Ratownik stwierdzi zgon?

13.05.2022
Dziennik Gazeta Prawna

Zważywszy na to, że są powiaty bez specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego oraz na tendencję do przekształcania tych zespołów w podstawowe (bez lekarza), zasadne jest nadanie ratownikom prawa do stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu.

Taki postulat pojawił się w uwagach do projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Resort zdrowia zapowiada, że zgon i jego przyczyna ustalane będą przez ratownika, jeżeli dojdzie do niego w trakcie akcji medycznej.

Projekt – nad którym prace toczą się od grudnia 2019 r. – jest obecnie na etapie komisji prawniczej. Wśród wielu zgłoszonych do niego uwag są również te dotyczące stwierdzania zgonu.