Pracodawca Przyjazny Pracownikom

11.09.2021
KPRP, MRiPS

W piątek w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się Uroczysta Gala XIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Prezydent Andrzej Duda wręczył laureatom statuetki i certyfikaty. W wydarzeniu uczestniczyła także oraz zabrała głos minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wśród laureatów znalazło się Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Organizatorem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” jest NSZZ „Solidarność”. Celem konkursu jest promowanie tych pracodawców, którzy szczególnie wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa. Dotyczy to przede wszystkim takich kwestii jak stabilność zatrudnienia, prawa do zrzeszania się w związki zawodowe oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński objął konkurs swym patronatem, odtąd nieprzerwanie odbywa się on pod honorowym patronatem urzędującego Prezydenta RP. W trzynastu edycjach wyłoniono już 241 laureatów.

– Ogromnie dziękuję za uczciwy biznes, za to, w jaki sposób prowadzicie swoje firmy i instytucje. Dziękuję za to, jak traktujecie swoich pracowników, że są oni dla Was wartością – mówił Prezydent RP podczas uroczystości. – Bez dobrze pracującego, zmotywowanego pracownika nie da się osiągnąć doskonałych wyników. Osiąganie doskonałych wyników tym właśnie jest uwarunkowane: nie obdzieraniem pracowników, a uczciwym podziałów zysków.

W swoim wystąpieniu prezydent przyznał, że pandemia nie była łatwym czasem dla pracodawców, w tym czasie wzrosło w Polsce bezrobocie. Powołał się jednak na dane Eurostatu, z których wynika, że wiosną br. bezrobocie w Polsce było „jedno z absolutnie najniższych w skali europejskiej – nieco ponad 3 proc., podczas gdy średnia europejska była ponad 7 proc. (…) więc wypadliśmy bardzo dobrze”.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że udało się to zarówno dzięki wsparciu ze strony państwa, jak i odpowiedzialności pracodawców, którzy nie chcieli zwalniać pracowników, którzy za wszelką cenę utrzymywali zatrudnienie.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła z kolei, że w ramach Tarczy Antykryzysowej do polskich firm trafiło już łącznie prawie 240 mld zł. – Te miliardy złotych to była potężna inwestycja, aby uratować miejsca pracy, aby pozwolić rodzinom w miarę normalnie funkcjonować w czasie pandemii – mówiła minister Maląg. Nawiązując do Polskiego Ładu wskazała, że jest to program, który pozwoli Polsce dynamicznie wyjść z kryzysu po pandemii COVID-19. – Dzisiaj zależy nam na tym, abyśmy budowali Polskę szczęśliwych rodzin i dynamicznego rozwoju gospodarczego – dodała szefowa resortu rodziny.