Claritine Duo - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Preparat o działaniu przeciwalergicznym i zmniejszającym przekrwienie błony śluzowej nosa.

Preparat zawiera substancję loratadyna + pseudoefedryna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Claritine Duo
tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 1 tabl. zawiera: 5 mg loratadyny, 120 mg siarczanu pseudoefedryny; 20 tabl.
Bayer
33,50 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Claritine Duo - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Preparat złożony zawierający 2 substancje czynne: loratadynę oraz pseudoefedrynę. Loratadyna, lek o działaniu przeciwhistaminowym, wykazuje działanie wybiórcze względem obwodowych receptorów histaminowych typu 1 (H1). Blokuje receptory H1 i hamuje obwodowe działanie histaminy, substancji wywołującej objawy alergiczne. Nie wykazuje znaczącego wpływu na receptory histaminowe typu 2 (H2). Jest lekiem przeciwhistaminowym II generacji (w odróżnieniu od leków przeciwhistaminowych I generacji, leki II generacji działają dłużej, a stosowane w zalecanych dawkach nie wykazują lub wykazują tylko ograniczone działanie nasenne i uspokajające). Loratadyna łagodzi zależne od histaminy objawy reakcji alergicznej, takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych.

Drugi ze składników preparatu, pseudoefedryna, ma działanie sympatykomimetyczne. Poprzez aktywację receptorów adrenergicznych (typu alfa) mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń i zmniejszenie przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa.

Po podaniu doustnym loratadyna dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. W dużym stopniu podlega metabolizmowi pierwszego przejścia, a jej główny metabolit – desloratadyna, jest aktywny farmakologicznie i w dużym stopniu odpowiada za działanie kliniczne. Stężenie maksymalne loratadyny w osoczu uzyskiwane jest w ciągu 60–90 minut a desloratadyny w ciągu 90–220 min po przyjęciu preparatu. Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania, ale nie wpływa na efekt kliniczny. Wydalana z moczem i kałem głównie w postaci metabolitów.

Po podaniu doustnym pseudoefedryna dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Początek działania występuje w ciągu 30 min, a działanie zmniejszające przekrwienie utrzymuje się 4–6 godzin (po przyjęciu dawki 60 mg). Przenika przez barierę krew-mózg, a także przez łożysko i do mleka kobiet karmiących piersią. Wydalana głównie z moczem.

Kiedy stosować Claritine Duo - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa z jej przekrwieniem.

Kiedy nie stosować preparatu Claritine Duo - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na efedrynę i inne sympatykomimetyki.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest:

jaskra z wąskim kątem przesączania

zatrzymanie moczu

• choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak: ciężkie nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, tachyarytmia

nadczynność tarczycy

• zaburzenia czynności nerek

• zaburzenia czynności wątroby

• udar krwotoczny w wywiadzie lub czynniki ryzyka udaru krwotocznego; w tym obejmujące stosowanie pseudoefedryny w skojarzeniu z innymi lekami zwężającymi naczynia krwionośne (takimi jak: bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina, dihydroergotamina) lub lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa, podawanymi doustnie lub donosowo (takimi jak: fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna)

a także:

• stosowanie równolegle lub w ciągu ostatnich 2 tygodni leków z grupy inhibitorów MAO.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu w przypadku: trudności z połykaniem, zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieprawidłowej perystaltyki przełyku.

Nie stosować u dzieci do ukończenia 12. roku życia.

Nie stosować u osób po ukończeniu 60. roku życia.

Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Claritine Duo - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy przekraczać zaleconych dawek. Nie stosować dłużej niż zalecane.

Jeżeli w okresie leczenia wystąpi: nadciśnienie tętnicze, zwiększona częstotliwość rytmu serca (tachykardia), uczucie kołatania serca, zaburzenia rytmu serca, nudności, objawy neurologiczne (ból głowy, nasilony ból głowy) należy niezwłocznie przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Pseudoefedryna zawarta w preparacie należy do leków sympatykomimetycznych, które mogą powodować pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego z drgawkami oraz niewydolność sercowo-naczyniową z niedociśnieniem tętniczym. Ryzyko wystąpienia tych działań jest zwiększone u dzieci oraz u osób w podeszłym wieku, a także w przypadku przedawkowania.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób przyjmujących glikozydy naparstnicy (np. digoksyna), u chorych z zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, zawałem serca w wywiadzie, chorobami układu sercowo-naczyniowego, cukrzycą oraz skurczem oskrzeli w wywiadzie.

Należy także zachować ostrożność u chorych ze zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym, z jaskrą, z rozrostem gruczołu krokowego lub z utrudnionym opróżnianiem pęcherza moczowego (zwężenie szyi pęcherza moczowego lub niedrożność szyi pęcherza moczowego w wywiadzie).

Stosować ostrożnie u osób z chorobą wrzodową żołądka utrudniającą pasaż treści pokarmowej lub z niedrożnością odźwiernikowo-dwunastniczą.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób przyjmujących: inne leki sympatykomimetyczne (obkurczające naczynia krwionośne błony śluzowej nosa, zmniejszające łaknienie, psychostymulujące jak np. amfetamina), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwnadciśnieniowe lub inne leki przeciwhistaminowe.

Należy zachować ostrożność w przypadku chorych na migrenę, przyjmujących alkaloidy sporyszu, które zwężają naczynia krwionośne.

Pseudoefedryna należy do leków nadużywanych, działających pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Długotrwałe stosowanie prowadzi do rozwoju tolerancji i zwiększa się ryzyko przedawkowania. Zwiększenie dawki może być przyczyną zatrucia. Nagłe odstawienie pseudoefedryny może spowodować depresję.

Stosowanie pseudoefedryny może być związane z wystąpieniem ciężkich reakcji skórnych, takich jak ostra uogólniona osutka krostkowa. Reakcja ta może wystąpić w ciągu pierwszych 2 dni leczenia. Jeżeli wystąpi gorączka, rumień, liczne niewielkie krostki (zwykle niepęcherzykowate, umiejscowione w zgięciach skóry, na tułowiu i na kończynach górnych), należy przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W razie potrzeby lekarz wdroży odpowiednie leczenie.

Stosowanie pseudoefedryny może być związane z wystąpieniem niedokrwiennego zapalenia jelita grubego. Jeżeli wystąpi nagły ból brzucha, krwawienie z odbytu lub inne objawy, które mogą świadczyć o rozwoju niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, należy przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Należy przerwać stosowanie preparatu na 24 godziny przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (ryzyko wystąpienia ciężkiego nadciśnienia tętniczego skutkiem interakcji pomiędzy pseudoefedryną a środkami znieczulającymi).

Stosowanie pseudoefedryny może powodować wystąpienie dodatnich wyników testów antydopingowych.

Preparat może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych. Stosowanie preparatu należy przerwać na około 48 godzin przed planowanym wykonaniem alergicznych testów skórnych.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu;

• preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny zachować szczególną ostrożność i sprawdzić jak reagują na zawartą w preparacie loratadynę. U niektórych osób (w rzadkich przypadkach) preparat może powodować senność i inne działania niepożądane, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną, zdolność koncentracji i reagowania oraz zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Claritine Duo - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci po ukończeniu 12. roku życia: 1 tabletka 2 razy na dobę (co 12 godzin).

Tabletkę należy połknąć w całości (nie rozgryzać, nie przełamywać ani nie kruszyć) popijając szklanką wody. Można stosować niezależnie od posiłków.

Stosować przez możliwie jak najkrótszy okres. Nie kontynuować stosowania preparatu po ustąpieniu objawów. Nie stosować dłużej niż 10 dni.

Po zmniejszeniu nasilenia objawów przekrwienia błony śluzowej nosa, leczenie można kontynuować preparatem zawierającym wyłącznie lek przeciwhistaminowy.

Stosowanie preparatu u dzieci do 12. roku życia oraz u dorosłych po 60. roku życia jest przeciwwskazane.

Nie stosować preparatu u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Czy można stosować Claritine Duo - tabletki o przedłużonym uwalnianiu w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Stosowanie preparatu w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Loratadyna nie nasila działania alkoholu, jednakże nie należy spożywać alkoholu w okresie przyjmowania preparatu.

Preparat wywiera wpływ na wyniki alergicznych testów skórnych.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu, jeżeli równolegle przyjmowane są leki z grupy inhibitorów MAO lub leki te były przyjmowane w ciągu ostatnich 2 tygodni. Pseudoefedryna zawarta w preparacie stosowana równolegle z inhibitorami MAO (a także w okresie 14 dni od zakończenia przyjmowania inhibitorów MAO) może doprowadzić do znacznego zwiększenia ciśnienia tętniczego i wystąpienia stanu zwanego przełomem nadciśnieniowym, który może stanowić zagrożenie życia.

Pseudoefedryna może osłabiać działanie leków przeciwnadciśnieniowych (blokujących receptory beta–adrenergiczne) oraz leków działających na układ współczulny np. metylodopy, guanetydyny, rezerpiny, mekamylaminy oraz alkaloidów ciemiężycy.

Nie zaleca się stosowania preparatu równolegle z następującymi lekami zwężającymi naczynia krwionośne, ze względu na ryzyko skurczu naczyń krwionośnych i zwiększenia ciśnienia tętniczego (ryzyko udaru):

• bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina

• ergotamina, dihydroergotamina, metyloergotamina

• linezolid (syntetyczny antybiotyk z grupy oksazolidynonów)

• fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna (podawanych drogą doustną lub donosową)

• inne leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa: np. fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna.

Leki zobojętniające sok żołądkowy oraz inhibitory pompy protonowej zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny, natomiast kaolin zmniejsza ją.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Claritine Duo - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Jak każdy lek, również Claritine Duo może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: bezsenność. Często lub niezbyt często możliwe: senność, nerwowość, niepokój, pobudzenie, depresja, splątanie, drżenie, zwiększona potliwość, uderzenia gorąca, zawroty głowy, szumy uszne, wzmożone łzawienie, zaburzenia smaku, brak łaknienia, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), uczucie kołatania serca, krwawienie z nosa, zapalenie gardła, suchość błony śluzowej jamy ustnej, pragnienie, zaparcia, nudności, świąd, zaburzenia oddawania moczu (w tym częste oddawanie moczu), uczucie zmęczenia, ból głowy. Bardzo rzadko możliwe: drgawki, zawroty głowy związane z zaburzeniami błędnika, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, kaszel, skurcz oskrzeli, niedokrwienne zapalenie jelita grubego, zaburzenia czynności wątroby, zatrzymanie moczu, zwiększenie masy ciała, łysienie, reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne (w tym wysypka, pokrzywka oraz ciężkie reakcje mogące stanowić zagrożenie życia, obejmujące obrzęk naczynioruchowy gardła, krtani, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze, wstrząs anafilaktyczny). Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania, w tym ciężkie reakcje skórne - ostra uogólniona osutka krostkowa.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające loratadyna + pseudoefedryna

Claritine Active (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta