Prawo

 • MZ o powołaniu funduszu restrukturyzacyjnego

  Przygotowany jest już zmodyfikowany projekt, którego istotą jest powołanie specjalnego funduszu restrukturyzacyjnego – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski na temat planowanej reformy szpitali.

 • Zdarzenie mnogie/masowe - zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej

  Zdarzenie mnogie/masowe - zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej

  Prezentujemy Państwu zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej dotyczące procedur postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego

 • Algorytm zbierania wywiadu przez dyspozytora

  Minister Zdrowia wydał 9 września obwieszczenie w sprawie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego.

 • Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

  Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

 • Transport karetką osoby bliskiej pacjentowi

  Transport karetką osoby bliskiej pacjentowi

  – Zabranie do karetki osoby bliskiej jest możliwe, ale stanowi raczej wyjątek niż regułę. Zespół Ratownictwa Medycznego ma prawo odmówić transportu członka rodziny, nawet w sytuacji, gdy pacjentem jest dziecko – mówi dr Marcin Mikos, prawnik z Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego.

 • Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ASAR) w Polsce

  Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ASAR) w Polsce

  W Polsce powołano strukturę ds. ratownictwa lotniczego, obejmującą Służbę Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ASAR) oraz cywilno-wojskowy ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ARCC). Konieczność utworzenia tych służb wynikała ze zobowiązań międzynarodowych oraz profesjonalizacji działań ratowniczych związanych z pomocą poszkodowanym w wypadkach lotniczych.

 • Przemoc w rodzinie – obowiązki ratownika medycznego

  Przemoc w rodzinie – obowiązki ratownika medycznego

  Ratownik medyczny w swojej codziennej pracy może się stykać z przypadkami przemocy w rodzinie. Dlatego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa na ratowników medycznych nałożono określone obowiązki w zakresie zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie. Dotyczą one zwłaszcza obowiązku denuncjacji przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, związanych z przemocą w rodzinie, uruchamiania procedury „niebieskiej karty”, a także uczestniczenia w czynności odebrania dziecka.

 • Błąd decyzji dotyczący wyboru miejsca transportu pacjenta

  Błąd decyzji dotyczący wyboru miejsca transportu pacjenta

  Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym unormowała wyjątki od ogólnej zasady transportowania pacjenta przez ratowników medycznych do najbliższego SOR. Teraz również zespół podstawowy, a w szczególności jego kierownik, samodzielnie decyduje i odpowiada za wybór miejsca transportu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 • Bezpieczeństwo ZRM w 10 krokach

  Bezpieczeństwo ZRM w 10 krokach

  Podczas udzielania pomocy ratownicy niejednokrotnie spotykają się z negatywnymi emocjami, jak złość, rozgoryczenie czy roszczeniowe nastawienie ze strony samych pacjentów, ich rodzin i bliskich, a także postronnych świadków zdarzenia.