Deksrazoksan (opis profesjonalny)

Działanie - Deksrazoksan

Mechanizm działania
Pochodna EDTA zapobiegająca powikłaniom kardiologicznym u chorych leczonych w ramach chemioterapii antracyklinami. Działanie leku oraz jego metabolitu polega na usuwaniu poprzez chelatowanie jonów żelaza i miedzi ze związków z antracyklinami. Zapobiega to powstawaniu toksycznych związków upośledzających aktywność oksydazy cytochromu c i powstawaniu wolnych rodników tlenowych umożliwiających reakcje oksydoredukcyjne kardiotoksycznych lipidów. Lek nie osłabia działania przeciwnowotworowego antracyklin, wykazuje natomiast własne działanie przeciwnowotworowe, prawdopodobnie wskutek hamowania działania topoizomerazy II lub alkilacji DNA. Wykazuje niewielką aktywność przeciwnowotworową u chorych na nieziarnicze chłoniaki złośliwe, mięsaka Kaposiego i raka jelita grubego.

Farmakokinetyka
Po podaniu i.v. farmakokinetyka przebiega wg otwartego modelu dwukompartmentowego. Średnia wartość t1/2α wynosi ok. 15 min, a t1/2β ok. 140 min. Do płynu mózgowo-rdzeniowego przenika tylko w nieznacznej ilości. W niewielkim stopniu (<2%) wiąże się z białkami osocza. W postaci niezmienionej w ok. 40% wydalany z moczem. U osób z niewydolnością nerek szybkość eliminacji deksrazoksanu może być mniejsza.

Wskazania do stosowania - Deksrazoksan

Zapobieganie powikłaniom kardiotoksycznym
Zapobieganie powikłaniom kardiotoksycznym wywołanym przez doksorubicynę lub epirubicynę u dorosłych pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi i/lub rakiem piersi z przerzutami, którzy otrzymali wcześniej skumulowaną dawkę doksorubicyny 300 mg/m2 pc. lub skumulowaną dawkę epirubicyny 540 mg/m2 pc., gdy konieczne jest dalsze leczenie antracyklinami.

Przeciwwskazania stosowania - Deksrazoksan

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, okres karmienia piersią.

Choroby kardiologiczne
Ze względu na brak danych nie stosować u osób z zawałem serca przebytym w ostatnich 12 mies., z istniejącą wcześniej niewydolnością serca (w tym klinicznie istotną niewydolnością serca wywołaną przez leczenie antracyklinami), niestabilną bolesną dławicą piersiową lub objawową zastawkową wadą serca.

Osoby do 18. rż
Nie stosować u osób do 18. rż.

Choroba zakrzepowo-zatorowa
Stosowanie deksrazoksanu z chemioterapią może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej.

Monitorowanie przebiegu leczenia
Podczas leczenia należy regularnie monitorować morfologię krwi obwodowej (ze względu na możliwe trwałe uszkodzenia szpiku kostnego) i czynność serca. U osób z chorobami wątroby należy regularnie kontrolować czynność wątroby.

Działanie cytotoksyczne
Deksrazoksan może działać cytotoksycznie, mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia i przez 3 mies. po jego zakończeniu.

Interakcje - Deksrazoksan

Chemioterapia, radioterapia
Może nasilać mielotoksyczne działanie chemioterapii i radioterapii.

Podawanie z innymi preparatami
Leku nie należy mieszać z innymi preparatami podczas podawania we wlewie i.v.

Uwagi
W badaniach na zwierzętach nie wykazano jednoznacznie, jaki jest wpływ stosowania deksrazoksanu na pneumotoksyczność bleomycyny.

Działania niepożądane - Deksrazoksan

Niedokrwistość, leukopenia, neutropenia, małopłytkowość, anoreksja, parestezje, zapalenie spojówek, duszność, nudności, zapalenie jamy ustnej, wymioty, zaparcia, biegunka, niestrawność, bóle brzucha i nadbrzusza, łysienie, zaburzenia paznokci, osłabienie, zapalenie błony śluzowej, gorączka, zmęczenie, złe samopoczucie, zmniejszenie frakcji wyrzutowej serca, zakażenia górnych dróg oddechowych, płuc, posocznica, reakcja anafilaktyczna, nadwrażliwość, choroba zakrzepowo-zatorowa żył, reakcje w miejscu podania (ból, obrzęk, uczucie pieczenia, rumień, świąd, martwica skóry, wynaczynienie, zapalenie żyły).

Ciąża i laktacja - Deksrazoksan

Kategoria C. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie stosować u osób w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji.

Dawkowanie - Deksrazoksan

I.v., w krótkim 15-min wlewie, ok. 30 min przed podaniem antracyklin w dawce 10-krotnie większej niż dawka doksorubicyny albo epirubicyny. Deksrazoksan podaje się przed każdym wlewem antracykliny.

Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku.

Zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby
U osób z klirensem kreatyniny <40 ml/min dawkę należy zmniejszyć o połowę. W przypadku zaburzeń czynności wątroby dawkę leku należy zmniejszyć proporcjonalnie do zmniejszenia dawki antracykliny.

Uwagi dla Deksrazoksan

Warunki przechowywania, trwałość roztworu
Przechowywać w temp. 2–8°C.
Lek można podać nie później niż w ciągu 8 h po rozpuszczeniu; rozpuszczony i rozcieńczony lek należy podać natychmiast.

Preparaty na rynku polskim zawierające deksrazoksan

Cardioxane (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Cyrdanax (proszek do sporządzania roztworu do infuzji)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta