku w książeczce chorego na cukrzycę.

Preparat nie powoduje hipoglikemii. Należy jednak zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest w skojarzeniu z insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. pochodną sulfonylomocznika czy metforminą). Jeżeli podczas leczenia skojarzonego wystąpi hipoglikemia należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych. W przypadku wystąpienia ostrej hipoglikemii chory powinien przyjąć glukozę (nie sacharozę), w celu uzyskania szybkiej normalizacji stężenia glukozy we krwi.


Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Jeżeli preparat stosowany jest w monoterapii nie powoduje hipoglikemii i nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Jeżeli jednak preparat stosowany jest w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. pochodne sulfonylomocznika, insulina, metformina) istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii. W przypadku wystąpienia hipoglikemii sprawność psychofizyczna, w tym szybkość reakcji może być zaburzona. Może to stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń/maszyn.Dawkowanie preparatu Adeksa - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:

Lekarz indywidualnie dostosuje dawkowanie w zależności od skuteczności i tolerancji preparatu.

Początkowo 50 mg 1 raz na dobę (kolacja) przez 3 dni, następnie 50 mg 2 razy na dobę (obiad i kolacja) przez kolejne 3 dni, następnie 50 mg 3 razy na dobę przez 7 dni, w kolejnych dniach dawkę należy dalej stopniowo zwiększać zgodnie z zaleceniami lekarza; zwykle 50 mg (śniadanie), 50 mg (obiad) i 100 mg (kolacja) przez 3 dni, po czym 50 mg (śniadanie), 100 mg (obiad) i 100 mg (kolacja) przez następne 3 dni, tak by od 4.–8. tygodnia stosować 100 mg 3 razy na dobę. W niektórych przypadkach, jeśli to będzie konieczne, lekarz może dalej zwiększać dawkę do 200 mg 3 razy na dobę. Dawkę można zwiększyć po 4–8 tygodniach, w razie niewystarczającej odpowiedzi na leczenie. Jeżeli uciążliwe działania niepożądane utrzymują się pomimo przestrzegania diety cukrzycowej, nie należy zwiększać dawki, a w niektórych przypadkach konieczne jest jej zmniejszenie (zgodnie z zaleceniami lekarza).

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością wątroby.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 25 ml/min).

Nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i dlatego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Sposób przyjmowania:

Tabletki należy połykać w całości (bez rozgryzania), popijając niewielką ilością płynu. Przyjmować bezpośrednio przed posiłkiem lub na samym początku posiłku (z pierwszymi kęsami). Przestrzeganie zalecanego sposobu przyjmowania leku ma duży wpływ na skuteczność jego działania.

Czy można stosować Adeksa - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Jeżeli w okresie stosowania preparatu kobieta zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, ponieważ zalecana jest jak najszybsza zmiana sposobu leczenia na leczenie insuliną.

Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W okresie stosowania preparatu przyjmowanie jakichkolwiek innych leków może mieć miejsce tylko za zgodą lekarza lub na jego zalecenie.

Jeżeli preparat stosowany jest w skojarzeniu z insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. pochodnymi sulfonylomocznika czy metforminą), może wystąpić hipoglikemia. Jeżeli podczas leczenia skojarzonego wystąpi hipoglikemia, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych. Sporadycznie może wystąpić ostra hipoglikemia. W takiej sytuacji chory powinien przyjąć glukozę w celu szybkiej normalizacji stężenia glukozy we krwi (podanie glukozy jest najwłaściwsze, ponieważ stosowanie preparatu powoduje wolniejszy rozkład sacharozy do glukozy i fruktozy).

Należy unikać spożywania sacharozy; spożywanie sacharozy często może powodować dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, w tym biegunki związane ze zwiększoną fermentacją węglowodanów w jelicie grubym.

Preparat może zmieniać dostępność biologiczną digoksyny; konieczne może być dostosowanie dawkowania digoksyny przez lekarza.

W okresie leczenia należy unikać równoległego stosowania cholestyraminy, preparatów adsorpcyjnych oraz enzymów trawiennych, ponieważ mogą one osłabiać działanie preparatu.

Przyjmowana doustnie neomycyna może dodatkowo nasilić poposiłkowe zmniejszenie stężenia glukozy we krwi oraz działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego. W przypadku znacznego nasilenia działań niepożądanych, lekarz może zalecić zmniejszenie stosowanych dawek preparatu.

Nie zaobserwowano interakcji pomiędzy preparatem a dimetykonem/simetykonem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Adeksa - tabletki?

Jak każdy lek, również Adeksa może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często występują wzdęcia; często: biegunka, bóle brzucha i inne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego; niezbyt często: nudności, wymioty, niestrawność, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Nieprzestrzeganie diety cukrzycowej, tj. spożywanie pokarmów zawierających sacharozę, może nasilać wymienione objawy. Jeśli mimo przestrzegania diety uciążliwe działania niepożądane utrzymują się, zwykle konieczne jest tymczasowe lub stałe zmniejszenie dawki leku (wszelkie zmiany dawkowania są możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza). Rzadko możliwe obrzęki oraz żółtaczka. W leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwcukrzycowymi może wystąpić hipoglikemia. Mogą także wystąpić inne działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania, w tym: małopłytkowość, reakcje alergiczne (wysypka, rumień, pokrzywka), niedrożność jelit lub stany bliskie niedrożności jelit, odma pęcherzykowa jelit, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, pojedyncze przypadki piorunującej niewydolności wątroby prowadzące do zgonu (w tym przypadku związek przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem preparatu nie został wyjaśniony).

Przeczytaj też artykuły

Cukrzyca typu 2

Inne preparaty na rynku polskim zawierające akarboza

Glucobay (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta