USG

 • USG w zdarzeniach masowych i operacjach militarnych

  USG w zdarzeniach masowych i operacjach militarnych

  – Badanie USG jest uzupełnieniem wiedzy, którą posiadamy na temat danego poszkodowanego. Nie powinno być dodatkiem, ale integralną częścią postępowania z pacjentem – mówi lek. Katarzyna Hampton, dyrektor medyczny szpitalnego oddziału ratunkowego Regionalnego Centrum Medycznego wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Landstuhl w Niemczech.

 • USG w ZRM - czy system jest przygotowany?

  USG w ZRM - czy system jest przygotowany?

  Ultrasonografia bardzo szybko obnaża naszą niewiedzę anatomiczną – mówi lek. Paweł Witkowski, prezes zarządu Szpitala Powiatowego w Kartuzach.

 • USG w ZRM to tylko kwestia czasu

  USG w ZRM to tylko kwestia czasu

  – Powinniśmy się szkolić nawzajem, i to nie tylko na kursach komercyjnych, ale przede wszystkim w miejscach pracy – mówi lek. Bartosz Sadownik z II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • USG w opiece przedszpitalnej

  USG w opiece przedszpitalnej

  – USG w warunkach przedszpitalnych wykonuje się w celu identyfikacji stanów zagrożenia życia, stąd tak ważne jest, żeby ratownik umiał je wszystkie ocenić – mówi Marcin Gałkiewicz, ratownik medyczny, pracownik Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zespołów wyjazdowych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

 • ABC ultrasonografii w ZRM

  ABC ultrasonografii w ZRM

  – Uproszczona diagnostyka pozwala na rozpoznanie stanów zagrożenia życia i decyduje o wdrożeniu celowanej terapii – mówi dr hab. n. med. Dorota Sobczyk, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog, zastępca dyrektora ds. lecznictwa oraz kierownik Centralnej Izby Przyjęć Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

 • USG w protokołach FAST i eFAST

  USG w protokołach FAST i eFAST

  – W ciągu kilkugodzinnego kursu ratownik medyczny bądź lekarz pracujący w SOR lub ZRM może poznać podstawy badania USG – mówi lek. Magdalena Woch-Trojanowska, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

 • USG w nagłym zatrzymaniu krążenia

  USG w nagłym zatrzymaniu krążenia

  – Istnieją dwie podstawowe zasady badania USG w NZK: krótki czas na wykonanie badania (do 10 s przerwy na ocenę tętna po 5 cyklach RKO) i szukanie konkretnych patologii – mówi dr hab. n. med. Dorota Sobczyk, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii, zastępca dyrektora ds. lecznictwa oraz kierownik Centralnej Izby Przyjęć Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

 • Możliwości zastosowania USG w HEMS

  Możliwości zastosowania USG w HEMS

  – Liczba udanych interwencji z wykorzystaniem USG ciągle rośnie – mówi lek. Tomasz Derkowski, zastępca dyrektora ds. medycznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 • Ocena ultrasonograficzna pacjenta z bólem w klatce piersiowej

  Ocena ultrasonograficzna pacjenta z bólem w klatce piersiowej

  – Jeśli u pacjenta z bólem w klatce piersiowej podejrzewa się ostre rozwarstwienie aorty wstępującej, należy zrezygnować z podania klopidogrelu, nawet w przypadku stwierdzenia zmian niedokrwiennych w zapisie EKG – mówi dr hab. n. med. Dorota Sobczyk, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii, zastępca dyrektora ds. lecznictwa oraz kierownik Centralnej Izby Przyjęć Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

 • USG w działaniach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

  USG w działaniach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

  – Użycie USG jest ściśle uregulowane w dokumentach zakładowych LPR i tylko osoba z odpowiednim doświadczeniem może na jego podstawie podejmować decyzje kliniczne – mówi lek. Tomasz Derkowski, zastępca Dyrektora ds. Medycznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.