Rasburykaza (opis profesjonalny)

Działanie - Rasburykaza

Mechanizm działania
Rekombinowana oksydaza moczanowa wytwarzana przez genetycznie zmodyfikowany szczep Saccharomyces cerevisiae. Jest białkiem tetramerycznym o masie cząsteczkowej ok. 34 kD. Katalizuje enzymatyczne utlenianie kwasu moczowego do alantoiny, dobrze rozpuszczalnej w wodzie i łatwo wydalanej przez nerki. Wytwarzany podczas reakcji nadtlenek wodoru jest eliminowany przez endogenne przeciwutleniacze. U osób z hiperurykemią normalizacja stężenia kwasu moczowego występuje 4 h po podaniu leku, następuje też poprawa czynności nerek, co ułatwia wydalanie fosforanów. Stan stacjonarny ustala się po 2–3 dniach stosowania leczniczych dawek rasburykazy.

Farmakokinetyka
t1/2 wynosi ok. 19 h; u dzieci i młodzieży klirens jest większy niż u dorosłych o ok. 35%. Nie kumuluje się w organizmie; minimalną kumulację (<1,3-krotną) obserwowano między 1. i 5. dniem podawania leku. Najprawdopodobniej nie wiąże się z białkami. Metabolizm zachodzi prawdopodobnie w wyniku hydrolizy peptydów.

Wskazania do stosowania - Rasburykaza

Profilaktyka i leczenie ostrej hiperurykemii
Profilaktyka i leczenie ostrej hiperurykemii w celu zapobiegania ostrej niewydolności nerek u dorosłych, młodzieży i dzieci (w wieku 0–17 lat) z nowotworem złośliwym układu krwiotwórczego z dużą całkowitą masą nowotworu, w przypadku ryzyka szybkiego rozpadu lub zmniejszenia masy nowotworu na początku chemioterapii. Lek należy stosować wyłącznie bezpośrednio przed chemioterapią i na jej początku.

Przeciwwskazania stosowania - Rasburykaza

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i inne komórkowe zaburzenia metaboliczne usposabiające do wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej.

Alergie
Ostrożnie u osób z alergiami atopowymi w wywiadzie.

Stany wymagające przerwania stosowania leku
W przypadku wystąpienia hemolizy, methemoglobinemii lub poważnych reakcji alergicznych albo anafilaktycznych należy natychmiast przerwać podawanie leku.

Leczenie wielokrotne
Nie zaleca się wielokrotnego leczenia rasburykazą ze względu na brak wystarczających badań.

Przeciwciała
U osób leczonych rasburykazą wykryto przeciwciała przeciwko rasburykazie.

Zaburzenia elektrolitowe
Rasburykaza nie jest bezpośrednio skuteczna w leczeniu hiperfosfatemii, hiperkaliemiihipokalcemii, które mogą wystąpić podczas rozpadu nowotworu; w związku z tym zaleca się ścisłe monitorowanie pacjentów.

Hiperurykemia
Nie ma odpowiednich badań dotyczących stosowania u chorych z hiperurykemią w przebiegu zaburzeń mieloproliferacyjnych.

Interakcje - Rasburykaza

Interakcje z innymi lekami prawdopodobnie nie występują.

Glukoza
Nie rozcieńczać roztworem glukozy.

Inne leki
Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Działania niepożądane - Rasburykaza

Często gorączka. Do często zgłaszanych działań niepożądanych należą reakcje alergiczne (w tym anafilaktyczne <0,1%), głównie wysypka i pokrzywka, ponadto skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze i ciężkie reakcje nadwrażliwości (<1%), zapalenie błony śluzowej nosa (<0,1%).

Niezbyt często wymioty, nudności, biegunka, bóle głowy, zaburzenia hematologiczne: hemoliza, methemoglobinemia, niedokrwistość hemolityczna.

Po wprowadzeniu do obrotu odnotowywano drgawki (niezbyt często), mimowolne skurcze mięśni (częstość nieznana). Ocena związku między stosowaniem leku a występowaniem działań niepożądanych jest utrudniona ze względu na chorobę podstawową i równoległe stosowanie innych leków.

Przedawkowanie
Przedawkowanie może się objawiać znacznym zmniejszeniem stężenia kwasu moczowego i zwiększeniem wytwarzania nadtlenku wodoru, co może doprowadzić do hemolizy. W przypadku podejrzenia przedawkowania należy monitorować stan chorego i stosować leczenie objawowe; brak swoistego antidotum.

Ciąża i laktacja - Rasburykaza

Kategoria C. Ze względu na brak odpowiednich badań nie zaleca się stosowania leku w ciąży i okresie karmienia piersią. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Dawkowanie - Rasburykaza

0,2 mg/kg mc. 1 ×/d w trwającym 30 min wlewie i.v. Czas trwania leczenia wynosi do 7 dni. Dokładny czas leczenia należy określić na podstawie stężeń kwasu moczowego w osoczu krwi i oceny klinicznej. Ponieważ rasburykaza może powodować rozkład kwasu moczowego in vitro, należy zachować ostrożność podczas postępowania z próbkami krwi do oznaczania stężenia kwasu moczowego w surowicy.

Modyfikacja dawkowania
Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób z upośledzoną czynnością wątroby lub nerek oraz u dzieci; leczenie nie powoduje konieczności modyfikacji schematu podawania chemioterapeutyków.

Sposób podawania
Nie podawać przez ten sam zestaw do wlewów, który stosuje się do podawania chemioterapeutyków; jeżeli nie jest to możliwe, należy go przepłukać 0,9% roztw. NaCl. Podczas wlewu nie stosować filtrów. Szczegółowy sposób przygotowania preparatu do podania – patrz: informacje producenta.

Uwagi dla Rasburykaza

Lek należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza specjalizującego się w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego.

Warunki przechowywania i właściwości roztworu
Przechowywać w temp. 2–8°C. Koncentrat i rozcieńczony roztwór przechowywane w temp. 2–8°C zachowują trwałość przez 24 h, zaleca się jednak zużyć je niezwłocznie po przygotowaniu. 1 mg rasburykazy wykazuje aktywność 18,2 EAU; 1 EAU to aktywność enzymu umożliwiająca przekształcenie 1 µmol kwasu moczowego do alantoiny w ciągu 1 min w temp. 30°C przy pH = 8,9.

Preparaty na rynku polskim zawierające rasburykaza

Fasturtec (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta