×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Punktowy ból głowy

Pytanie nadesłane do redakcji

Punktowy ból głowy. Często boli mnie głowa, jest to ból punktowy, ale w różnych miejscach. Czasami mam wrażenie, że boli mnie skóra pod włosami, bo jest wrażliwa przy dotykaniu. Bóle występują w różnych miejscach głowy, najczęściej po bokach nad uszami. Jaka może być przyczyna tych dolegliwości?

Odpowiedziała

dr n. med. Dorota Włoch-Kopeć
Klinika Neurologii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Bóle głowy można podzielić na pierwotne i wtórne, kiedy ból głowy jest spowodowany inną chorobą (np. ból głowy w zapaleniu zatok obocznych nosa czy ból głowy spowodowany urazem). Aby rozróżnić te podstawowe rodzaje bólów głowy, konieczny jest szczegółowy wywiad zebrany od chorego, jak również dokładne badanie fizykalne.

Częstymi bólami głowy, w których ból ma charakter punktowy, są pierwotny kłujący ból głowy oraz nerwobóle czaszkowe.

W pierwotnym kłującym bólu głowy występują krótkie (trwające do 3 sekund), ostre ukłucia bólu lub serie ukłuć, najczęściej odczuwane w okolicy oczodołu, skroni i okolicy ciemieniowej. Ból z reguły jest bardzo intensywny. Ukłucia mogą przemieszczać się z jednego miejsca w inne, po tej samej lub po przeciwnej stronie czaszki. Objawy występują nieregularnie, mogą powtarzać się wielokrotnie w ciągu danego dnia lub tygodnia.

W przypadku nerwobólu czaszkowego, ze względu na opisaną lokalizację bólu, w pierwszym rzędzie pod uwagę należy wziąć nerwoból potyliczny. W przebiegu nerwobólu potylicznego występują napady kłującego, intensywnego bólu umiejscowionego w okolicy potylicznej i ciemieniowej. Stwierdza się również tkliwość w obszarze zajętego nerwu.

Ponieważ jednak podobny wzór dolegliwości może występować we wtórnych bólach głowy, aby dokładnie zdefiniować przyczynę dolegliwości, przeprowadzić odpowiednią diagnostykę różnicową i ewentualnie rozpocząć leczenie, konieczna będzie wizyta u lekarza, najlepiej specjalisty neurologa.

Piśmiennictwo:

Stępień A.: Bóle głowy. Medical Tribune Polska. Łódź 2008
Międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2006; 40: 2 (supl. 1)

18.04.2012

Publikacje, którym ufa Twój lekarz

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej. 98% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem naszych publikacji.

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu