MZ: dodatkowe 62 mln zł dla ratowników

07.09.2021
Katarzyna Herbut

Łącznie tylko w tym roku dofinansujemy system Państwowego Ratownictwa Medycznego dodatkowo o 62 mln zł – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Mamy zapewnienie w postaci projektu ustawy uchwalonego przez Sejm, że nakłady finansowe na system opieki zdrowotnej będą w najbliższych latach systematycznie rosły – zapewnił minister. Dodał, że „ta granica 7 proc. PKB, która została wyznaczona dla roku 2027, to jest perspektywa zwiększania wydatków i nakładów na system opieki zdrowotnej”.

Niedzielski zaznaczył, że od 1 lipca br. wprowadzona została regulacja minimalnych wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej (łącznie to jest efekt około 2–3 mld zł w tym półroczu), która zwiększa wynagrodzenia różnych grup zawodowych pracujących w sektorze medycznym.

Z raportów Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że na tej regulacji wynagrodzeń skorzystało blisko 250 tys. osób pracujących w sektorze medycznym – lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i inne zawody.

– Mamy takie informacje, że z tej ustawy skorzystało blisko 100 tys. pielęgniarek i położnych, czyli blisko połowa stanu zatrudnienia w tym zawodzie – poinformował minister. – Niemniej część z ratowników (w zasadzie prawie połowa) nie była objęta tymi regulacjami, ponieważ nie pracują w formie zatrudnienia, tylko pracują w ramach umów kontraktowych, czyli umów cywilnoprawnych – dodał.

– Dlatego też zleciłem Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji na nowo wyszacować tzw. cenę dobokaretki, to jest wycena, która ma na celu docenić tę grupę pracowników medycznych – ratowników, którzy pracują w kontraktowej formie zatrudnienia – podsumował Niedzielski.

Na temat nowej wyceny dobokaretek wypowiedział się również wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. – Od 1 października wzrosną wyceny tzw. dobokaretek. W karetce specjalistycznej wzrost będzie o ponad 1400 zł, w karetce podstawowej o ponad 1000 zł – stwierdził.

– W systemie państwowego ratownictwa medycznego działają w Polsce dwa zespoły – jest to zespół tzw. S, czyli specjalistyczny, i zespół P, czyli podstawowy. Do tej pory stawka na karetkę S, czyli specjalistyczną, wynosiła 4157 zł, od 1 października chcemy, aby ta wycena wynosiła 5583 zł, czyli wzrost o ponad 1400 zł. Jeżeli spojrzymy na karetkę P, czyli podstawową, wycena dobokaretki do tej pory wynosiła 3152 zł, chcemy, żeby od 1 października wynosiła 4187 zł, czyli widzimy, że na karetce S wzrost będzie o ponad 1400 zł, na karetce P o ponad 1000 zł – poinformował Kraska.

– Myślę, że te nowe wyceny, które trafią do pracodawców, spowodują, że polskie ratownictwo medyczne będzie pracowało już bez zakłóceń – dodał.