Pleryksafor (opis profesjonalny)

Działanie

Mechanizm działania
Pleryksafor jest pochodną bicyklamową, odwracalnym antagonistą receptora chemokinowego CXCR4. Blokuje wiązanie ligandu macierzystego, zrębowego czynnika-1α (SDF-1α, CXCL12). Przyjmuje się, że po podaniu pleryksaforu następuje zerwanie wiązania natywnego ligandu z receptorem chemokinowym CXCR4, co prowadzi do uwolnienia do krwi krążącej komórek dojrzałych i multipotencjalnych, dochodzi do mobilizacji prawidłowych funkcjonalnie komórek CD34+ zdolnych do przejęcia funkcji krwiotwórczej i repopulacji hematopoetycznej; w efekcie następuje zwiększenie leukocytozy i liczby krążących macierzystych komórek progenitorowych.

Farmakokinetyka
Pleryksafor szybko wchłania się po wstrzyknięciu s.c., maks. stężenie występuje po ok. 30–60 min. W warunkach in vitro pleryksafor nie jest metabolizowany przez mikrosomy lub pierwotne hepatocyty ludzkiej wątroby; nie jest inhibitorem głównych enzymów metabolizujących leki w obrębie układu cytochromu P-450 (1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4/5). W badaniach ludzkich hepatocytów in vitro wykazano, że pleryksafor nie powoduje indukcji enzymów CYP1A2, CYP2B6 ani CYP3A4. Wydalany jest głównie z moczem. t1/2 w fazie eliminacji wynosi ok. 3–5 h.

Wskazania

Mobilizacja macierzystych komórek krwiotwórczych
Pleryksafor w skojarzeniu z G-CSF jest stosowany do zwiększenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych we krwi obwodowej w celu ich pobrania, a następnie autologicznego przeszczepienia pacjentom z chłoniakiem lub szpiczakiem plazmocytowym (szpiczakiem mnogim), u których mobilizacja tych komórek jest niewystarczająca.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Mobilizacja komórek nowotworowych
Po zastosowaniu leku w skojarzeniu z G-CSF w celu mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych u pacjentów z rozpoznaniem chłoniaka lub szpiczaka plazmocytowego (szpiczaka mnogiego) podczas leukaferezy może dojść do pobrania komórek nowotworowych uwolnionych ze szpiku kostnego; nie przeprowadzono wyczerpujących badań oceniających znaczenie kliniczne teoretycznego ryzyka rekrutacji komórek nowotworowych; w badaniach klinicznych nie obserwowano mobilizacji komórek nowotworowych po podaniu pleryksaforu pacjentom z rozpoznaniem chłoniaka nieziarniczego lub szpiczaka plazmocytowego (szpiczaka mnogiego).

Komórki białaczkowe
Podczas mobilizacji komórek krwiotwórczych pleryksafor może powodować mobilizację i przedostawanie się komórek białaczkowych do produktu aferezy; nie zaleca się stosowania pleryksaforu w celu mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych ani pobierania szpiku kostnego u pacjentów z rozpoznaniem białaczki. P

Kontrola przebiegu leczenia
Podczas leczenia należy monitorować parametry hematologiczne.

Reakcje po podaniu leku
Po wstrzyknięciach s.c. mogą wystąpić reakcje wazowagalne, niedociśnienie ortostatyczne lub omdlenia; należy stosować odpowiednie środki ostrożności. Ze względu na ryzyko reakcji nadwrażliwości należy zachować ostrożność.

Zaburzenia czynności śledziony
Ze względu na ryzyko powiększenia śledziony lub jej pęknięcia należy wykonać badanie śledziony, jeśli podczas stosowania leku w skojarzeniu z G-CSF wystąpi ból w lewym nadbrzuszu lub okolicy łopatki albo barku.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Nie stwierdzono udziału izoenzymów cytochromu P-450 w metabolizmie pleryksaforu ani ich indukcji lub inhibicji pod wpływem pleryksaforu. Pleryksafor nie jest substratem ani inhibitorem glikoproteiny P.

Rytuksumab
W badaniach klinicznych po dodaniu rytuksymabu do schematu leczenia mobilizującego (pleryksafor i G-CSF) pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym nie stwierdzono wpływu na bezpieczeństwo pacjentów ani uzysk komórek CD34+.

Działania niepożądane

Bardzo często: biegunka, nudności, reakcje w miejscu podania. 

Często: bezsenność, zawroty i ból głowy, wymioty, ból brzucha, dolegliwości brzuszne, niestrawność, wzdęcia, zaparcia, bębnica, niedoczulica w obrębie jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nadmierne wydzielanie potu, rumień, bóle stawów, kości i mięśni, przewlekłe zmęczenie, złe samopoczucie.

Niezbyt często: reakcje alergiczne.

Ponadto: reakcje wazowagalne, parestezje.

Ciąża i laktacja

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pleryksaforu u kobiet w ciąży; nie stosować leku, jeśli nie jest to niezbędnie konieczne. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować w trakcie leczenia skuteczną antykoncepcję.

Podczas leczenia nie należy karmić piersią.

Dawkowanie

Dorośli. 0,24 mg/kg mc. we wstrzyknięciu s.c., 6–11 h przed rozpoczęciem aferezy, po 4-dniowym leczeniu wprowadzającym czynnikiem wzrostu granulocytów (G-CSF; podawano go również codziennie rano przed aferezą); w badaniach klinicznych pleryksafor podawano zwykle przez 2–4 (do 7) kolejnych dni. Dawka maks. 40 mg/d.

Zaburzenia czynności nerek
U pacjentów z klirensem kreatyniny 20–50 ml/min, dawkę pleryksaforu należy zmniejszyć o 1/3 do 0,16 mg/kg mc./d; dawka maks. 27 mg/d.

Dzieci i młodzież
Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży jest ograniczone.

Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek.

Uwagi

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające pleryksafor

Mozobil (roztwór do wstrzykiwań)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.