Niedzielski: ratownicy będą docenieni

28.06.2021
Katarzyna Krzykowska

My jesteśmy w ciągłym dialogu z różnymi przedstawicielami grup medycznych - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o zaplanowane na środę protesty ratowników medycznych. Ratownicy mogą liczyć na to, że będą docenieni w ścieżce wzrostu nakładów na zdrowie - dodał.

Na środę zaplanowane są protesty ratowników medycznych. Manifestacje zostaną zorganizowane m.in. w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Olsztynie. Ratownicy medyczni m.in. są niezadowoleni z zapisów ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Niedzielski pytany na konferencji prasowej, czy rząd ma przygotowaną jakąś propozycję dla ratowników, odpowiedział: "Przede wszystkim my jesteśmy w ciągłym dialogu z różnymi przedstawicielami grup medycznych". "Chociażby wczorajsze negocjacje czy inne rozmowy, które prowadzimy na bieżąco, dzisiaj z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej".

"Jeżeli chodzi o negocjacje płacowe, to na razie przyjęliśmy rozwiązanie, które dotyczy tego, co stanie się w lipcu, czyli ta nowelizacja ustawy, to było zagwarantowanie przesunięcia w czasie na lipiec tego, co miało się zadziać dopiero od 2022 roku, czyli to jest pół roku wcześniej otrzymana podwyżka minimalnego wynagrodzenia. My szacujemy, że ten koszt półroczny to jest blisko 4 miliardy, a druga rzecz, o której warto powiedzieć: to nie jest koniec tych rozmów. Te rozmowy są kontynuowane. Dzisiaj rano chociażby było spotkanie prowadzone przez ministra Miłkowskiego (Maciej Miłkowski - przyp. PAP) z udziałem również przedstawicieli chociażby Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który wrócił do naszego stołu negocjacyjnego, za co bardzo serdecznie dziękuję pani przewodniczącej" - mówił minister zdrowia.

Wskazał, że "te rozmowy mają teraz pewien horyzont związany z tą nową deklaracją wzrostu nakładów (na służbę zdrowia - przyp. PAP) do 7 procent PKB". "My będziemy rozmawiali w trakcie tych rozmów, jak rozłożyć ten wzrost nakładów tak, żeby gwarancja czy zapewnienie partycypacji dla zawodów medycznych, w tym wzroście nakładów, również był zagwarantowany" - dodał.

"Pod tym kątem te negocjacje trwają i w tym sensie również przedstawiciele ratowników mogą liczyć na to, że tak, jak wszystkie inne zawody, będą docenieni w tej ścieżce wzrostu nakładów na zdrowie" - zadeklarował Niedzielski.

17 czerwca prezydent podpisał Ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zakłada m.in. podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, co spowoduje podniesienie kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników, wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne.