Atosiban (opis profesjonalny)

Działanie - Atosiban

Mechanizm działania
Syntetyczny peptyd, konkurencyjny antagonista receptorów oksytocyny i wazopresyny. Osłabia czynność skurczową macicy, powodując osiągnięcie stanu spoczynkowego trwającego do 12 h. Relaksacja macicy po podaniu leku następuje szybko, skurcze macicy zostają znacząco zredukowane w ciągu 10 min.

Farmakokinetyka
Wiąże się z białkami osocza w 46–48%. Przenika przez barierę łożyskową (stosunek stężeń atosibanu w osoczu płodu i matki po podaniu dawki 300 µg/min wynosi 0,12); nie przenika do erytrocytów. t1/2α i t1/2β wynoszą odpowiednio 0,21 i 1,7 h. Stan stacjonarny osiągany jest po 1 h wlewu. Wydalanie głównie w postaci metabolitów z moczem; lek w postaci niezmienionej występuje w moczu w ok. 50-krotnie mniejszym stężeniu niż jego główny metabolit. Główny metabolit przenika do pokarmu kobiecego. Atosiban nie jest substratem enzymów cytochromu P450 i nie hamuje izoenzymów tego układu biorących udział w metabolizmie leków.

Wskazania do stosowania - Atosiban

Hamowanie przedwczesnej czynności porodowej u dorosłych kobiet będących w ciąży, jeżeli w okresie 30 min występują co najmniej 4 regularne, trwające przynajmniej 30 s skurcze macicy, rozwarcie szyjki wynosi 1–3 cm (0–3 cm u pierworódek), skrócenie szyjki macicy wynosi przynajmniej 50%, wiek ciążowy wynosi 24–33 tyg. i tętno płodu jest prawidłowe.

Przeciwwskazania stosowania - Atosiban

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, wiek ciążowy do 24. tyg. lub po 33. tyg., przedwczesne pęknięcie błon płodowych w przypadku ciąży trwającej dłużej niż 30 tyg., zaburzenia tętna płodu, krwotok maciczny wymagający natychmiastowego porodu, rzucawka lub ciężki stan przedrzucawkowy, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, podejrzenie zakażenia wewnątrzmacicznego, łożysko przodujące, przedwczesne oddzielenie łożyska, a także każda sytuacja, w której podtrzymywanie ciąży może być ryzykowne dla matki lub płodu.

Pęknięcie błon płodowych
W razie stosowania leku u kobiet, u których nie można wykluczyć przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, powinno się oszacować stosunek korzyści z opóźnienia porodu do ryzyka zapalenia błon płodowych.

Monitorowanie leczenia
Podczas stosowania leku oraz w razie utrzymywania się skurczów macicy zaleca się monitorowanie czynności skurczowej macicy i tętna płodu.

Ograniczenia stosowania
Doświadczenia dotyczące stosowania w przypadku wieku ciążowego 24–27 tyg., w ciąży wielopłodowej oraz wielokrotnego zastosowania leczenia atosibanem (do 3 powtórzeń) są ograniczone.

Ciąża wielopłodowa i/lub inne leki
Stosować ostrożnie w ciąży wielopłodowej i/lub w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków o działaniu tokolitycznym (np. antagoniści kanału wapniowego i β-mimetyki), gdyż czynniki te mogą zwiększać ryzyko obrzęku płuc.

Wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu
W przypadku wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu decyzja o kontynuowaniu lub ponownym podaniu leku zależy od oceny dojrzałości płodu.

Krwawinie poporodowe
Z mechanizmu działania leku wynikałoby, że atosiban może ułatwiać wiotczenie macicy i krwawienie poporodowe, dlatego należy kontrolować stopień utraty krwi po porodzie; nie stwierdzono nieprawidłowego obkurczania się macicy po porodzie.

Zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek
Nie ma doświadczeń w leczeniu pacjentek z niewydolnością wątroby lub nerek; stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności wątroby.

Interakcje - Atosiban

Leki metabolizowane przy udziale cytochromu P450
Nie wydaje się, aby atosiban wchodził w interakcje z lekami metabolizowanymi przy udziale cytochromu P450 lub wpływającymi na aktywność tego układu.

Betametazon, labetalol
Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji pomiędzy atosibanem i betametazonem lub labetalolem.

Działania niepożądane - Atosiban

Bardzo często: nudności.

Często: bóle i zawroty głowy, uderzenia gorąca, wymioty, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, niedociśnienie, hiperglikemia, odczyny miejscowe.

Niezbyt często: gorączka, bezsenność, świąd, osutka.

Rzadko: krwotok maciczny, atonia macicy, reakcje alergiczne.

Inne
Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano występowanie zaburzeń oddechowych, takich jak duszność i obrzęk płuc, zwłaszcza przy jednoczesnym stosowaniu innych leków o działaniu tokolitycznym (np. antagoniści wapnia, β-mimetyki) i/lub u kobiet z ciążą wielopłodową.

Przedawkowanie
Po przedawkowaniu nie stwierdzono objawów swoistych; w razie przedawkowania postępowanie objawowe.

Ciąża i laktacja - Atosiban

Nie stwierdzono toksycznego działania leku na płód. Niewielkie ilości leku przenikają do pokarmu kobiecego; nie stwierdzono wpływu leku na karmienie piersią.

Jeśli w trakcie ciąży kobieta karmi piersią urodzone wcześniej dziecko, to w czasie leczenia atosibanem należy przerwać karmienie piersią, ponieważ uwalnianie oksytocyny podczas karmienia piersią może wzmagać kurczliwość macicy i neutralizować efekt leczenia tokolitycznego.

Dawkowanie - Atosiban

Początkowo 6,75 mg (roztwór do wstrzykiwań) we wstrzyknięciu i.v. w czasie 1 min (bolus); następnie wlew i.v. (koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu) z szybkością 300 µg/min (18 mg/h) przez 3 h, później 100 µg/min (6 mg/h) nie dłużej niż przez 45 h. Całkowita dawka maks.: 330,75 mg; nie stosować dłużej niż przez 48 h.

Jeżeli konieczne jest powtórzenie leczenia, stosować taki sam schemat.

Zaburzenia czynności nerek
Nie ma dostępnych danych dotyczących konieczności modyfikacji dawki u kobiet z upośledzeniem czynności nerek.

Uwagi dla Atosiban

Warunki przechowywania
Przechowywać w lodówce (temp. 2–8°C).

Przygotowanie preparatu
Nie należy mieszać preparatu z innymi lekami, koncentrat do przygotowania roztworu do wlewu rozpuszczać w 0,9% NaCl, płynie Ringera lub 5% roztworze glukozy.

Preparaty na rynku polskim zawierające atosiban

Atosiban Mercapharm (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) Atosiban Mercapharm (roztwór do wstrzykiwań) Atosiban SUN (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) Atosiban SUN (roztwór do wstrzykiwań) Tractocile (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) Tractocile (roztwór do wstrzykiwań)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta