"Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112"

10.01.2022
LUW

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie „Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112”. Finał przedsięwzięcia odbędzie się w przededniu obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

Celem konkursu jest uwrażliwienie mieszkańców regionu na udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi oraz na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i życie innych ludzi, promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112 oraz kształtowanie postaw pozwalających na właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112, a także rozwijanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.

Zadania konkursowe prowadzone są w kategoriach grupowych i indywidualnych.

Kategorie dla szkół podstawowych: kreatywna instrukcja obsługi numeru alarmowego 112; lapbook promujący właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112; projekt lub prototyp maskotki promującej numer alarmowy 112.

Kategorie dla szkół średnich: koncepcja kampanii społecznej (z poprawnym wykorzystaniem numeru 112) walczącej ze znieczulicą społeczną i uwrażliwiającą na drugiego człowieka; projekt lub prototyp maskotki lub gadżetu promującego numer alarmowy 112; hasło promujące właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112.

Prace konkursowe będą przyjmowane do piątku, 4 lutego 2022 roku włącznie, w siedzibie Lubelskiego Urządu Wojewódzkiego w Lublinie oraz pod adresem mailowym: konkurs112 [at] lublin.uw.gov.pl.

Opiekunowie prac laureatów konkursu zostaną powiadomieni o nagrodzeniu pracy podopiecznego telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po zakończeniu obrad jury. Wyniki zostaną również podane na stronie internetowej organizatora konkursu: www.lublin.uw.gov.pl.