MZ: wzrost finansowania powinien zapewnić wypłatę wynagrodzeń na oczekiwanym poziomie

28.10.2021

Nie podzielamy opinii, według której wzrost finansowania świadczeń ratowniczych, jaki nastąpił w IV kwartale br., nie pokrywa zobowiązań wynikających ze zwiększonej wyceny na zespoły ratownictwa medycznego - poinformowało Ministerstwo Zdrowia, odnosząc się do apelu Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

W połowie października Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej skierował list do wiceministra zdrowia Waldemara Kraski. Dotyczy on porozumienia zawartego 21 września br. pomiędzy resortem zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w zakresie zwiększonej stawki ryczałtowej zespołów ratownictwa medycznego.

"Mając na uwadze fakt, że powyższa wycena nie uwzględnia procedowanych w chwili obecnej przepisów dotyczących 30 proc. dodatku wyjazdowego dla członków zespołów ratownictwa medycznego prosimy o przekazanie informacji dotyczących terminu i sposobu przekazania środków finansowych, które Ministerstwo Zdrowia zabezpieczyło na skutki finansowe procedowanych zmian legislacyjnych zwartych jednocześnie w/w porozumieniu" - czytamy w liście medyków. Oceniono, że wprowadzony ryczałt dobowy nie tylko nie pokrywa kosztów wynagrodzeń, ale dodatkowo karze jeszcze większym ich brakiem jednostki, w których wprowadzono wyższe od minimalnych wynagrodzenia zasadnicze.

Resort zdrowia zapytany o odniesienie się do tego listu przekazał, że nie podziela opinii dotyczącej tego, iż wzrost finansowania świadczeń ratowniczych, jaki nastąpił w IV kwartale b.r. nie pokrywa zobowiązań wynikających ze zwiększonej wyceny stawek na zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) dokonanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz kosztów wypłaty 30 proc. dodatku do wynagrodzenia dla członków zespołów ratownictwa medycznego.

"Środki na zadania zespołów ratownictwa medycznego na IV kwartał 2021 r. zostały zwiększone o ogólną kwotę 129 mln zł, zaś na rok 2022 o 516 mln zł. Wydatki NFZ na ZRM w roku 2020 wynosiły ponad 2 mld zł, plan na rok 2021 opiewa na kwotę 2,39 mld zł, zaś na rok 2022 na 2,8 mld zł. Jest to nienotowany dotychczas wzrost finansowania ratownictwa medycznego, jaki miał miejsce rok do roku od początku istnienia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne" - przekazało Ministerstwo Zdrowia.

MZ podało, że stawki na ZRM zostały ponownie podniesione po zwiększeniu nakładów na ratownictwo medyczne w wyniku podpisanego we wrześniu porozumienia. Według obecnych wyliczeń przedstawiają się one następująco: 4 590,46 zł na podstawowe ZRM i 6 120,62 zł na specjalistyczne ZRM.

"Taki wzrost finansowania powinien zapewnić wypłatę wynagrodzeń na poziomie oczekiwanym przez personel oraz utrzymanie działalności ZRM w liczbie i rodzaju wynikających z wojewódzkich planów działania systemu" - uważa resort.

W przesłanej wiadomość MZ podało, że środki na 30 proc. dodatek wyjazdowy zostaną wypłacone dysponentom zespołów ratownictwa medycznego w ramach podwyższonej stawki na dobokaretkę, bez konieczności ich rozliczania odrębnym strumieniem. "Przepisy implementujące ten dodatek zostaną ujęte w ustawie o działalności leczniczej poprzez ich włączenie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne - druk sejmowy 1568" - dodano.