Karetka ze Szczecina do Mołdawii

11.04.2022

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przekazał karetkę pogotowia ratunkowego dla Mołdawii. Ambulans trafi do Kiszyniowa, gdzie schronienie znajdują uciekający przed wojną obywatele Ukrainy.

– Ten nieduży kraj [Mołdawia – PAP], nieco większy od Pomorza Zachodniego, jako region zdołał w ciągu ostatnich tygodni ugościć ponad 200 tys. osób z Ukrainy. Proporcjonalnie na głowę mieszkańca to gigantyczny wysiłek, jeszcze większy nawet niż wysiłek Polski – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

– Wiemy, że pomoc w sprzęcie medycznym jest Mołdawii również potrzebna – dodał.

Karetka wyposażona jest w podstawowy sprzęt ratunkowy: nosze, podbieraki, krzesełko kardiologiczne i instalację tlenową. Ambulans jest gotowy do jazdy, w pełni sprawny technicznie oraz posiada aktualne przeglądy. Wartość daru to ponad 125 tys. zł.

– Dla Mołdawii każda pomoc jest niezbędna. Jest to mały kraj, ale otwarty i na ile może, przyjmuje uchodźców z Ukrainy – powiedział konsul honorowy Republiki Mołdawii Aleksander Łaskawer.

Od 24 lutego granicę ukraińsko-mołdawską przekroczyło 270 tys. osób.

W ubiegłym tygodniu Urząd Marszałkowski we współpracy z placówkami medycznymi przekazał do regionu Czerniowieckiego trzy ciężarówki ze sprzętem i wyposażeniem. To m.in. łóżka szpitalne, respiratory i nosze.

Pod koniec lutego Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego przekazał stronie ukraińskiej ambulans ratunkowy wypełniony środkami opatrunkowymi. Dary oszacowano na około ćwierć mln zł, z czego koszt karetki to 140 tys. zł.

Z kolei w marcu do Iwano-Frankiwska trafił transport z pomocą wartą 300 tys. zł, w którym znalazły się materiały medyczne, środki opatrunkowe i wyposażenie szpitalne.