Mazowsze – 420 tys. zł dla WOPR

09.05.2022

Jedenaście mazowieckich jednostek ratownictwa wodnego otrzyma w sumie 420 tys. zł wsparcia od samorządu województwa. Marszałek Adam Struzik podpisał umowy z przedstawicielami WOPR i pogratulował im z okazji jubileuszu 60-lecia służby.

– Nie ma piękniejszej służby niż służba ratownicza – powiedział marszałek województwa Adam Struzik, dziękując „woprowcom” za ich pomoc na Mazowszu.

– Ratownictwo wodne jest dla nas ważne, bo problem utonięć jest naprawdę poważny. W zeszłym roku w Polsce utonęło 168 osób, 20 z nich na Mazowszu. Dla nas to o dwadzieścia tragedii za dużo – podkreślił Struzik.

Mówił też o problemie brawurowych skoków do wody, które nawet jeśli nie kończą się śmiercią, to często niepełnosprawnością lub długotrwałą rekonwalescencją. Samorząd Mazowsza próbuje przeciwdziałać wypadkom nad wodą, prowadząc m.in. akcje tzw. „czarnych punktów”, czyli oznaczając miejsca, w których doszło do utonięć.

Z drugiej strony – atrakcyjność mazowieckich akwenów i kąpielisk samorządowców cieszy i chcieliby ten stan utrzymać.

– Tym bardziej cenimy sobie waszą ochotniczą pracę – powiedział do ratowników podczas uroczystego podpisywania umów o dofinansowanie marszałek Adam Struzik.

Po 39 tys. zł dofinansowania otrzymało jedenaście mazowieckich jednostek ratownictwa. Środki te są przeznaczone na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej oraz prowadzenie działań ratowniczych. W sumie samorząd województwa przeznaczył na ten cel 420 tys. zł.

Struzik złożył też „woprowcom” życzenia z okazji 60-lecia ich służby. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe powstało w kwietniu 1962 roku. Do 2012 WOPR posiadała uprzywilejowaną pozycję w ratownictwie, należąc – wraz z GOPR i TOPR – do trzech wyróżnionych specjalistycznych organizacji ratowniczych. Obecnie zadania z zakresu ratownictwa wodnego mogą wykonywać różne podmioty, jeśli uzyskają zezwolenie z MSWiA. Coraz częściej taką służbę pełnią m.in. ochotnicze straże pożarne.