Nowy ambulans w Dolnej Grupie

07.01.2022
RSS Grudziądz

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu zakupił drugą karetkę typu C w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szpital zakupił nowy ambulans typu C wraz z wyposażeniem dla Podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego w Dolnej Grupie.

Jest to druga karetka typu C zakupiona w ramach projektu pn.: „Zakup ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej dla ratownictwa medycznego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w ramach walki z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest m.in. poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitala udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego.