Prawo

 • Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

  Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

 • Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ASAR) w Polsce

  Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ASAR) w Polsce

  W Polsce powołano strukturę ds. ratownictwa lotniczego, obejmującą Służbę Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ASAR) oraz cywilno-wojskowy ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ARCC). Konieczność utworzenia tych służb wynikała ze zobowiązań międzynarodowych oraz profesjonalizacji działań ratowniczych związanych z pomocą poszkodowanym w wypadkach lotniczych.

 • Przemoc w rodzinie – obowiązki ratownika medycznego

  Przemoc w rodzinie – obowiązki ratownika medycznego

  Ratownik medyczny w swojej codziennej pracy może się stykać z przypadkami przemocy w rodzinie. Dlatego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa na ratowników medycznych nałożono określone obowiązki w zakresie zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie. Dotyczą one zwłaszcza obowiązku denuncjacji przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, związanych z przemocą w rodzinie, uruchamiania procedury „niebieskiej karty”, a także uczestniczenia w czynności odebrania dziecka.

 • Błąd decyzji dotyczący wyboru miejsca transportu pacjenta

  Błąd decyzji dotyczący wyboru miejsca transportu pacjenta

  Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym unormowała wyjątki od ogólnej zasady transportowania pacjenta przez ratowników medycznych do najbliższego SOR. Teraz również zespół podstawowy, a w szczególności jego kierownik, samodzielnie decyduje i odpowiada za wybór miejsca transportu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 • Bezpieczeństwo ZRM w 10 krokach

  Bezpieczeństwo ZRM w 10 krokach

  Podczas udzielania pomocy ratownicy niejednokrotnie spotykają się z negatywnymi emocjami, jak złość, rozgoryczenie czy roszczeniowe nastawienie ze strony samych pacjentów, ich rodzin i bliskich, a także postronnych świadków zdarzenia.

Leki

Zadaj pytanie:

Wysłanie wiadomości oznacza akceptację regulaminu