Małopolska – dodatkowy ZRM w Bukownie

04.05.2022
MUW

Na terenie miasta Bukowna już niebawem zostanie uruchomiony nowy, dodatkowy Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM).

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał w tej sprawie z dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr n. med. Małgorzatą Popławską, burmistrzem Bukowna Mirosławem Gajdziszewskim oraz ze starostą olkuskim Bogumiłem Sobczykiem – reprezentowanym przez wicestarostę Paulinę Polak – list intencyjny. Dokument jest wyrazem woli współpracy zmierzającej do uruchomienia nowego podstawowego 12-godzinnego ZRM-u stacjonującego w Bukownie.

Od lat trwały zabiegi mieszkańców i władz Bukowna oraz samorządowców powiatu olkuskiego o utworzenie dodatkowego miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego. W ostatnich tygodniach Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało finalną propozycję przedstawioną przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę.

– Działania, które doprowadziły do podpisania tego listu, to przykład wspólnego głosu regionu i determinacji wszystkich zaangażowanych. To jest przełomowa decyzja, która w istotny sposób zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców powiatu olkuskiego. W przypadku zagrożenia życia możliwie najszybsze przybycie na miejsce ratowników jest kluczowe i często decyduje o dalszych losach poszkodowanego. Co istotne, dodatkowa karetka systemowa nie będzie służyć wyłącznie mieszkańcom miasta Bukowno. W sytuacji zagrożenia dyspozytor przyjmując zgłoszenie, wysyła najbliższy wolny ZRM. Może się więc okazać, że jeśli pozostałe karetki stacjonujące w powiecie wyjechały do akcji, zespół z Bukowna może obsługiwać wezwania np. z Bolesławia, Klucz czy Olkusza – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dotychczas na terenie powiatu olkuskiego stacjonowały 4 karetki systemowe – dwie w Olkuszu (24-godzinny ZRM specjalistyczny i 24-godzinny ZRM podstawowy), jedna w Wolbromiu (24-godzinny ZRM specjalistyczny) i jedna w Hutkach w gminie Bolesław (24-godzinny ZRM specjalistyczny).

W Bukownie uruchomione zostanie dodatkowe miejsce stacjonowanie karetki systemowej typu „P” (podstawowej) w obsadzie dwuosobowej (ratownik medyczny/pielęgniarka systemu).

Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy władzami miasta Bukowna i Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym dotyczące ustalenia miejsca stacjonowania ZRM.

– W działaniu Zespołów Ratownictwa Medycznego najistotniejszym elementem jest tzw. dostępność. Przez tę dostępność w naszym działaniu rozumiemy czas dojazdu. Dlatego stworzenie każdego dodatkowego miejsca stacjonowania i każdego dodatkowego zespołu poprawia tę dostępność i czas dojazdu do potrzebującego pomocy. Od 1 stycznia bieżącego roku do wczoraj 4 zespoły, które funkcjonują w powiecie olkuskim, wyjechały 2403 razy. Jesteśmy gotowi do uruchomienia nowego zespołu. Mamy karetkę, sprzęt i chętnych do pracy – mówi dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Małgorzata Popławska.

– O punkt stacjonowania karetki miasto Bukowno zabiegało już kilka dobrych lat. Ten pomysł powstawał i upadał, ale dzięki obecnemu wojewodzie i zespołowi parlamentarzystów ostatecznie udało się ten projekt zrealizować. Punkt stacjonowania karetki w Bukownie gmina będzie adaptować i remontować bez względu na koszty, bo dla nas najważniejsze jest życie i zdrowie mieszkańców – mówi burmistrz miasta Bukowno Mirosław Gajdziszewski.

– W imieniu starosty Bogumiła Sobczyka pragnę podziękować za to, że nasza inicjatywa po raz kolejny znajduje przychylność Pana Wojewody. Współpraca z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym jest krótka, ale za to owocna, dlatego pomysł uruchomienia kolejnego punktu z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – dodaje wicestarosta olkuska Paulina Polak.

W podpisanym dziś liście intencyjnym wojewoda małopolski – inicjator uruchomienia nowego podstawowego ZRM-u stacjonującego w miejscowości Bukowno – zadeklarował, że podejmie działania formalne zapewniające środki finansowe na ten cel (aneksowanie porozumienia z Dyrektorem Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w sprawie finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego).

Natomiast Burmistrz Miasta Bukowno podejmie działania w kierunku zapewnienia dla nowego podstawowego ZRM-u miejsca stacjonowania na terenie miasta Bukowno. Działania te wspierał będzie Starosta Olkuski.

Z kolei dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego podejmie kroki w kierunku zapewnienia w nowym miejscu stacjonowania podstawowego ZRM-u ambulansu wraz z wyposażeniem oraz personelu medycznego.