Fremanezumab (opis profesjonalny)

Działanie - Fremanezumab

Mechanizm działania
Humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG2 delta a/kappa pozyskiwane z prekursora mysiego. Łączy się selektywnie z ligandem białka związanego z genem kalcytoniny (CGRP) i blokuje połączenie obu jego izoform (CGRP alfa oraz beta) z receptorem CGRP. Wykazuje wysoką swoistość wobec CGRP i nie wiąże się z innymi białkami o podobnej budowie (np. amyliną, kalcytoniną, intermedyną i adrenomedulliną). Dokładny mechanizm działania fremanezumabu nie jest znany. Wykazano, że stężenie CGRP znacząco zwiększa się podczas ataku migreny i powraca do normy po jego zakończeniu.

Farmakokinetyka
Po pojedynczym podaniu s.c. 225 mg i 675 mg fremanezumabu tmax u zdrowych osób wynosi 5–7 dni. Bezwzględna biodostępność leku po podaniu s.c. 225 mg i 900 mg u wynosi 55% (±SD 23%) do 66% (±SD 26%). Farmakokinetyka leku jest proporcjonalna do dawki w zakresie dawek 225–675 mg. Stężenie w stanie stacjonarnym osiągane jest po ok. 168 dniach podawania dawki 225 mg 1 ×/mies. i dawki 675 mg 1 ×/3 mies. Mediana współczynnika akumulacji, w schemacie dawkowania 1 ×/mies. i 1 ×/3 mies., wynosi odpowiednio około 2,4 i 1,2. Vd wynosi 3,6 l (35,1 % CV) po podaniu s.c. 225 mg, 675 mg i 900 mg fremanezumabu. Klirens centralny wynosi 0,09 l/d (23,4 % CV) po podaniu s.c 225 mg, 675 mg i 900 mg fremanezumabu. Lek jest rozkładany w procesie proteolizy enzymatycznej na małe peptydy i aminokwasy, które mogą być ponownie wykorzystane w organizmie do syntezy białek lub są wydalane przez nerki. Szacowany t1/2 fremanezumabu wynosi 30 dni.

Wskazania do stosowania - Fremanezumab

Profilaktyka migreny u osób dorosłych, u których w miesiącu występują co najmniej 4 dni z migreną.

Przeciwwskazania stosowania - Fremanezumab

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie podawać w miejsca, gdzie skóra jest tkliwa, zasiniona, zaczerwieniona lub stwardniała.

Reakcje nadwrażliwości
Podczas leczenia mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (u mniej niż 1% chorych). W takim przypadku należy rozważyć przerwanie podawania fremanezumabu i zastosować odpowiednie leczenie.

Ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego
Chorzy z zawałem serca, incydentem mózgowo-naczyniowym i zdarzeniami zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie byli wykluczeni z badań klinicznych. Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania fremanezumabu u tych osób nie są dostępne.

Dodatkowe składniki preparatu
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, uznaje się go za „wolny od sodu”.

Interakcje - Fremanezumab

Nie przeprowadzono formalnych badań klinicznych dotyczących interakcji fremanezumabu z innymi lekami. Na podstawie analizy farmakokinetyki leku nie przewiduje się wystąpienia takich interakcji. Ponadto, podczas badań klinicznych równoległe stosowanie innych leków przeciwmigrenowych (np. leków przeciwbólowych, ergotaminy i tryptanów), a także leków stosowanych w profilaktyce migreny nie wpływało na farmakokinetykę fremanezumabu.

Działania niepożądane - Fremanezumab

Bardzo często: ból, stwardnienie lub rumień w miejscu podania.
Często: świąd w miejscu podania.
Niezbyt często: wysypka w miejscu podania.

Wszystkie reakcje w miejscu wstrzyknięcia ustępowały najczęściej w ciągu kilku godzin lub dni i zwykle nie wymagały odstawienia leku.

Przedawkowanie
W badaniach klinicznych, podczas podawania i.v. dawek do 2000 mg, nie wystąpiła toksyczność wymagająca zmniejszenia dawki. W przypadku przedawkowania zaleca się obserwację chorego w kierunku wystąpienia jakichkolwiek objawów przedmiotowych lub podmiotowych działań niepożądanych i w razie konieczności zastosowanie odpowiedniego leczenia objawowego.

Ciąża i laktacja - Fremanezumab

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania leku u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję. Należy zachować ostrożność i unikać stosowania fremazumabu w ciąży.

Nie wiadomo, czy fremanezumab przenika do pokarmu kobiecego. Ludzkie przeciwciała klasy IgG przenikają do mleka przez pierwsze dni po porodzie, następnie ich stężenie szybko się zmniejsza. Podczas tego krótkiego okresu nie można wykluczyć zagrożenia dla niemowląt karmionych piersią. W późniejszym okresie stosowanie fremanezumabu podczas karmienia piersią można rozważać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Dawkowanie - Fremanezumab

Dorośli. S.c. w okolice brzucha, ud lub górne części ramion; w przypadku wielokrotnych wstrzyknięć należy zmieniać miejsca podania.
Lek można stosować wg 2 schematów dawkowania: 225 mg 1 ×/mies. lub 675 mg co 3 mies. W przypadku zmiany schematu dawkowania pierwszą dawkę w ramach nowego schematu należy podać w następnym zaplanowanym terminie dawkowania według poprzedniego schematu. Po rozpoczęciu leczenia fremanezumabem można kontynuować jednocześnie stosowane profilaktyczne leczenie migreny. Po 3 mies. oraz następnie okresowo należy oceniać skuteczność leczenia.

Osoby w podeszłym wieku
Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania leku u osób w podeszłym wieku; nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u tych osób.

Zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek
Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u chorych z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek.

Osoby do 18. rż.
Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u osób do 18. rż.

Uwagi dla Fremanezumab

Fremanezumab nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Preparaty na rynku polskim zawierające fremanezumab

Ajovy (roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce) Ajovy (roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta