Wieliczka – budowa bazy LPR

08.06.2021
MUW

Nieopodal miejsca, gdzie pięć lat temu podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zgromadziła się młodzież z całego świata, powstaje najnowocześniejsza baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce. Nowoczesne zaplecze techniczne czy dźwiękoszczelne okna, to tylko nieliczne udogodnienia, które wpłyną na komfort pracy pracowników LPR-u.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita odwiedził dziś budowę nowej bazy LPR oraz miejsce, w którym ma być zlokalizowana nowa przeprawa mostowa. Wojewodzie towarzyszyli posłowie Urszula Rusecka i Rafał Bochenek. Obecni byli także gospodarze tego miejsca, radni gminy Wieliczka.

– Nowo budowane zaplecze dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego spełnia najwyższe standardy funkcjonalności – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. – Dodatkowo na terenie nowej bazy budowana jest podgrzewana przesuwnica do transportu helikopterów, która skróci czas od otrzymania zgłoszenia do wylotu helikoptera ratunkowego. To jedno z kilkunastu taki urządzeń w skali kraju. Wszystko to w trosce o zdrowie i życie mieszkańców naszego województwa.

Przesuwnica do transportu helikopterów to urządzenie zasilane bateriami akumulatorów zbudowanych na przesuwnicy. Sterowanie działaniem przesuwnicy odbywa się z zastosowaniem kasety kablowej oraz przycisków panelu na urządzeniu. Przesuwnica może pracować całorocznie bez względu na warunki atmosferyczne, jest także odporna na kontakt z środkami chemicznymi.

– 60% wartości inwestycji jest finansowana ze środków rządowych. Dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie budowy nowej bazy – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

– Nowa baza dla potrzeb Załóg Ratownika 6 oraz Regionu Południowego LPR została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w tym obszarze – mówi zastępca dyrektora ds. administracyjnych Katarzyna Gawęda. – Rozkład pomieszczeń i odległości pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami bazy ułatwią funkcjonowanie załóg HEMS. Dzięki temu, że płyta postoju śmigłowca, stacja paliw i pomieszczenia socjalno-operacyjne są w bezpośredniej bliskości, szybciej można odtworzyć gotowość do pełnienia dyżuru po wykonanej akcji ratowniczej. Lekarze i ratownicy w możliwie najkrótszym czasie uzupełnią brakujące leki i sprzęt medyczny, a piloci sprawnie zatankują śmigłowiec.

Historia budowy nowej siedziba LPR

Przy udziale wojewody małopolskiego podejmowane były działania przez reprezentantów Skarbu Państwa dotyczące pozyskania na potrzeby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nieruchomości, na której można utworzyć nową bazę śmigłowcową. Potrzeba przeniesienia LPR z obecnej siedziby w Balicach wynika z prowadzonych prac w zakresie budowy hangaru dla samolotów CASA, modernizacji wojskowej płyty postojowej oraz planowanej rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

– Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zlokalizowane jest obecnie w podkrakowskich Balicach, lecz ze względu na rosnące potrzeby LPR konieczne było wyznaczenie nowego miejsca na ten cel – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. – Nowoczesne lądowisko umożliwi zespołowi Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego całodobowe działanie, zarówno w sytuacjach zagrożenia życia, jak również w ramach procedur związanych z tzw. transportem międzyszpitalnym.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe po dokonaniu rozpoznania kilku lokalizacji wybrało najodpowiedniejsze miejsce dla budowy nowej bazy. Na nowa siedzibę, uwzględniając uwarunkowania operacyjne i inwestycyjne, została wybrana nieruchomość w miejscowości Kokotów w gminie Wieliczka.

W wyniku powyższego Skarb Państwa nabył od Gminy Wieliczka nieruchomości położone w Kokotowie. Nieruchomości te zostały następnie przekazane w drodze darowizny na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które prowadzi na tym terenie inwestycję. LPR w październiku 2020 r. podpisało umowę z wykonawcą robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy HEMS i jako opcji – budowie drogi dojazdowej łączącej bazę z mostem na rzece Serafie.

Przy wyborze nieruchomości uwzględniano konieczność budowy nowego mostu przez rzekę Serafę. Z uwagi na wagę cystern dowożących paliwo dla śmigłowców, istniejący most, przez który aktualnie prowadzi przejazd do nieruchomości, nie spełnia wymogów dotyczących nośności.

Budowa nowej przeprawy mostowej

Na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity premier Mateusz Morawiecki przyznał środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa dla gminy Wieliczka w wysokości 3 933 500 zł dla gminy Wieliczka na dofinansowanie zadania pn. „Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa w ciągu dróg gminnych w miejscowości Kokotów”. Budowa mostu na rzece Serafa w Kokotowie to niezbędny element większej inwestycji, realizowanej na terenie gminy Wieliczka.

– Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego niezbędne jest wybudowanie w nowej lokalizacji mostu na rzece Serafie wraz z dojazdami – mówi wojewoda Łukasz Kmita. – Istniejący obiekt mostowy jest obiektem jednoprzęsłowym z pomostem żelbetowym wspartym na 4 belkach żelbetowych. Płyta pomostu istniejącego obiektu oraz belki są w złym stanie. Do funkcjonowania bazy lotniczego pogotowia ratunkowego niezbędne jest dostarczanie paliwa za pomocą samochodów z naczepami – cysterna o wadze 40 ton. Istniejący most nie spełnia takich wymogów, a jego przebudowa przewyższy koszty budowy nowego mostu. W związku z powyższym niezbędna jest budowa mostu w nowym śladzie – na wschód od istniejącego.

– Głównym celem budowy tego mostu jest zapewnienie dojazdu do budowy nowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a w niedalekiej przyszłości do prawidłowego jej funkcjonowania – zaznacza wojewoda małopolski Łukasz Kmita. – Projektowany most połączy dwie drogi gminne, w pobliżu których znajdują się wielohektarowe tereny inwestycyjne, co dodatkowo wpłynie na potencjał społeczno-gospodarczy gminy. Realizowana inwestycja to również zapewnienie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw, które będą wykonywać tę inwestycję.

Inwestycja polega na budowie jednoprzęsłowego mostu drogowego w ciągu dróg gminnych na rzece Serafa – mostu z nasypami, przebudowie istniejących dróg gminnych, przebudowie ścian czołowych istniejącego przepustu oraz budowie muru oporowego. W marcu 2019 r. rozpoczęto prace nad opracowywaniem dokumentacji projektowej.

Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Koszt realizacji całej inwestycji, tj. koszt budowy mostu zgodnie z kosztorysem ofertowym, koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego oszacowano na kwotę 4 957 588 zł, w tym nakłady poniesione w 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 40 713 zł (środki własne gminy) oraz koszty planowane do poniesienia w 2021 r. – 4 916 875 zł. Gmina Wieliczka w 2021 r. zabezpiecza ze środków własnych kwotę 983 375 zł, tj. 20% kosztów realizacji zadania.