Pacjent głuchy

 • Czym jest karta komunikacji z osobą głuchą

  Czym jest karta komunikacji z osobą głuchą

  „Karta komunikacji z osobą głuchą” to zbiór piktogramów oraz krótkich komunikatów słownych podzielonych na kilka części, przeznaczonych dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych.

 • Kiedy pacjent nie słyszy

  Kiedy pacjent nie słyszy

  Z powodu trudności w komunikacji wiele osób głuchych zraża się i nie decyduje się na dalsze kontakty z personelem medycznym, a w efekcie rezygnuje z leczenia. To coś na wzór spotęgowanego efektu białego fartucha - mówi Piotr Kimla, autor karty komunikacji z osobą głuchą.

 • Analiza komunikacji głuchego pacjenta z personelem medycznym. Najczęstsze błędy i problemy komunikacyjne

  Analiza komunikacji głuchego pacjenta z personelem medycznym. Najczęstsze błędy i problemy komunikacyjne

  Poznaj najczęstsze błędy i trudności w komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem głuchym.

 • Popierają nas

  Zobacz, kto popiera projekt „Karty komunikacji z osobą głuchą”.

 • Pobierz kartę komunikacji z osobą głuchą – wersja SOR

  Pobierz „Kartę komunikacji z osobą głuchą” dla ratowników medycznych.

 • Karta komunikacji z osobą głuchą w POZ

  Karta komunikacji z osobą głuchą w POZ

  Pobierz „Kartę komunikacji z osobą głuchą w POZ”. To pionierski projekt zmierzający do uzupełnienia luki w komunikacji między środowiskiem osób głuchych a środowiskiem medycznym, w przypadku braku obecności tłumacza języka migowego podczas wizyty u lekarza nieposługującego się językiem migowym.

 • Przepustka ze świata ciszy

  Przepustka ze świata ciszy

  - Dla większości głuchych język polski jest językiem obcym, tak samo jak dla osób słyszących język francuski czy niemiecki. Na co dzień głusi używają polskiego języka migowego (PJM), który bardzo różni się od języka polskiego, choćby dlatego, że jest językiem wizualno-przestrzennym - z Piotrem Kimlą, autorem „Karty komunikacji z osobą głuchą” rozmawia Karolina Krawczyk.